Livet i Finland

Städer

Perhe Kokkolassa

Familjen i Karleby

Äktenskap

Innan äktenskapet ingås ska du skriftligen be om prövning av äktenskapshinder. Prövningen görs vid magistraten. Du kan lämna in ansökan om prövning vid vilken magistrat som helst. Du hittar information om vigsel på magistratens webbplats.

Civilvigsel äger rum vid magistraten.

Magistraten i Västra Finland
Karleby enhet
Karlebygatan 27, PB 581
67701 Karleby
Telefon: 029 553 9451
Administrativ e-postadress: info.lansi-suomi(at)maistraatti.fi

Läs mer: Äktenskap.

Skilsmässa

Skilsmässa kan sökas av kvinnan, av mannen eller av båda makarna tillsammans. Man ansöker om skilsmässa i tingsrätten i makens eller makans hemkommun. Till att börja med görs en skriftlig skilsmässoansökan.

Mellersta Österbottens tingsrätt
Besöksadress: Karlebygatan 27, 67100 Karleby
Postadress: PB 120, 67101 Karleby
Telefon: 029 56 49294
E-post: keski-pohjanmaa.ko(at)oikeus.fi

Läs mer: Skilsmässa.

Barn vid skilsmässa

Om du har barn och går igenom en skilsmässa ska du ta kontakt med barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen bekräftar överenskommelsen om var barnen ska bo, vården av barnen, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Barnatillsyningsmannen
Långbrogatan 1-3
67100 Karleby
Telefontid och tidsbokning
må-fre. kl. 11.00−12.00
tel. 06 828 9111

Läs mer: Barn vid skilsmässa.

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Barnatillsyningsmannenfinska | svenska

När du väntar barn

Ta kontakt med rådgivningen då du märker att du är gravid. På rådgivningen följer man med moderns, barnets och hela familjens välmående under graviditeten. Du kan be om råd per telefon av rådgivningen i ditt område.

Läs mer: När du väntar barn.

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Mödrarådgivningfinska | svenska

Vård av barnet

I Karleby finns stadens egna daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvårdare. Dessutom finns det privata daghem och privata familjedagvårdare i Karleby.

Du kan ansöka om dagvårdsplats för ditt barn elektroniskt via eKokkola.fi eller med en blankett på stadens webbplats.

Ansökan ska lämnas in fyra månader innan du behöver vårdplats. Det är möjligt att få vårdplats snabbare om den behövs för att du exempelvis erhållit arbete eller studieplats.

Ansökan kan returneras till vårdplatsen eller lämnas i brevlådan i den nedre aulan i Bildningscentralen.

Ansökan kan även skickas per post till någon av följande adresser:

Bildningscentralen
Förskolepedagoik
Strandgatan16
67100 Karleby

Kelviå regionalbyrå
Kelviåvägen 24
68300 Kelviå

Lochteå regionalbyrå
Lokaniituntie 1
68230 Lochteå

Ullava regionalbyrå
Ullavavägen 672
68730 Ullava

Läs mer: Dagvård.

linkkiKarleby stad:
Daghem och andra dagvårdsplatserfinska | svenska

linkkiKarleby stad:
Gruppfamiljedaghemfinska | svenska

linkkiKarleby stad:
Dagvårdsblanketterfinska | svenska

linkkiKarleby stad:
Att ansöka om kommunal dagvårdfinska | svenska

Vård av barnet i hemmet

Om familjens yngsta barn är yngre än tre år kan föräldern få hemvårdsstöd för vård av barnet i hemmet. Om du har rätt till stödet kan du ansöka om stödet hos FPA. Du kan fylla i ansökan på nätet eller skicka den per post till FPA. Du kan även besöka FPA:s kontor.

Karleby stad betalar extra Karlebystöd för de familjer som tar hand om barn under tre år i hemmet. Du kan ansöka om Karlebystödet om den ena av föräldrarna vårdar samtliga av familjens barn under skolåldern i hemmet.

Läs mer: Stöd för vård av barn i hemmet.

linkkiKarleby stad:
Karlebystödfinska | svenska

linkkiFPA:
Information om FPA:s hemvårdsstödfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
FPA kontaktuppgifterfinska | svenska | engelska