Livet i Finland

Städer

Sateenkaariperheet
theme icon

Regnbågsfamiljer

Med regnbågsfamiljer (sateenkaariperhe) avses till exempel familjer som bildas av lesbiska, homo-, bi och transsexuella föräldrar och deras barn. Regnbågsfamiljer är till exempel familjer som bildas av två kvinnor eller två män samt familjer med fler än två föräldrar. Också en familj med en förälder kan vara en regnbågsfamilj.

Gifta makar av samma kön har rätt att adoptera ett barn eller rätt till adoption inom familjen. Adoption inom familjen betyder att makan/maken adopterar sin makas/makes barn och blir officiellt barnets andra förälder. I Finland kan ett barn ha högst två juridiska föräldrar.

Om du planerar adoption inom familjen ska du kontakta socialbyrån i din hemkommun.

Regnbågsfamiljer rf är en organisation som stöder regnbågsfamiljer samt ger råd och ordnar verksamhet för dem. Kontaktuppgifterna hittar du på organisationens webbplats.

Regnbågsfamiljer rf ordnar även familjeträning för dem som planerar barn, väntar barn eller som nyligen fått barn. På kurserna får man i synnerhet information om de speciella utmaningar som regnbågsfamiljer möter. Du hittar mer information på organisationens webbplats.

linkkiRegnbågsfamiljer:
Stöd och verksamhet för regnbågsfamiljerfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Stöd till regnbågsfamiljerfinska | svenska | engelska