Livet i Finland

Städer

Suomeen muuttajan muistilista

Komihåglista för dig som flyttar till Finland

Uppehållstillstånd

Ta reda på om du behöver ett uppehållstillstånd. Behovet av uppehållstillstånd beror på ditt medborgarskap samt varför och för hur lång tid du kommer till Finland. Läs mer på Infobankens sidor EU-medborgare och Icke-EU-medborgare.

Utkomst

För att få uppehållstillstånd förutsätts ofta att du har tillräckligt med pengar för att kunna försörja dig i Finland. Då du ansöker om tillstånd måste du bevisa att du har en tillräcklig utkomst. Om du kommer till Finland för att arbeta eller som företagare måste du bevisa att ditt arbete eller din företagsverksamhet inbringar dig en tillräcklig utkomst.

Flyttsaker

Flyttsaker från EU-området

Om du flyttar till Finland från ett annat EU-land behöver du vanligen inte betala tull eller mervärdesskatt på dina flyttsaker, d.v.s. de personliga föremål som du tar med dig. Du behöver inte heller anmäla dina flyttsaker i tullen (tulli).

Observera att tull- och skattefriheten för flyttsaker inte gäller alkohol eller tobaksprodukter. För import av dessa gäller separata begränsningar.

Mer information får du på Tullrådgivningen +358 (0)20 690 600 eller på tullens webbplats. Tullrådgivningen betjänar på finska, svenska och engelska.

Flyttsaker från länder utanför EU

Om du flyttar till Finland från ett land som inte hör till EU behöver du vanligen inte betala tull eller mervärdesskatt på dina flyttsaker, d.v.s. de personliga föremål som du tar med dig. Du måste dock göra en tullanmälan på flyttsakerna till de finländska tullmyndigheterna.

Som flyttsaker betraktas till exempel:

  • möbler och andra husgeråd
  • husdjur
  • cyklar och motorcyklar
  • bilar och släpvagnar avsedda för privat bruk.

Observera att tull- och skattefriheten för flyttsaker inte gäller alkohol eller tobaksprodukter. För import av dessa gäller separata begränsningar.

Mer information om införsel av föremål till Finland får du på Tullrådgivningen +358 (0)20 690 600 eller på tullens webbplats. Tullrådgivningen betjänar på finska, svenska och engelska.

Införsel av bil till Finland som flyttsak

När du tar med dig en bil till Finland som flyttsak, måste du tullanmäla den. Om du tar med dig en bil till Finland måste du registrera den och betala bilskatt (autovero) för den innan du kan använda den i trafiken.

Man kan dock använda bilen tillfälligt innan bilskatten är betald. Detta förutsätter att du har gjort en anmälan om ibruktagande av fordonet (auton käyttöönottoilmoitus) till tullmyndigheten. Du ska också ha en giltig trafikförsäkring (liikennevakuutus) för din bil i Finland. Om du för in en bil från ett land utanför EES-området behöver du också ett förflyttningstillstånd innan du kan använda bilen. Förflyttningstillstånd beviljas av tullen och besiktningsstationer. Du får inte använda din bil i Finland förrän du har gjort en anmälan om ibruktagande av fordonet och skaffat ett förflyttningstillstånd.

Mer information får du på Tullrådgivningen +358 (0)20 690 600. Du kan också skicka frågor till tullen via Internet. Tullrådgivningen betjänar på finska, svenska och engelska.

linkkiTullen:
Införsel av flyttsaker till Finlandfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiTullen:
Tullrådgivningfinska | svenska | engelska

Införsel av sällskapsdjur

Om du vill ta med dig ett husdjur till Finland är det bra att på förhand bekanta sig med reglerna som gäller införsel av djur. Ofta krävs till exempel att djuren har fått vissa vaccinationer. Mer information om reglerna i Finland ges av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

linkkiEvira:
Införsel av djur från EU-länderfinska | svenska | engelska

linkkiEvira:
Införsel av djur från länder utanför EUfinska | svenska | engelska | ryska

Flyttfirmor

En del företag som tillhandahåller flyttservice sköter också flytt från ett land till ett annat. Du kan anlita dessa företag att transportera dina ägodelar från ett land till ett annat och också att packa dina saker och tillhandahålla förpackningsmaterial.

Flyttkostnaderna beror på varifrån du flyttar och hur mycket saker du har. Tjänsterna och priserna i olika flyttfirmor kan variera stort och därför lönar det sig att jämföra.

linkkiMuuttopalvelu Niemi:
Flyttjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiViktor Ek:
Flyttjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiAlfa Quality Moving:
Hjälp när du flyttarfinska | svenska | engelska | norska | danska

Bostad och hemförsäkring

De flesta invandrare bor först i en hyresbostad när de kommer till Finland. Det är bra att reservera minst en månad för att söka hyresbostad. Läs mer på Infobankens sida Boende.

När du har en bostad är det bra att också ta en hemförsäkring (kotivakuutus). Hemförsäkringen ersätter till exempel skador på möbler och andra ägodelar. Hemförsäkringar säljs av försäkringsbolag.Information om försäkringar finns på Infobankens sida Vardagslivet i Finland.

Finsk personbeteckning

När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland kan du samtidigt ansöka om en finsk personbeteckning. Du kan även ansöka om en personbeteckning i Finland vid magistraten på din hemort. Mer information hittar du på Infobankens sida Registrering som invånare.

