Livet i Finland

Städer

Muutto Rovaniemelle

Flytta till Rovaniemi

På den här sidan finns information om tjänsterna i Rovaniemi. Annan allmän information i ämnet hittar du på sidan Flytta till Finland.

När du flyttar till ett stadigvarande boende i Rovaniemi ska du registrera dig som invånare i kommunen. Du kan registrera dig vid magistraten. Magistratens kontaktuppgifter och närmare anvisningar hittar du på magistratens webbplats.

Rovaniemi magistrat

Registrering av utlänningar i Finland
Adress:
Hallituskatu 5 C
PB 8183
96101 Rovaniemi
(Statens ämbetshus)

Öppet mån–fre kl. 8–16.15

När du besöker magistraten ska du ta med dig

 • legitimation (till exempel pass)
 • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
 • registreringsintyg över uppehållsrätten (om du är medborgare i ett EU-land)
 • äktenskapsintyg
 • dina barns födelseattester.

Observera att utländska handlingar ska vara legaliserade.

linkkiMagistraten:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

Lapplands polisinrättning, Rovaniemi huvudpolisstation/utlänningars tillståndsärenden

Pass, ID-kort, utlänningstillstånd, körkort, medborgarskapsärenden m.m.
Adress:
Hallituskatu 1A
96100 Rovaniemi

Utlänningars tillståndsärenden, tfn 071 876 6227

Öppettider för utlänningars tillståndsärenden

linkkiPolicen:
Tillståndsärenden för mer informationfinska | svenska | engelska

FPA/Rovaniemi-kontoret

FPA-kort
Hallituskatu 20
96100 Rovaniemi
tfn 020 435 4810 Öppet mån–fre kl. 9–16

Rovaniemi skattebyrå

Skattekort, övriga beskattningsärenden
Adress:
Hallituskatu 3A, vån. 2
96100 Rovaniemi
tfn 016 367 6000

Mer information om övriga beskattningsärenden: linkkiVerohallinto:
Skattefinska | svenska | engelska

Invandrarbyrån

Rovaniemi stads invandrarbyrå
Rovakatu 2
96100 ROVANIEMI

Kontaktuppgifter till anställda vid invandrarbyrån

 • Ledande socialarbetare 016-322 3087, 040-731 2557
 • Socialarbetare 016-322 3088, 040-576 8914
 • Socialarbetare 016-322 3126, 040-351 6925
 • Socialhandledare 016-322 3123, 0400-695 037
 • Socialhandledare 016-322 3125,040-576 8904
 • Socialhandledare 016-322 3124, 040-729 8766

Tolkbeställningar
p. 050-597 1122
Förmånshandläggare
p. 050-593 0165
Byråanställd
p. 050-571 5860

MoniNet

MoniNet är ett mångkulturellt center som bedrivs av settlementföreningen Rovalan Setlementti ry. Verksamheten inleddes år 2001. MoniNets verksamhet har som syfte att stöda integrationen av invandrare, främja tolerans och accepterande av olikheter, öka sysselsättningen och utveckla nya verksamhetsmodeller samt att nätverka med andra aktörer i regionen.

MoniNets verksamhet är indelad i underkategorier: KOTI-verksamheten och Sentteri är så kallad kontinuerlig verksamhet, medan den övriga verksamheten bedrivs i form av tidsbundna projekt.

Mer information och kontaktuppgifter finns på adressen:

Moninet

Kansankatu 8
96100 Rovaniemi
tfn 040 559 6564
e-post: moninet@rovala.fi11

MoniNet har öppet mån–fre kl. 9–16.