Livet i Finland

Städer

Asuminen kriisitilanteessa
theme icon

Krisboende

Om du inte kan bo kvar i din bostad eller om du inte har en bostad överhuvudtaget, kan du få hjälp på ställen som tillhandahåller krisboende.

Krisboendet är tillfälligt. Det är avsett för sådana som behöver extra hjälp med att ordna sitt boende.

Orsaker till krisboende kan vara till exempel familjevåld eller bostadslöshet.

En del tjänster i form av krisboende är sådana som kommunerna tillhandahåller. Rätt till dessa tjänster har vanligen endast sådana personer som har sin hemkommun i Finland. Om du inte bor stadigvarande i Finland men hamnar i en svår situation, ska du kontakta ditt hemlands beskickning i Finland.

Om din bostad har skadats

Om du har en hemförsäkring och din bostad har skadats till exempel till följd av brand eller vattenskada, kontakta då genast ditt försäkringsbolag. Hemförsäkringen kan eventuellt ersätta hyran för en tillfällig bostad.

Om du är bostadslös

Läs mer på Infobankens sida Bostadslöshet.

Om en familjemedlem använder våld

Om en familjemedlem är våldsam eller hotar dig med våld, kan du få hjälp i ett skyddshem. I skyddshemmet kan du bo tillfälligt och du får också hjälp med att hämta dig från våld som du blivit utsatt för.

Det finns skyddshem på flera orter. På dem får du information om Förbundet för mödra- och skyddshem och om socialbyrån i din hemkommun.

På Infobankens sidor Våld och Hedersvåld hittar du information om vart du kan vända dig om en familjemedlem utövar våld.

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Kontaktuppgifter till skyddshemfinska | svenska

Hjälp till invandrarkvinnor och invandrarbarn

Skyddshemmet Mona är avsett för invandrarkvinnor och invandrarbarn. Du kan gå till ett skyddshem, om du är i fara på grund av familjevåld, tvångsäktenskap, hedersrelaterat våld eller människohandel.

Skyddshemmet Mona erbjuder tjänster på flera språk. Du kan komma till skyddshemmet från alla håll i Finland. Skyddshemmet Monas nummer 045 639 6274 är öppet dygnet runt.

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnorfinska | svenska | engelska | ryska | arabiska

Hjälp till nya föräldrar

Om du behöver stöd med skötseln av ditt barn eller i din mammaroll, kan du bo på ett mödrahem under graviditeten eller med din baby. Också pappan kan bo på mödrahemmet. När du vill flytta till ett mödrahem, kontakta då socialverket i din hemkommun. Socialverket ska först ingå ett avtal med mödrahemmet om att socialverket betalar vården.

På mödrahemmet får du hjälp och råd gällande hur du ska sköta babyn och hur du ska klara av vardagen. Det finns mödrahem på flera orter. På dem får du information om Förbundet för mödra- och skyddshem och om socialbyrån i din hemkommun.

På Infobankens sida Var hittar jag hjälp när barn eller unga har problem? finns information om tjänster för barnfamiljer med problem.

linkkiFörbundet för mödra- och skyddshem:
Mödrahemfinska | svenska | engelska

Hjälp till unga

Finlands Röda Kors skyddshem för unga erbjuder tillfälligt krisboende för unga under 19 år på flera orter. Skyddshem för unga finns i Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo och Tammerfors.

På Infobankens sida Var hittar jag hjälp när barn eller unga har problem? finns information om tjänster för ungdomar i svårigheter.

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshusfinska | svenska | engelska