Livet i Finland

Städer

Veroilmoitus ja verotuspäätös
theme icon

Skattedeklaration och beskattningsbeslut

Du får den på förhand ifyllda skattedeklarationen (veroilmoitus) per post i mars eller april. I skattedeklarationen finns uppgifter om inkomster, skatter och avdrag från föregående år. Kontrollera uppgifterna i skattedeklarationen. Den slutliga beskattningen fastställs utgående från uppgifterna i skattedeklarationen.

Om alla uppgifter är korrekta, och det inte saknas några uppgifter, behöver du inte göra någonting.

Om uppgifterna inte är korrekta, eller om det saknas något, komplettera och korrigera skattedeklarationen i Skatteförvaltningens webbtjänst. Du kan använda webbtjänsten, om du har finländska nätbankskoder. Om du lämnar uppgifterna via webbtjänsten, ska du inte returnera skattedeklarationen eller bilagorna på papper.

Om du inte använder webbtjänsten, ska du korrigera och komplettera den förhandifyllda skattedeklarationen på papper. Returnera skattedeklarationen och bilagorna till Skatteförvaltningen i returkuvertet per post.

Kom ihåg att kontrollera skattedeklarationen och göra de ändringar som behövs före utgången av den sista returdagen. Returdagen har antecknats på första sidan av skattedeklarationen.

Beskattningsbeslut

Beskattningsbeslutet (Verotuspäätös) är en beräkning av det slutliga skattebeloppet. Under årets lopp har av din lön eller annan inkomst innehållits skatt utgående från skattekortet. Det här kallas för förskottsinnehållning (ennakonpidätys). Förskottsinnehållningens storlek baserar sig på en uppskattning av dina inkomster. Skattebeloppet justeras i efterskott utgående från hur stora dina inkomster och avdrag verkligen har varit under året.

Tillsammans med den på förhand ifyllda skattedeklarationen får du ett beskattningsbeslut. Om du inte korrigerar skattedeklarationen, förblir det här beskattningsbeslutet i kraft. Om du korrigerar skattedeklarationen, får du i augusti–oktober ett nytt beskattningsbeslut. Kom ihåg att kontrollera också det nya beskattningsbeslutet.

Spara beskattningsbeslutet och den specifikationsdel som du fick på våren tillsammans med skattedeklarationen. Om du beställer en ny specifikationsdel, tas det ut en avgift för den.

linkkiSkatteförvaltningen:
Skattedeklaration och beskattningsbeslutfinska | svenska | engelska

Avdrag

I beskattningen kan du göra avdrag (vähennykset), som minskar beskattningen. Skatteförvaltningen gör en del avdrag automatiskt, men vissa avdrag måste du själv ansöka om.

Avdrag är till exempel:

  • hushållsavdrag
  • avdrag för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen
  • barnavdrag
  • ränteavdrag på bostadslån

Du kan få barnavdrag, om du är vårdnadshavare av barn. På avdragsbeloppet inverkar antalet barn och om du är barnets enda vårdnadshavare eller om du delar vårdnaden. Också storleken på dina inkomster inverkar. Om barnet är registrerat i befolkningsdatasystemet i Finland, får skattemyndigheten uppgiften automatiskt och ger dig barnavdrag. Om ditt barn inte bor i Finland, ska du själv anmäla uppgifterna om barnet till skattemyndigheten och ansöka om avdrag.

Du kan avdra räntorna för bostadslånet i beskattningen då du har tagit ett lån för din stadigvarande bostad. Du kan dra av räntorna på bostadslånet i beskattningen också då din stadigvarande bostad finns utomlands. Om du har tagit ett lån hos en finländsk bank, får skattemyndigheten uppgifterna om lånet direkt från banken. Om du har ett bostadslån i en utländsk bank, ska du själv ge uppgifterna om lånet till skattemyndigheten.

Du kan meddela om avdrag, när du beställer ett nytt skattekort. Avdragen beaktas då i din skatteprocent. Du kan också ansöka om avdrag i efterskott med skattedeklarationen. Du får då avdragen i efterskott som en skatteåterbäring.

linkkiSkatteförvaltningen:
Avdrag vid beskattningenfinska | svenska | engelska

Skatteåterbäring och kvarskatt

Du ser i beskattningsbeslutet om du har betalat rätt mängd skatt under året. Om du har betalat för mycket i skatt, får du skatteåterbäring (veronpalautus). Om du har betalat för lite i skatt, blir du tvungen att betala kvarskatt (jäännösvero).

Skatteåterbäringen betalas antingen direkt på ditt bankkonto i december det år som följer på skatteåret. Meddela numret på ditt bankkonto via Skatteförvaltningens webbtjänst eller på en separat pappersblankett. Du kan få skatteåterbäringen antingen till ett finländskt eller till ett utländsk bankkonto.

Om du blir tvungen att betala kvarskatt, får du tillsammans med beskattningsbeslutet en bankgiroblankett. På bankgiroblanketten ser du kvarskattebeloppet, bankkontonumret, förfallodagen och referensnumret. Du blir också tvungen att betala ränta på kvarskatten efter en viss tid.

linkkiSkatteåterbäringar:
Skatteåterbäringarfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Ange kontonummerfinska | svenska

linkkiSkatteförvaltningen:
Kvarskattfinska | svenska | engelska