Livet i Finland

Städer

Kunniaan liittyvä väkivalta
theme icon

Hedersrelaterat våld

Med hedersrelaterat våld (kunniaväkivalta) avses våld inom familjen, i släkten eller i en gemenskap för att försvara hedern.

Hedersrelaterat våld kan vara fysiskt eller psykiskt. Hedersrelaterat våld kan vara t.ex. att utövaren:

  • utövar påtryckning
  • inför begränsningar, genom att t.ex. lägga sig i offrets klädsel, förhållanden, fritidsintressen
  • framför hot, t.ex. skrämmer med att skicka tillbaka offret till hemlandet
  • tvingar offret till äktenskap eller hindrar honom eller henne från att få äktenskapsskillnad.

Bakgrunden till hedersrelaterat våld är att familjen, släkten eller gemenskapens upplever att deras heder kränkts. De försöker återställa hedern med våld. Familjen eller släkten försöker bevara sitt ansikte inför andra och flera släktmedlemmar kan delta i eller stöda det hedersrelaterade våldet.

Enligt Finlands lag är alla former av våld och hot ett brott, oberoende av offrets eller förövarens kultur.

Män, kvinnor och barn kan drabbas av hedersrelaterat våld. I västländerna kan hedersrelaterat våld utövas t.ex. när en flicka eller en kvinna vill leva enligt västerländska seder och inte vill följa de kulturella sederna i föräldrarnas hemland. Familjen eller släkten godkänner inte alltid att man lever enligt ett främmande lands kultur och seder. I extremfall kan detta leda till hedersrelaterat våld.

Var får jag hjälp?

Om du faller offer för våld ska du kontakta polisen. Om det är fråga om en nödsituation och du behöver omedelbar hjälp, ska du ringa nödnumret 112. I övriga fall kan du kontakta närmaste polisstation.

Om du utsätts för våld eller hot om våld kan du även söka skydd på ett skyddshem (turvakoti). Du kan bo på ett skyddshem tillfälligt och där får du hjälp med att återhämta dig från våldet. Skyddshem finns på flera orter. Du får information om dessa t.ex. via Förbundet för mödra- och skyddshem och socialbyrån i din kommun.

Du kan få hjälp och information från Monika-Naiset liitto (Monika-Naiset liitto). Resurscentralen Monikas hjälptelefon betjänar måndag till fredag kl. 9 till 16 på numret 0800 05058. I telefonen svarar krisarbetare på Resurscentralen.

Hjälptelefonen är avsed för invandrarkvinnor som upplevt våld eller hot om våld.

Skyddshemmet Monas nummer 045 639 6274 är öppet 24 h om dygnet. Telefonen är avsedd för kvinnor i krissituation som söker sig till skyddshemmet.

Brottsofferjourens (Rikosuhripäivystys) hjälpande telefon på finska, i mån av möjlighet även på engelska och svenska, må-ti kl. 13–21 och ons-fre kl. 17–21. Telefonnumret är 116 006.

På Infobankens sida Våld och Brott hittar du mer information om vad du kan göra om du faller offer för våld eller andra brott.

Information om att få slut på våld och förebygga våld hittar du på Infobankens sida Våld.

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnorfinska | svenska | engelska | ryska | arabiska

linkkiFörbundet för mänskliga rättigheter:
Information om hedersvåldfinska

linkkiPolisen:
Kontaktuppgifter till polisstationernafinska | svenska | engelska

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Kontaktuppgifter till skyddshemfinska | svenska

linkkiBrottsofferjouren:
Hjälp för brottsofferfinska | svenska | engelska