Livet i Finland

Städer

Erilaisia perheitä
theme icon

Olika familjer

Definition av en familj

I Finland utgörs en familj av

  • makar
  • sambor
  • ogifta barn under 18 och deras vårdnadshavare som bor i Finland

I Finland uppfattas en familj i snävare bemärkelse än i många andra länder. I Finland anses oftast kärnfamiljen, d.v.s. föräldrarna och barnen utgöra en familj. Till exempel om mor- eller farföräldrarna, föräldrarna och barnen bor i samma lägenhet räknas officiellt bara föräldrarna och barnen till samma familj. Mor- eller farföräldrarna bildar en egen familj.

En familj kan ha barn eller bestå av ett barnlöst par. De vuxna i familjen kan vara av samma eller olika kön. En familj bildas också av en ensamstående mor eller far som bor med sina barn utan make eller maka.

Underhållsskyldighet

Enligt Finlands lag är föräldrarna förpliktade att ta hand om sina minderåriga barn ekonomiskt och gifta par om varandra. Familjemedlemmarnas underhållsskyldighet sträcker sig inte till släktingar, till exempel vuxna syskon eller mor- eller farföräldrar. I Finland utgår man alltså inte från att enskilda människor tar hand om sådana släktingar som har det dåligt ställt ekonomiskt. Stödet kommer från samhället i form av den sociala tryggheten.

Hushåll

Till samma hushåll hör alla som stadigvarande bor i samma bostad. Mer information om ämnet hushåll finns på Infobankens sida boende.

Parförhållande

Ett par kan välja om de vill leva tillsammans i ett samboförhållande eller i ett äktenskap. Det är bra att beakta att parförhållandets form påverkar makarnas rättigheter och skyldigheter, frågor som rör egendom och arv, vårdnad om och underhåll av barn samt adoption.

Råd i frågor som rör familjen

Väestöliitto tillhandahåller rådgivning telefonledes och via e-post när du behöver samtalsstöd i frågor som rör barnuppfostran eller relationerna i familjen. Samtal tas emot på följande språk:

kurdiska (sorani), dari, persiska tfn 050 325 6450
ryska och engelska tfn 050 325 7173

Läs mer på Infobankens sida Fostran av barn i Finland.

Läs mer på Infobankens sida Problem i familjen.

linkkiMigrationsverket:
Till Finland på grund av familjebandfinska | svenska | engelska

linkkiBefolkningsförbundet:
Rådgivning till invandrare telefonledes och via e-postfinska | svenska | engelska

linkkiFamilia Duo:
Handbok för familjer med två kulturer (pdf, 4,74 Mt)finska | engelska | ryska | franska | spanska | thai