Livet i Finland

Städer

Työpaikan arki
theme icon

Vardagen på en arbetsplats

Intern kommunikation på arbetsplatsen

Vanligen informerar man om kommande händelser och ändringar på arbetsplatsen vid möten. Om man deltar i möten kan man påverka, föreslå ändringar och utveckla sitt eget arbete. Arbetsplatsdemokratin förverkligas på möten.

På varje arbetsplats finns också andra kanaler för den interna kommunikationen, såsom anslagstavlor, e-post eller de anställdas postfack. Det förväntas att varje anställd följer informationen på överenskommet sätt.

Pauser

I arbetsavtalet står det ofta hur långa pauser som ingår i arbetsdagen och tidpunkten för dessa. Vanligen har man en kort kaffepaus på förmiddagen, en lunchpaus mitt på dagen och en kaffepaus till på eftermiddagen. Längden på lunchpausen varierar mellan olika arbetsplatser. Fråga din chef hur långa pauser du har.

Arbetsplatsbespisningen är ordnad på olika sätt på olika arbetsplatser: vissa arbetsplatser har en egen personalmatsal, på andra ställen tar de anställda med sig maten hemifrån. På vissa arbetsplatser kan man köpa förmånliga lunchsedlar som man kan använda på matställen i närheten av arbetsplatsen.

Att sköta egna ärenden under arbetsdagen

På arbetstid får man inte sköta sina privata angelägenheter, utan detta måste göras utanför arbetstiden. Antalet arbetstimmar som står i arbetsavtalet är bindande och det avtalade antalet arbetstimmar ska fullgöras.

Om du av någon anledning inte till exempel lyckas få en läkartid utanför arbetstiden, ska du komma överens med din chef om att du är borta och hur du ersätter din frånvaro. Under pauserna kan du till exempel ringa viktiga samtal. Du kan också ansöka om oavlönad ledighet om din situation kräver att du är frånvarande en längre tid.

Utbildning som rör arbetet

Även om arbetstagaren har sådan utbildning som krävs för yrket redan när anställningen inleds, uppmuntrar många arbetsgivare sina anställda att skaffa sig mer utbildning. Ofta kan man utbilda sig på arbetstid och arbetsgivaren kan betala en del av kostnaderna som utbildningen medför. De flesta arbetsgivare värdesätter att den anställda vill utveckla sig i sitt arbete och inhämta nya kunskaper.

Presenter

Vanligen ger man inte varandra presenter på arbetsplatserna. På viktiga bemärkelsedagar (födelsedagar, äktenskap, pensionering) uppmärksammar arbetskamraterna och arbetsgivaren festföremålet med en liten present eller en blombukett.

Semester

I Finland börjar semesterperioden i början av maj. Antalet intjänade semesterdagar beror på anställningstiden i år och när anställningen har börjat.

Språket på arbetsplatsen

På de flesta arbetsplatserna måste du kunna finska. Det gäller i nästan hela Finland. På några orter är dock svenskan vanligare. Dessutom finns det arbetsplatser där arbetsspråket är engelska. Du har emellertid fler valmöjligheter om du kan finska.

Arbetshälsa och rekreation

På många arbetsplatser vill man stödja de anställdas arbetsmotivation och -trivsel med olika rekreationsdagar och fester på arbetsplatsen. På rekreationsdagarna lämnar man oftast arbetsplatsen för att till exempel motionera, fiska, bada eller bada bastu tillsammans.

Arbetsgivaren kan också erbjuda sina anställda olika hobbymöjligheter vid sidan av arbetet. På många arbetsplatser finns till exempel motionsklubbar där man kan upprätthålla sin kondition. På vissa arbetsplatser kan det finnas en kör eller en orkester, en konstklubb eller någon annan hobbyklubb.

Årliga helger

Lediga dagar från arbetet:

  • nyårsdagen 1.1
  • trettondagen 6.1
  • påsk: tidpunkten varierar, i mars-april
  • första maj 1.5
  • Kristi himmelsfärdsdag: i maj, datumet varierar
  • midsommarafton: i juni, alltid en fredag
  • självständighetsdagen 6.12
  • juldagen 25.12
  • annandag jul 26.12

På vissa arbetsplatser, till exempel sjukhus, arbetar man även under helgerna. För arbetet under helgerna betalas högre lön. Kontrollera ersättningen i ditt kollektivavtal.