Livet i Finland

Städer

Verokortti
theme icon

Skattekort

Du behöver ett skattekort (verokortti), om du får lön eller har andra inkomster i Finland. På skattekortet finns en anteckning om skatteprocenten (veroprosentti). Av det ser arbetsgivaren, hur mycket skatt som ska betalas på lönen.

Om du håller på att flytta till Finland, får du skattekortet från skattebyrån (verotoimisto). Uppskatta för skattekortet, hur stora dina inkomster kommer att bli för hela skatteåret. Du behöver också en finländsk personbeteckning. Du får personbeteckningen, när du registrerar dig som invånare hos magistraten. Du kan få en personbeteckning också från skattebyrån. Läs mer på Infobankens sida Registrering som invånare.

När du bor i Finland stadigvarande, skickar Skatteförvaltningen ett nytt skattekort till dig varje år i januari. Skatteförvaltningen räknar ut en lämplig skatteprocent åt dig utgående från hur mycket du förtjänade året innan. Ge skattekortet till din arbetsgivare. Om du inte ger skattekortet till din arbetsgivare, är arbetsgivaren tvungen att innehålla en skatt på 60 % på din lön.

Om dina inkomster blir mindre eller större under året, ska du beställa ett nytt skattekort. Du får ett nytt skattekort:

  • från Skatteförvaltningens webbtjänst
  • när du ringer numret 029 497 000 (betjäningsspråk: finska, svenska, engelska)
  • på skattebyrån

När du söker ett nytt skattekort, behöver du följande uppgifter:

  • en uppskattning av dina inkomster för hela året
  • de inkomster som du har haft från början av året
  • de skatter som har betalats på dina inkomster från början av året
  • uppgift om de avdrag som du söker i beskattningen för innevarande år

Om du betalar för mycket skatt under året, får du skatteåterbäring följande år. Om du betalar för litet i skatt, blir du tvungen att betala kvarskatt.

linkkiSkatteförvaltningen:
Nytt skattekortfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Hur beräknas skatteprocenten?finska | svenska

linkkiSkatteförvaltningen:
Skattekort för löneinkomstfinska | svenska | engelska

Om du har flera arbetsgivare

Om du har flera arbetsgivare samtidigt, behöver du ett skattekort för biinkomst. Om du har en huvudtjänst, ska du ge skattekortet för din huvudsakliga inkomst till arbetsgivaren för huvudtjänsten. Huvudtjänsten är i allmänhet det arbete för vilket du får största delen av dina löneinkomster. Om du under året samtidigt har andra arbetsgivare, ska du ge en kopia av skattekortet för biinkomst till dem. Du kan själv ta som många kopior som du behöver.

Om du har flera arbetsgivare, men ingen egentlig huvudtjänst, ge en kopia av skattekortet för biinkomst till alla dina arbetsgivare.

På skattekortet finns färdigt delar för huvudinkomst och biinkomst. Om du regelbundet arbetar för flera arbetsgivare, lönar det sig för dig att söka ett skattekort med samma skatteprocent för huvud- och biinkomster. Om du har biinkomster endast sällan, kan du använda det skattekort för biinkomst som finns färdigt på skattekortet och som har en högre skatteprocent.

linkkiSkatteförvaltningen:
Skattekort till flera arbetsgivarefinska | svenska | engelska

Skattenummer

Du behöver en skattenummer (veronumero), om du arbetar på en byggplats i Finland. Med hjälp av skattenumret kontrolleras, att alla arbetstagare finns i Skatteförvaltningens register. Skattenumret ska framgå av den fotoförsedda namnskylt som du får av din arbetsgivare. Du får inte arbeta på en byggplats utan namnskylt.

Du får skattenumret från skattebyrån samtidigt som du går efter skattekortet.

Om du redan har finländsk personbeteckning och ett skattekort, hittar du skattenumret på ditt skattekort.

linkkiSkatteförvaltningen:
Skattenummerfinska | svenska | engelska