Livet i Finland

Städer

Uusperhe
theme icon

Ombildade familjer

Med ombildade familjer avses ett par som bor tillsammans med ett eller flera barn från parets tidigare förhållanden. Också parets gemensamma barn kan bo med familjen. Ombildade familjer har blivit allt vanligare i Finland eftersom många äktenskap slutar i skilsmässa.

Om du är frånskild kan du gifta om dig utan tillstånd från din före detta maka eller make. Du behöver inte tillstånd från din före detta maka eller make för att ingå ett nytt äktenskap även om du och din före detta maka eller make har barn tillsammans.

När du grundar en ombildad familj är det klokt att beakta frågor som rör vårdnaden om barnet, arvsskifte och underhållsbidrag. Du ska till exempel ta reda på vilka som är de närmaste arvingarna och vilka påverkningar ett äktenskap eller ett samboförhållande har på familjens angelägenheter.

linkkiFörbundet för ombildade familjer r.f.:
Information för dem som ska grunda en ombildad familjfinska