Hemkommun i Finland

Om du flyttar till och blir stadigvarande bosatt i Finland registreras en hemkommun för dig i Finland. Hemkommunen är den kommun där du bor. När du har en hemkommun har du rätt att använda denna kommuns tjänster såsom till exempel offentliga hälsovårdstjänster. Du kan ta reda på om det är möjligt att registrera en hemkommun i Finland för dig vid magistraten på din hemort. Läs mer på Infobankens sida Hemkommun i Finland.

linkkiMagistratet:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Registrering av utlänningar på skattebyrånfinska | svenska | engelska

Kollektivtrafik

Om du bor i en stad är det inte nödvändigt att äga en bil. Kollektivtrafiken fungerar väl i Finland. Man kan resa nästan över allt i Finland med tåg eller buss. Man kan också flyga till många städer. I stora städer och deras näromgivning finns en välfungerande lokaltrafik. Lokaltrafiken trafikeras vanligtvis med bussar. Läs mer på Infobankens sida Trafiken i Finland.

Körkort

Om du har ett körkort som utfärdats i ett av de nordiska länderna eller i ett EU-/EES-land, är det giltigt även i Finland. Om du bor stadigvarande i Finland kan du byta ut kortet mot ett finländskt körkort.

Om du har ett körkort som utfärdats i ett land som är anslutet till Genève- eller Wien-konventionerna kan du köra med detta kort högst två år i Finland. Du måste byta ut ditt körkort mot ett finländskt körkort inom två år efter att du flyttat till Finland.

Om du har ett körkort som utfärdats i ett land som inte är anslutet till Genève- eller Wien-konventionerna kan du inte köra bil med detta kort i Finland.

Hos polisen kan du kontrollera om du får köra bil med ditt körkort i Finland.

Läs mer på Infobankens sida Trafiken i Finland.

linkkiTrafiksäkerhetsverket:
Utländskt körkort i Finlandfinska | svenska | engelska

Bankkonto

Du behöver ett bankkonto för att sköta din dagliga ekonomi. När du öppnar ett bankkonto behöver du ett pass eller någon annan officiell identitetshandling. Det lönar sig att jämföra tjänsterna och priserna som olika banker tillhandahåller så att du hittar det alternativ som är förmånligast för dig.

Information om att öppna ett bankonto finns på Infobankens sida Vardagslivet i Finland.

linkkiFinansbranschens Centralförbund:
Utländska medborgares bankärendenfinska | engelska

Skattekort

Om du arbetar och får lön eller är företagare behöver du ett finskt skattekort (verokortti). Skattekortet får du vid skattebyrån. Läs mer om beskattningen i Finland på Infobankens sida Beskattning.

Internet

I Finland kan du sköta många ärenden via Internet. Det är bra att skaffa sig en Internetuppkoppling så fort som möjligt efter att du har flyttat till Finland.

På Infobankens sida Vardagslivet i Finland finns mer information om att skaffa en internetuppkoppling.

linkkiKommunikationsverket:
Internet- och telefonabonnemangfinska | svenska | engelska

Telefon

När du köper ett telefonabonnemang i Finland får du ett finskt telefonnummer. Många företag erbjuder telefonabonnemang.

Du kan också köpa ett prepaid-abonnemang. Prepaid-kortet är i förväg laddat med en summa som man sedan kan ringa för. Prepaid-abonnemang kan köpas till exempel i R-kiosker, en del snabbköp och på Internet.

Information om skaffa ett finskt telefonabonnemang finns på Infobankens sida Vardagslivet i Finland.

linkkiTeleAle:
Förmånliga utlandssamtalfinska | svenska | engelska

linkkiGlobetel:
Förmånliga utlandssamtalfinska | engelska

linkkiNettia:
Förmånliga utlandssamtalfinska | engelska | ryska

linkkiSkype:
Förmånliga utlandssamtalfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | spanska | turkiska | kinesiska | tyska | portugisiska | polska | norska | holländska | ungerska | japanska

Hälsa

I Finland finns offentliga och privata hälsovårdstjänster. Du kan använda de offentliga hälsovårdstjänsterna om du har en hemkommun i Finland. Till de offentliga hälsovårdstjänsterna hör till exempel hälsocentralerna. De offentliga tjänsterna är förmånligare än de privata.

Om du vill reservera tid till en läkare ska du ta kontakt med hälsocentralen. Om du inte har rätt att använda de offentliga hälsovårdstjänsterna kan du kontakta en privat läkarcentral.

Mer information om hälsovården i Finland får du på Infobankens sida Hälsa.

Social trygghet

Huvudregeln är att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland och har rätt till FPA:s förmåner om du bor stadigvarande i Finland. Vad stadigvarande boende betyder definieras i lagen. Du kan också ha rätt till den sociala tryggheten i Finland om du arbetar i Finland. Det finns dock fler omständigheter som påverkar den sociala tryggheten, till exempel vilket land du kommer ifrån. Mer information om den sociala tryggheten i Finland finns på Infobankens sida Den sociala tryggheten i Finland.

linkkiFPA:
Social trygghet för dig som flyttar till Finlandfinska | svenska | engelska

Språkstudier

Finlands officiella språk är finska och svenska. Språkkunskaper hjälper dig att förstå det nya samhället och underlättar skötseln av ärenden. Huruvida du har nytta av att studera finska eller svenska beror på vilket språk som talas på din hemort. Mer information hittar du på Infobankens sida Finska och svenska språket.

Jobbsökning

Arbets- och näringsbyrån hjälper dig i jobbsökningen. Du kan söka jobb på Internet och via tidningar. Du kan också hitta ett jobb genom att själv kontakta arbetsgivare som du är intresserad av. Läs mer om jobbsökning i Finland på Infobankens sida Var hittar jag jobb?

Fritid och hobbyer

Information om möjligheter till fritidsaktiviteter hittar du på Infobankens sida Fritid.

linkkiExpat Finland:
Information om Finland för utlänningarengelska