Livet i Finland

Städer

Työ- ja elinkeinopalvelut
theme icon

Arbets- och näringsbyråns tjänster

Arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) hjälper dig hitta arbete. Det finns TE-byråer runt om i Finland.

Åtminstone i de större städerna behärskar arbets- och näringsbyråernas rådgivare finska, svenska och engelska. Vid behov kan också tolktjänster användas. Läs mer på Infobankens sida Behöver du en tolk?

Vem är berättigad till tjänsterna vid TE-byrån?

En del av de tjänster som TE-byrån tillhandahåller kan utnyttjas av alla invandrare.

Tjänster som är öppna för alla är till exempel tjänsterna vid jobbcentret, den elektroniska jobbsökningen och CV-netti.

En invandrare som bor i Finland kan registreras som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån), om

  • han eller hon har ett uppehållstillstånd som ger honom eller henne rätt att arbeta i Finland
  • hans eller hennes uppehållstillstånd inte omfattar begränsningar gällande arbetsgivaren
  • han eller hon är medborgare i ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz
  • han eller hon är familjemedlem till en medborgare i ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz

Bara en person som har registrerat sig som arbetssökande har rätt till personliga arbetsförmedlingstjänster vid TE-byrån samt till utkomstskydd för arbetslösa.

En person med ett tidsbegränsat tillfälligt uppehållstillstånd är inte berättigad till utkomstskydd för arbetslösa även om han eller hon är registrerad som arbetssökande.

linkkiTe-info.fi:
Videoklipp och broschyrer för invandrarefinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | arabiska | kurdiska | thai | vietnamesiska

linkkiMigrationsverket:
Olika tillståndfinska | svenska | engelska

Inledande kartläggning och integrationsplan

När du registrerar dig som arbetssökande, gör en anställd vid arbets- och näringsbyrån en inledande kartläggning (alkukartoitus) och en sysselsättnings- eller integrationsplan (kotoutumissuunnitelma) med dig.

Syftet med den inledande kartläggningen är att bedöma dina färdigheter att bli integrerad i Finland och vilka tjänster du behöver för att främja din integration. I den inledande kartläggningen klarläggs till exempel din utbildning, din arbetserfarenhet och dina språkkunskaper.

Om du behöver stöd för din integration görs en integrationsplan för dig efter den inledande kartläggningen. Integrationsplanen är en plan över åtgärder som främjar din integration. Integrationsplanen kan omfatta till exempel studier i finska språket, andra studier eller arbetspraktik.

Du kan söka arbetsmarknadsstöd från FPA för den tid då du deltar i åtgärder som överenskommits i integrationsplanen. Du får närmare uppgifter om arbetsmarknadsstöd av FPA och på Infobankens sida Arbetslöshetsförsäkring.

Integrationsplanen ska upprättas senast tre år efter att du fick ditt första uppehållstillstånd eller registrerade din uppehållsrätt.

Läs mer på Infobankens sida Tjänster som främjar integration.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Integrationstjänster för invandrarefinska | svenska | engelska

linkkiFinlex:
Integrationslagenfinska | svenska

Självständig jobbsökning på TE-byråerna

På TE-byråerna kan man också söka jobb på egen hand. På byråerna kan man använda internet för jobbsökning eller för att söka fram kurser och skriva dokument som anknyter till jobbsökningen.

Hjälp av personalen

Personalen på TE-byrån hjälper med användningen av datorer och webbsidor som anknyter till jobbsökning och ger råd i hur man skriver en bra jobbansökan. De anställda på TE-byrån ger så långt det är möjligt också råd till de invandrare som inte är registrerade som arbetslösa arbetssökande.

linkkiCV-netti:
Presentera dig för arbetsgivare på Internetfinska | svenska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Yrkesval och karriärplaneringfinska | svenska | engelska

linkkiArbets- och näringsbyrån:
Broschyren Jobba i Finland(pdf, 5,51 MB)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | polska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Arbeta i Finlandfinska | svenska | engelska