Livet i Finland

Städer

Asukkaaksi rekisteröityminen

Registrering som invånare

När du har flyttat till Finland, måste du besöka magistraten (maistraatti) på din hemort. På magistraten kan du göra en flyttanmälan. Magistraten registrerar dina uppgifter i Finlands befolkningsdatasystem. På samma gång kan du även få en finsk personbeteckning, om du inte redan har ansökt om en sådan då du ansökte om uppehållstillstånd eller registrering av EU-medborgare.

På magistraten utreder man även om det är möjligt att registrera en hemkommun (kotikunta)för dig. Läs mer på Infobankens sida Hemkommun i Finland.

När du går till magistraten ska du ta med dig följande handlingar:

  • pass eller
  • annat identitetsbevis (om du är medborgare i ett EU-land eller ett nordiskt land)
  • äktenskapsintyg (om du är gift)
  • barnens födelseattester (om du har barn under 18 år)
  • uppehållstillstånd (om du behöver ett uppehållstillstånd i Finland)
  • Registreringsintyg över uppehållsrätt för EU-medborgare (om du är EU-medborgare)
  • arbetskontrakt, om du gör registreringen vid en skattebyrå

Notera att utländska handlingar måste vara legaliserade för att man utgående från dem ska kunna föra in personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Du får information om legalisering av handlingarna av utrikesministeriet i ditt eget land.

Du måste även låta översätta handlingarna till finska, svenska eller engelska om de är på något annat språk.

linkkiMagistratet:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Registrering av utlänningar på skattebyrånfinska | svenska | engelska

Finsk personbeteckning

Personbeteckningen (henkilötunnus) är en 11 tecken lång sifferserie som bildas på basis av ditt födelsedatum och ditt kön. Du behöver en personbeteckning till exempel för att öppna ett bankkonto eller ett telefonabonnemang. Det underlättar även skötandet av många officiella ärenden.

För att du ska kunna få en finsk personbeteckning måste dina uppgifter registreras i Finlands befolkningsdatasystem. Det innebär att grundinformation om dig förs in i befolkningsdatasystemet. Dessa uppgifter är till exempel namn, födelsedatum, nationalitet, familjeförhållanden och adress.

När du ansöker om uppehållstillstånd, kan du samtidigt även ansöka om en finsk personbeteckning. Då måste du i din ansökan be om att din information registreras i Finlands befolkningsdatasystem.

Om du är EU-medborgare kan du ansöka om personbeteckning samtidigt som du ansöker om registrering av uppehållsrätt. I registreringsblanketten finns en punkt där du kan be om att dina uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet.

Du kan även ansöka om en personbeteckning vid magistraten på din boningsort.

Om du har ett arbete i Finland kan du ansöka om en personbeteckning även på skattebyrån.

Registrering som invånare
  • Hemkommun i Finland