Livet i Finland

Städer

Maahanmuuttajana Helsingissä

Som invandrare i Helsingfors

Rådgivning för och integration av invandrare

Helsingfors stads invandrarrådgivning

Hos Helsingfors stads invandrarrådgivning kan du fråga om råd bland annat om uppehållstillstånd, kurser, medborgarskapsansökan, boende, social trygghet, arbete, utbildning och hälsa. Du kan även be om hjälp om du inte förstår ett dokument som gäller dig eller om du inte vet vilken myndighet du ska kontakta.

Rådgivning ges på flera olika språk.

Då du bokar en tid på förhand får du med säkerhet tag på en rådgivare med lämplig språkkunskap.

Kontaktuppgifter:

Helsingfors stads invandrarrådgivning

Ring 09 310 111 12

  • mån–tors kl. 9–16, fre kl. 9–15
  • Du kan också boka ett personligt möte per telefon.

Fråga på chatten

linkkiHelsingfors stad:
Invandrarrådgivningens chattfinska | engelska

  • mån–tors kl. 9–16, fre kl. 9–15

Fråga via e-post

  • maahanmuuttoneuvonta(at)hel.fi

linkkiHelsingfors stad:
Rådgivning för invandrarefinska | svenska | engelska

Invandrarenheten

Invandrarenheten vid Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster hjälper invandrare bosatta i staden att integrera sig. Invandrarenhetens tjänster är till exempel vägledning, rådgivning och inledande kartläggning. Invandrarenheten hjälper också personer som fallit offer för människohandel.

linkkiHelsingfors stad:
Invandrarenhetenfinska | engelska

In To Finland

In To är FPA:s och skatteförvaltningens (verohallinto) servicepunkt för arbetstagare som kommer till Finland. In To ger råd till och handleder utlänningar som flyttar till huvudstadsregionen i deras frågor i startfasen. Utöver dem som kommer till Finland för att arbeta, får även arbetssökande, företagare och studerande som kommer till Finland samt företag som anställer och förmedlar utländsk arbetskraft hjälp i frågor rörande den sociala tryggheten och beskattningen i Finland vid In To.

In To
Albertsgatan 25
00180 Helsingfors

linkkiIn To:
Rådgivning om social trygghet och beskattningfinska | svenska | engelska

Inledande kartläggning och integrationsplan

En anställd vid arbets- och näringsbyrån (työ- ja elinkeinotoimisto) upprättar en inledande kartläggning (alkukartoitus) och en integrationsplan (kotoutumissuunnitelma) tillsammans med dig när du registrerar dig som arbetssökande.TE-byråerna i Östra centrum och Böle gör inledande kartläggningar. För att få en inledande kartläggning gjord, ska du anmäla dig som arbetssökande via Internet på adressen te-palvelut.fi. Du kan anmäla dig via Internet om du har finländska webbankkoder. Du kan också anmäla dig till den inledande kartläggningen vid TE-byrån.

Verksamhetsstället i Östra centrum
Adress: Kundgatan 3 A, 4:e våningen
Telefonnummer: 0295 025 500
Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Böle verksamhetsställe
Adress: Bangårdsvägen 7 (ingång via Loktorget)
Telefonnummer: 0295 025 500
Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Om du inte söker jobb men vill få den inledande kartläggningen och en integrationsplan upprättade, ska du kontakta invandrarenheten vid Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster.

Kontaktuppgifter till invandrarenheten:

Dagmarsgatan 6
00100 Helsingfors
Rådgivningsnumret för socialarbete (09) 310 37 577 mån–fre kl. 8.15–16

Läs mer: Integration i Finland.

linkkiTe-info.fi:
Videoklipp och broschyrer för invandrarefinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | arabiska | kurdiska | thai | vietnamesiska

Behöver du en tolk?

Om du inte kan finska eller svenska kan du anlita en tolk när du sköter ärenden med myndigheter.

I vissa fall får du en tolk via myndigheten. Då är tolkningen kostnadsfri för dig. Du kan i förväg fråga om tolkningen hos ifrågavarande myndighet eller få råd vid Helsingfors stads invandrarrådgivning. Till exempel FPA och migrationsverket (Maahanmuuttovirasto) beställer i vissa fall en tolk för kunden.

Du kan anlita en tolk när som helst om du bokar tolken och betalar kostnaderna själv.

Också många företag erbjuder tolktjänster. Du kan söka dessa företag till exempel med sökmotorer på Internet. På webbplatsen för Finlands översättar- och tolkförbund finns en sökmotor med vilken du kan söka en tolk eller en översättare.

Tjänsterna vid Helsingforsregionens kontakttolkcentral är främst avsedda för myndigheter som arbetar med invandrare.

Läs mer: Behöver du en tolk?

linkkiFinlands översättar- och tolkförbund:
Sök tolk eller översättarefinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsnejdens kontakttolkcentral:
Tolkningfinska | engelska