Livet i Finland

Städer

Maahanmuuttajana Helsingissä

Som invandrare i Helsingfors

Rådgivning för och integration av invandrare

Helsingfors stads invandrarrådgivning

Hos Helsingfors stads invandrarrådgivning kan du fråga om råd bland annat om uppehållstillstånd, kurser, medborgarskapsansökan, boende, social trygghet, arbete, utbildning och hälsa. Du kan även be om hjälp om du inte förstår ett dokument som gäller dig eller om du inte vet vilken myndighet du ska kontakta.

Rådgivning ges på flera olika språk, bland annat på engelska, arabiska, ryska, somaliska, persiska, dari och franska.

Kontaktuppgifter:

Helsingfors stads invandrarrådgivning

Ring 09 310 111 12

  • mån–tors kl. 9–16, fre kl. 9–15

Fråga på chatten

linkkiHelsingfors stad:
Invandrarrådgivningens chattfinska | engelska

  • mån–tors kl. 9–16, fre kl. 9–15

Besök oss

  • Rådgivningspunkten International House Helsinki, Albertsgatan 25
  • mån–fre 9–16

Fråga via e-post

  • maahanmuuttoneuvonta(at)hel.fi

linkkiHelsingfors stad:
Rådgivning för invandrarefinska | svenska | engelska

In To Finland

In To Finlands experter ger dig råd i frågor kring den sociala tryggheten och beskattningen i Finland. Du kan även anhängiggöra ärenden gällande den sociala tryggheten. Samtidiga kan du ansöka till exempel om skattekort och det i byggbranschen obligatoriska skattenumret.

International House Helsinki
Albertsgatan 25
00180 Helsingfors

linkkiIn To:
Rådgivning om social trygghet och beskattningfinska | svenska | engelska

Inledande kartläggning och integrationsplan

En anställd vid arbets- och näringsbyrån (työ- ja elinkeinotoimisto) upprättar en inledande kartläggning (alkukartoitus) och en integrationsplan (kotoutumissuunnitelma) tillsammans med dig när du registrerar dig som arbetssökande.TE-byråerna i Östra centrum och Böle gör inledande kartläggningar. För att få en inledande kartläggning gjord, ska du anmäla dig som arbetssökande via Internet på adressen te-palvelut.fi. Du kan anmäla dig via Internet om du har finländska webbankkoder. Du kan också anmäla dig till den inledande kartläggningen vid TE-byrån.

Verksamhetsstället i Östra centrum
Adress: Kundgatan 3 A, 4:e våningen
Telefonnummer: 0295 025 500
Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Böle verksamhetsställe
Adress: Bangårdsvägen 7 (ingång via Loktorget)
Telefonnummer: 0295 025 500
Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

linkkiTE-tjänster:
Videoklipp och broschyrer för invandrarefinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | arabiska

Invandrarenheten

Invandrarenheten vid Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster hjälper invandrare bosatta i staden att integrera sig. Invandrarenhetens tjänster är till exempel vägledning, rådgivning och inledande kartläggning. Invandrarenheten hjälper också personer som fallit offer för människohandel.

Om du inte söker jobb men vill få den inledande kartläggningen och en integrationsplan upprättade, ska du kontakta invandrarenheten vid Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster.

Kontaktuppgifter till invandrarenheten:

Verkstadsgatan 14 A
00580 Helsingfors
Rådgivningsnumret för socialarbete (09) 310 37 577 mån–fre kl. 8.15–16

linkkiHelsingfors stad:
Invandrarenhetenfinska | svenska | engelska

Läs mer: Integration i Finland.

Behöver du en tolk?

Om du inte kan finska eller svenska kan du anlita en tolk när du sköter ärenden med myndigheter.

I vissa fall får du en tolk via myndigheten. Då är tolkningen kostnadsfri för dig. Du kan i förväg fråga om tolkningen hos ifrågavarande myndighet eller få råd vid Helsingfors stads invandrarrådgivning. Till exempel FPA och migrationsverket (Maahanmuuttovirasto) beställer i vissa fall en tolk för kunden.

Du kan anlita en tolk när som helst om du bokar tolken och betalar kostnaderna själv.

Också många företag erbjuder tolktjänster. Du kan söka dessa företag till exempel med sökmotorer på Internet. På webbplatsen för Finlands översättar- och tolkförbund finns en sökmotor med vilken du kan söka en tolk eller en översättare.

Tjänsterna vid Helsingforsregionens kontakttolkcentral är främst avsedda för myndigheter som arbetar med invandrare.

Läs mer: Behöver du en tolk?

linkkiFinlands översättar- och tolkförbund:
Sök tolk eller översättarefinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsnejdens kontakttolkcentral:
Tolkningfinska