Livet i Finland

Städer

Peliriippuvuus
theme icon

Spelberoende

Om du upptäcker att du har problem med spelande och spelandet börjar störa ditt normala liv är det bäst att söka hjälp. Spelproblem kan bli värre med tiden.

Du får hjälp med spelproblem vid A-kliniker (A-klinikka), mentalvårdsbyråer (mielenterveystoimisto) och hälsovårdscentralen (terveyskeskus). På vissa orter kan även socialbyrån (sosiaalitoimisto) eller församlingarna hjälpa. Även de anhöriga till en spelberoende person kan få hjälp.

I Finland vårdas spelberoende oftast inom öppenvården (avohoito) och då behöver man inte inskrivas på en anstalt. På vissa orter kan man få anstaltsvård.

I många städer kan du gå med i en Gamblers Anonymous-grupp (Gamblers Anonymous-ryhmä) (GA-grupp). GA-grupperna är avsedda för personer med spelberoende. I GA-gruppen kan du tala om ditt spelproblem med andra spelberoende och få deras stöd. På GA-gruppernas möten talas finska. Broschyrer finns att få också på engelska och svenska. På numret 040 810 9161 till den hjälpande telefonen fås betjäning på finska varje dag kl. 16–20.

Du kan också få hjälp och råd från Peluuri (Peluuri), som är en riksomfattande tjänst för personer med spelproblem, deras närstående och för andra personer som stöter på spelproblem. Peluuri har till exempel stödgrupper för spelberoende och en hjälpande telefon som även betjänar närstående till spelberoende människor. Du kan ringa den hjälpande telefonen gratis från hela Finland och du behöver inte uppge ditt namn. Numret till den hjälpande telefonen är 09 692 100 101 och betjäning fås:

  • på finska mån-fre kl. 12–18
  • på svenska måndagar kl. 12–18
  • på engelska i mån av möjlighet

Du kan också söka hjälp för ditt spelproblem på internet. I webbtjänsten Droglänken (Päihdelinkki) finns mycket information om spelproblem på flera språk och ett diskussionsforum för spelberoende personer på finska.

Webbtjänsten Pelivoimapiiri erbjuder också stöd och hjälp för spelberoende personer på internet och via sms.

linkkiDroglänken:
Information om spelproblemfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiAnonyma spelberoende, GA:
Kamratstöd för spelberoendefinska

linkkiPelirajat'on:
Kamratstöd för spelberoendefinska

linkkiPeluuri:
Hjälp och information till spelberoende och deras anhörigafinska | svenska | engelska

linkkiPelivoimapiiri:
Hjälp med spelberoendefinska

linkkiSpelkliniken:
Hjälp med penningspelproblemfinska