Livet i Finland

Städer

Opiskelija

Studerande

Till Finland för att studera

Utbytesstudenter

Du kan komma till Finland som utbytesstudent. Du studerar i Finland vanligen ett halvår eller ett år. Du kan avlägga utbytesstudier via olika program. Utbytesstudenter kan få studieplats till exempel via Erasmus, Nordplus, FIRST och Fulbright. Du kan också studera som utbytesstudent på egen hand.

Om du vill komma till Finland som utbytesstudent ska du ta kontakt med enheten för internationella ärenden eller till exempel studiebyrån i din egen läroanstalt.

Komihåglista för nya studerande

Säkerställ att du har följande när du kommer till Finland för att studera:

  • uppehållstillstånd
  • försäkring
  • pengar
  • studieplats
  • bostad

Ansökan för examensstuderande

Infobankens sida Ansökan till utbildning innehåller information om hur du gör för att söka en plats som examensstuderande vid ett gymnasium, en yrkesskola eller en högskola i Finland.

På Infobankens sida Yrkeshögskolor hittar du information om studier på yrkeshögskolor. På Infobankens sida Universitet hittar du information om studier på universitet.

linkkiHelsingfors stad:
Welcome Guideengelska

linkkiStudy in Finland:
Information för utländska studerandeengelska

Uppehållstillstånd för studerande

Om du är medborgare i något av de nordiska länderna, ett EU-land, ett EES-land eller i Schweiz och kommer till Finland för att studera, behöver du inget uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i något annat land behöver du ett uppehållstillstånd för studier.

Om dina studier i Finland pågår högst tre månader behöver du inget uppehållstillstånd. Du kan ändå behöva ett visum.

Om du studerar utomlands och vill komma till Finland för arbetspraktik behöver du ett uppehållstillstånd på grund av praktik.

Läs mer på Infobankens sida Flytta till Finland.

linkkiMigrationsverket:
Information om uppehållstillstånd för studierfinska | svenska | engelska

Fortsatt uppehållstillstånd för studerande

Ett uppehållstillstånd för studerande är alltid tidsbegränsat. Du får tillståndet för den tid som dina studier pågår. Om dina studier emellertid pågår över ett år får du vanligen ett tillstånd för ett år i taget.

Du beviljas fortsatt tillstånd om de grunder på vilka du fick ditt förra tillstånd fortfarande gäller. Du ska fortfarande vara inskriven vid din läroanstalt, vara heltidsstuderande och avlägga tillräckligt mycket studier. Om du endast har avlagt lite studier kan det hända att du inte beviljas ett fortsatt tillstånd.

Du hittar mer information om hur du ansöker om fortsatt tillstånd på Infobankens sida Fortsatt uppehållstillstånd.

När du avslutar dina studier

Om du har avlagt en examen i Finland kan du få ett tillfälligt uppehållstillstånd för arbetssökande. Detta tillstånd kan beviljas endast som ett fortsatt tillstånd till ett uppehållstillstånd för studerande. Du ska ansöka om tillståndet innan ditt uppehållstillstånd för studerande går ut. Uppehållstillstånd för arbetssökande kan beviljas för högst ett år.

Om du får ett jobb kan du börja arbeta direkt. Du måste ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på grund av arbete innan ditt uppehållstillstånd för arbetssökande går ut.

linkkiMigrationsverket:
Att förlänga uppehållstillståndetfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Uppehållstillstånd för sökande av arbetefinska | svenska | engelska

Studier i Finland

Examensinriktade studier är vanligtvis avgiftsfria för studerande i Finland. Endast vissa magisterprogram är avgiftsbelagda. Också till exempel språkkurser är avgiftsbelagda.

Om du inte är medborgare i ett EU-land eller EES-land och inte heller familjemedlem till en medborgare i ett sådant land och du kommer till Finland för att studera i augusti 2017 eller senare, måste du betala terminsavgift för studierna. Avgiften gäller lägre och högre högskolestudier på engelska.

I Finland kan du studera på finska, svenska och ibland även på engelska. Högskolorna har vissa utbildningsprogram där undervisningen ges på engelska. Merparten av studierna är dock på finska eller på svenska.

I Finland finns många aktiva studentorganisationer. De ordnar verksamhet även för utländska studerande. I studentorganisationerna lär du dig känna nya människor.

Om du vill hitta en arbetsplats i Finland ska du studera finska eller svenska. Även om du klarar dig i många dagliga situationer på engelska kräver de flesta arbetsgivare att du kan finska eller svenska. Läs mer på Infobankens sida Finska och svenska språket.

