Livet i Finland

Städer

Muutto Vantaalle

Flytta till Vanda

Tillståndsärenden

På Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors kan du ansöka om uppehållstillstånd och registrera EU-medborgarens uppehållsrätt.

Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors :

Göksgränd 3A
00500 Helsingfors

Du kan också ansöka om många slags uppehållstillstånd och EU-registrering på internet i tjänsten Enter Finland. Om du inte är van vid att använda en dator, fyll i en ansökan på papper och lämna in den på Migrationsverkets tjänsteställe.

Dät är alltid bra att boka en tid i förväg på tjänstestället. Du kan boka en tid på Migrationsverkets tidsbokningstjänst. Observera att tjänstestället inte kan ge rådgivning om tillståndsärenden.

Läs mer: Flytta till Finland.

Registrering som invånare

Om du flyttar ditt stadigvarande boende till Vanda, ska du registrera dig som invånare i kommunen. Du kan registrera dig vid magistraten.

Magistraten i Nyland
Helsingfors enhet
Albertsgatan 25
00180 Helsingfors
E-post: info.uusimaa(snabel-a)maistraatti.fi
Växel 029 55 39391
Registrering av utlänningar 029 55 36 300

När du går till magistraten ska du ta med dig

  • legitimation (till exempel pass)
  • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
  • registreringsintyget över uppehållsrätten (oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus) om du är EU-medborgare.
  • äktenskapsintyg
  • dina barns födelseattester.

Observera att utländska handlingar ska vara legaliserade. Du får mer information om att legalisera officiella handlingar vid magistraten eller beskickningen för ditt eget land i Finland.

Läs mer: Registrering som invånare.

linkkiUtrikesministeriet:
Finlands beskickningar utomlandsfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Olika tillståndfinska | svenska | engelska

linkkiMagistratet:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska