Livet i Finland

Städer

Kulttuurit ja uskonnot Suomessa

Kulturer och religioner i Finland

Minoriteter i Finland

I Finlands befolkning ingår flera minoriteter som till exempel har ett annat modersmål, en annan kultur eller en annan religion än majoriteten av finländarna. Traditionella minoriteter i Finland är till exempel finlandssvenskar, samer, romer, judar och tatarer.

Under de senaste tjugo åren har det uppstått fler minoriteter i Finland, eftersom inflyttningen har ökat. Finland har fått många invandrare bland annat från Ryssland, Estland, Balkan, Somalien och Irak.

Finska och svenska är nationalspråk i Finland. Strax under 4,9 miljoner personer har finska som modersmål och strax under 300 000 personer har svenska som modersmål. Cirka 245 000 personer har andra modersmål. De största språken efter finska och svenska är ryska, estniska, engelska, somaliska och arabiska.

linkkiStatistikcentralen:
Finlands befolkningfinska | svenska | engelska

linkkiStatistikcentralen:
Utländska medborgare i Finlandfinska

linkkiUndervisnings- och kulturministeriet:
Kulturella minoriteter i Finlandfinska

Religioner i Finland

De flesta finländare är kristna. Det största religiösa samfundet är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Suomen evankelis-luterilainen kirkko), till vilken kring 78 procent av befolkningen hör. Finlands ortodoxa kyrka är det näst största religiösa samfundet. En dryg procent av befolkningen är ortodoxer. Den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan har särställning i Finland. De har till exempel rätt att uppbära skatt.

I Finland bor det tiotusentals muslimer, men bara en del av dem hör till muslimska samfund.

Andra religiösa samfund i Finland är till exempel Jehovas vittnen, Frikyrkan i Finland, Katolska kyrkan i Finland och Finlands Adventkyrka.

Religionsfrihet och religionsutövande i Finland

I Finland råder religionsfrihet. Alla som bor i Finland har rätt att själva välja sin religion och utöva den. Om man inte vill, måste man inte välja någon religion alls. Ingen kan heller mot sin vilja tvingas att delta i religionsutövande.

Information om religiösa samfund i Finland får du på webbplatsen uskonnot.fi, på undervisnings- och kulturministeriets webbplats och vid Patent- och registerstyrelsen.

Minst 20 myndiga personer kan grunda ett religiöst samfund. Du hittar information om hur man registrerar ett religiöst samfund på undervisnings- och kulturministeriets webbplats och i tjänsten suomi.fi. Religiösa grupper måste inte registrera sig som samfund, utan de kan även verka utan att ha registrerat sig.

Barnets religion

Föräldrarna bestämmer barnets religion. Om föräldrarna inte är överens kan modern fatta beslut om religionstillhörigheten för ett barn som inte har fyllt ett år.

En person som har fyllt 18 år är myndig och får själv besluta om sin religion

linkkiUndervisnings- och kulturministeriet:
Religiösa samfundfinska | svenska | engelska

linkkiUskonnot.fi:
Religiösa samfundfinska | engelska

linkkiUndervisnings- och kulturministeriet:
Religionsfrihetfinska | svenska | engelska

linkkiPatent- och registerstyrelsen:
Registrering av ett religiöst samfundfinska | svenska | engelska

Kulturer och religioner i Finland
  • Finländska seder