Livet i Finland

Städer

Työ ja yrittäjyys Vantaalla

Arbete och entreprenörskap i Vanda

Var hittar jag jobb?

TE-byrån (TE-toimisto) hjälper dig att söka arbete. Om du är arbetslös och söker efter arbete, ska du anmäla dig som arbetssökande hos TE-byrån. Du kan anmäla dig antingen via nättjänsten eller personligen hos TE-byrån.

Medborgare i EU-länderna, Island, Liechtenstein och Schweiz kan anmäla sig som arbetssökande via TE-byråns nättjänst. Övriga länders medborgare måste anmäla sig personligen hos TE-byrån. Ta med dig din legitimation och ditt uppehållstillstånd.

Kontaktuppgifter:

Uudenmaan TE-toimisto, Vantaa
Fernissagatan 1
01300 Vanda
Tfn 0295 040 001

Information om TE-byråns tjänster hittar du på Infobankens sida Om du blir arbetslös. Information om att söka arbete i Finland hittar du på Infobankens sida: Var hittar jag jobb?

linkkiVanda arbets- och näringsbyrå:
Kontaktuppgifter och tjänsterfinska | svenska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Lediga jobbfinska | svenska

linkkiArbets- och näringsförvaltningen:
Länkar till jobbsajterfinska | svenska | engelska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Hjälp med jobbsökningen per telefonfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Stöd för att hitta sysselsättningfinska | svenska | engelska

Hjälp med jobbsökningen

Luckan integration

Luckan Integration är en rådgivningstjänst, som erbjuder personlig rådgivning för invandrare och anordnar bland annat evenemang och grupper relaterade till jobbsökning. Språket som talas vid träffarna är engelska.

linkkiLuckan integration:
Råd om jobbsökningfinska | svenska | engelska | spanska

Väestöliitto

Väestöliittos karriärmentorskap är avsett för utbildade invandrare. Via programmet kan du få en mentor, som stödjer dig i sökningen efter arbete eller utbildningsplats eller i att starta eget företag. Verksamheten sker på finska.

linkkiVäestöliitto:
Mentorskap i fråga om arbetskarriärfinska | engelska

Monika-Naiset Liitto

Projektet Kvinnor kan (Osaavat naiset) hjälper invandrarkvinnor att hitta arbete. Projektet erbjuder till exempel rådgivning, hjälp att skriva CV, mentorskap och användbara kontakter.

linkkiMonika-Naiset liitto:
Projektet kvinnor kanfinska

Ohjaamo

Om du är under 30 år, kan du få råd och handledning via tjänsten Navigatorn. Personalen vid Navigatorn hjälper dig om du inte har något arbete eller en studieplats.

linkkiNavigatorn Vanda:
Navigatornfinska | svenska | engelska

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry

Stödföreningen för unga invandrare R3 (R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry) hjälper ungdomar i frågor som rör utbildning och sysselsättning. Mer information hittar du på föreningens webbplats.

linkkiR3 maahanmuuttajanuorten tuki ry:
Stöd för unga invandrarefinska | engelska

Jeesi – Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Jeesi är en nättjänst, som ger råd och handledning till 13–25-åriga unga. Jeesi erbjuder information om till exempel utbildning och arbete.

linkkiInformations- och rådgivningsservicen Jeesi:
Rådgivning för ungafinska

Att starta ett företag

Råd om och hjälp att starta ett företag fås till exempel hos företagsservicecentret Leija (Leija yrityspalvelukeskus) och Starta Eget i Vanda rf (Vantaan Uusyrityskeskus).

Om du har ett företag i Vanda, kan du bli medlem i Vanda Företagare. Vanda Företagare rf är företagarnas intressebevakningsorganisation som erbjuder sina medlemmar till exempel utbildning och rådgivning. Mer information hittar du på föreningens webbplats.

NewCoYritysHelsinki erbjuder rådgivning och hjälp med att starta eget företag på finska, svenska, engelska, ryska, arabiska, estniska, tyska och italienska.

Vid NewCo FöretagsHelsingfors ordnas informationsmöten om att starta eget för invandrare på finska, engelska, ryska, arabiska och estniska. Infomötena är avgiftsfria.

NewCo FöretagsHelsingfors ordnar företagarutbildningar på finska, engelska och ryska. En del av kurserna är avsedda för personer som ska starta eget företag och en del för dem som redan har eget företag. Kurser hålls på finska, engelska och ryska. Mer information och anmälan finns på NewCo FöretagsHelsingfors webbplats.

Nylands TE-byrå (TE-toimisto) erbjuder mångsidiga tjänster för personer som funderar på att starta eget och dem som är på väg att starta eget. På Nylands TE-byrå kan du till exempel delta i företagarutbildning och söka startpeng för att starta eget företag.

Läs mer: Att grunda ett företag

linkkiNewCo Helsinki:
Tjänster för företagare med invandrarbakgrundfinska | engelska

linkkiFöretagsFinland:
Företagsrådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiStarta Eget i Vanda rf:
Företagsrådgivningfinska

linkkiVanda Företagare rf:
Företagarnas intressebevakningsorganisationfinska

Beskattning

Huvudstadsregionens skattebyrå betjänar kunderna i centrala Helsingfors.

Kontaktuppgifter:

Alexandersgatan 9 (Gloet)
00100 Helsingfors
Tfn: 029 512 000

Invandrare kan även sköta ärenden vid rådgivningspunkten In To Finland i Helsingfors. Rådgivningspunkten betjänar invandrare i ärenden som rör beskattning och social trygghet.

Rådgivningspunkten In To Finland
Albertinkatu 25
00180 Helsinki

Läs mer: Beskattning

linkkiSkatteförvaltningen:
Kontaktuppgifterfinska | svenska | engelska

linkkiIn To:
Rådgivning om social trygghet och beskattningfinska | svenska | engelska