Livet i Finland

Städer

Työvoimakoulutus
theme icon

Arbetskraftsutbildning

Arbets- och näringsbyrån (TE-toimisto) ordnar arbetskraftsutbildning (työvoimakoulutus). Arbetskraftsutbildningen hjälper dig att få arbete. Du kan lära dig nya färdigheter eller till och med ett nytt yrke. Utbildningen kan också vägleda dig i arbetssökningen. Arbetskraftsutbildningen är kostnadsfri.

Om du är kund hos arbets- och näringsbyrån kan du studera två år inom arbetskraftsutbildning. Medan utbildningen pågår får du arbetslöshetsersättning.

Längst ner på den här sidan hittar du information om frivillig utbildning som kan jämställas med arbetskraftsutbildning.

För vem är arbetskraftsutbildningen avsedd?

Du kan delta i arbetskraftsutbildning om

 • Du har fyllt 20 år
 • Du är arbetslös eller snart blir arbetslös
 • Du är berättigad till arbets- och näringsbyråns tjänster

Du är berättigad till arbets- och näringsbyråns tjänster om du har ett kontinuerligt uppehållstillstånd (jatkuva oleskelulupa) (A) eller ett permanent uppehållstillstånd (pysyvä oleskelulupa) (P).

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Information om arbetskraftsutbildningfinska | svenska | engelska

linkkiStudieinfo.fi:
Info om arbetskraftsutbildningfinska | svenska

Hur ansöker jag till arbetskraftsutbildning?

Du kan söka lämpliga arbetskraftsutbildningar på arbetsförvaltningens webbplats mol.fi.

Du ansöker till arbetskraftsutbildningen antingen vid arbets- och näringsbyrån eller på internet. På arbets- och näringsbyrån fyller du i en ansökningsblankett på papper, på internet fyller du i en elektronisk blankett.

I din ansökning ska du motivera varför du borde väljas till utbildningen. Fundera noga på din motivering. Den påverkar valet av studerande. Arbets- och näringsbyrån väljer studerande till arbetskraftsutbildningen.

Vad kan jag studera inom arbetskraftsutbildningen?

Innehållet i olika arbetskraftsutbildningar varierar mycket. Nedan finns några exempel på arbetskraftsutbildningar:

 • Du kan studera finska eller svenska i arbetskraftsutbildning
 • Du kan få tips för arbetssökandet i arbetskraftsutbildning
 • Du kan utbilda dig till ett nytt yrke i arbetskraftsutbildning (t.ex. anstaltsvårdare, murare)

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Sök arbetskraftsutbildningarfinska | svenska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Arbets- och näringsbyråerfinska | svenska

Hurdana är arbetskraftsutbildningarna?

Arbets- och näringsbyrån köper arbetskraftsutbildning av olika läroanstalter och företag. Du studerar alltså inte vid arbets- och näringsbyrån utan vid den läroanstalt som anordnar kursen.

Vissa läroanstalter ordnar arbetskraftsutbildning som är speciellt riktad till invandrare. Dessa utbildningar kan vara till exempel studier i finska språket eller yrkesinriktad utbildning.

På vissa kurser kan du skaffa behörighet att idka ditt yrke i Finland. Till exempel många sjukskötare har studerat annanstans än i Finland. De måste läsa mer i Finland för att få arbeta som sjukskötare här. Läs mer på Infobankens sida Utländska examina i Finland.

Ekonomiskt stöd under arbetskraftsutbildningen

Om du är arbetslös får du arbetslöshetsersättning under arbetskraftsutbildningen. Om du har en lång väg till utbildningsstället får du också reseersättning.

Frivillig utbildning

Frivillig utbildning (omaehtoinen koulutus) är utbildning som kan jämställas med arbetskraftsutbildning. Du måste alltid komma överens om utbildningen med arbets- och näringsbyrån. Annars kan du förlora din arbetslöshetsersättning (työttömyyskorvaus).

Du kan studera och behålla din arbetslöshetsersättning om alla nedanstående villkor uppfylls:

 • Arbets- och näringsbyrån har konstaterat att studierna främjar dina chanser att få arbete
 • Du har fyllt 25 år
 • Du är arbetslös arbetssökande (työtön työnhakija)
 • Studierna är på heltid.
 • Studierna ingår i din sysselsättningsplan (työllistymissuunnitelma)

Studierna kan vara till exempel:

 • Yrkesinriktade studier
 • Gymnasiestudier
 • Studier vid yrkeshögskola eller universitet

De frivilliga studierna kan även vara studier i finska eller svenska. Du ska själv söka till läroanstalten. Kurserna är oftast avgiftsbelagda. Du betalar kursavgiften själv.