Livet i Finland

Städer

Oikeutesi ja velvollisuutesi Suomessa
theme icon

Dina rättigheter och skyldigheter i Finland

Utlänningar som bor i Finland har nästan samma rättigheter och skyldigheter som finländarna. Följande rättigheter och skyldigheter gäller även utlänningar som bor i Finland.

Rättigheter

 • Alla har rätt till likabehandling. Ingen får särbehandlas till exempel på grund av kön, ålder, religion eller handikapp.
 • Var och en får fritt yttra sina åsikter i tal och skrift.
 • Människor får ordna möten och demonstrationer och delta i dem. Demonstrationer ska anmälas till polisen på förhand.
 • Ingen får dömas till döden eller torteras.
 • Alla får själva välja sin bostadsort och röra sig fritt i Finland.
 • Alla har rätt till integritetsskydd. Ett brev som tillhör en annan person får inte läsas och en annan persons telefonsamtal får inte avlyssnas.
 • Var och en får själv välja sin egen religion. Om man inte vill behöver man inte välja någon religion alls.
 • Utlänningar som bor stadigvarande i Finland och som har fyllt 18 år har rätt att rösta i kommunalval. Läs mer om utlänningars rösträtt i Finland på Infobankens sida Val i Finland.
 • Utlänningar som har rösträtt i kommunalval har även rätt att ställa upp som kandidat i kommunalval.
 • EU-medborgare som har hemort i Finland kan rösta i Europaparlamentsvalet om de har anmält sig till rösträttsregistret (äänioikeusrekisteri). Läs mer om utlänningars rösträtt i Finland på Infobankens sida Val i Finland.
 • EU-medborgare som är i det finska rösträttsregistret kan också ställa upp som kandidat i Finlands Europaparlamentsval.

Skyldigheter

 • Alla som bor eller vistas i Finland måste följa Finlands lagar.
 • 7–17-åringar har läroplikt (oppivelvollisuus), d.v.s. skyldighet att avlägga grundskolans (peruskoulu) lärokurs.
 • Ofta måste de som arbetar i Finland betalar skatt på sin lön i Finland. Läs mer om beskattningen på Infobankens sida Beskattning.
 • Alla har skyldighet att vittna inför domstol om de blir kallade.
 • Föräldrar är skyldiga att ta hand om sina barn.
 • Alla har skyldighet att hjälpa vid en olycka.

Finska medborgares rättigheter och skyldigheter

Finska medborgare har utöver de ovannämnda också några ytterligare rättigheter och skyldigheter som utlänningar bosatta i Finland inte har. Läs mer om finska medborgarnas rättigheter och skyldigheter på Infobankens sida Finskt medborgarskap.

linkkiJustitieministeriet:
Finlands grundlagfinska | svenska | engelska

linkkiOtakantaa.fi:
Information om demokratin i Finlandfinska | svenska

linkkiVaalit.fi:
Val i Finlandfinska | svenska | engelska