Det är också viktigt att du bekantar dig med finländare och arbetslivet i Finland redan under studietiden. På så sätt hittar du lättare vänner och ett arbete. Till exempel arbetspraktik (työharjoittelu), hobbyer och organisationer är bra sätt att lära känna det finländska samhället.

linkkiStudyinfinland.fi:
Information om terminsavgifter 2017engelska

Att finansiera studierna

Utländska studeranden får vanligtvis inte studiestöd. Du ska därför ha en plan för hur du ämnar finansiera dina studier i Finland. För att få uppehållstillstånd för studerande måste du bevisa att du har 560 euro i månaden eller 6 720 euro om året. I praktiken kan det kosta mera att bo och leva i Finland.

Du kan även finansiera dina studier med ett stipendium. Stipendier beviljas till exempel av stiftelser, organisationer och läroanstalter. Du ska ansöka om stipendiet i god tid innan studierna börjar. Fråga till exempel vid din egen läroanstalt var du kan söka stipendier.

Om grunden för din vistelse i Finland är någon annan än studier, kan du ha rätt till finländskt studiestöd. Läs mer på Infobankens sida Att finansiera studierna.

linkkiFPA:
Studiestöd till utländska studerandefinska | svenska | engelska

Boende

Om du är studerande kan du söka hyresbostäder som är speciellt avsedda för studerande. Studentbostäder har ofta lägre hyra än vanliga bostäder. Studentbostäder hyrs ut av studentbostadsstiftelser, universitetens studentkårer, nationer och vissa andra stiftelser. Dessutom har vissa läroanstalter egna studenthem. Fråga på din studieort var du kan söka en studentbostad.

Du kan söka bostad direkt när du blivit antagen till studier. I de största städerna kan det ta flera veckor eller månader innan man får en bostad.

På Infobankens sida Boende hittar du mer information om hur du söker bostad och andra frågor i anslutning till boende.

linkkiSuomen opiskelija-asunnot:
Studentbostäderfinska | engelska

Arbete

Om du är medborgare i ett EU-land, ett EES-land, Schweiz eller i något av de nordiska länderna, har du rätt att arbeta obegränsat under din studietid och du behöver inget särskilt tillstånd för det. Arbete kan ge dig rätt till den sociala tryggheten i Finland.

Om du är medborgare i något annat land har du med ditt uppehållstillstånd för studerande rätt att arbeta i begränsad omfattning, om arbetet är

  • arbetspraktik som ingår i examen eller ett slutarbete eller
  • ett deltidsarbete, i genomsnitt högst 25 timmar per vecka under terminen
  • ett heltidsarbete under de tider då ingen undervisning ordnas vid läroanstalten, vanligen under sommar- och vinterlov.

På Infobankens sida Var hittar jag jobb? får du information om hur du söker arbete i Finland.

linkkiMigrationsverket:
Studerandes rätt att arbetafinska | svenska | engelska

Hälsa

Om du kommer från ett annat nordiskt land till Finland för att studera har du rätt till sjukvård i Finland. Du får vård på samma villkor och till samma kostnad som finländarna. Ta med dig ett officiellt identitetsbevis när du använder hälsovårdstjänsterna.

Om du kommer från ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz till Finland för att studera har du rätt till nödvändig sjukvård med det europeiska sjukvårdskortet. Skaffa det europeiska sjukvårdskortet i ditt hemland innan du kommer till Finland.

Om du kommer från något annat land till Finland för att studera behöver du en omfattande sjukförsäkring innan du kan få uppehållstillstånd i Finland. Om dina studier i Finland pågår mindre än två år måste försäkringen täcka sjukvårdskostnader minst till 100 000 euro. Om dina studier beräknas pågå i minst två år får du vanligen en hemkommun i Finland och rätt till de kommunala hälsovårdstjänsterna. Du måste ändå även ha en försäkring som täcker kostnader för sjukdom upp till 30 000 euro.

Försäkringen måste vara i kraft redan vid din inresa till Finland. Håll försäkringen giltig under hela den tid som du vistas i Finland. Om du inte har en försäkring måste du själv betala läkar- och sjukhuskostnader om du blir sjuk. Kostnaderna kan uppgå till flera tusen euro.

Mer information om uppehållstillstånd för studerande och om den sjukförsäkring som krävs för att få uppehållstillstånd får du på Migrationsverkets (Maahanmuuttovirasto) webbplats.

I Finland omfattas högskolestuderande av studerandehälsovården. Fråga mer vid din egen läroanstalt. Mer information om studerandehälsovården får du på Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) (YTHS) och social- och hälsovårdsministeriets (Sosiaali- ja terveysministeriö) webbplatser.

Du får information om hälsovårdstjänster i Finland på Infobankens sida Hälsa.

linkkiSHVS:
Hälsovård för högskolestuderandefinska | svenska | engelska

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Studerandehälsovårdfinska | svenska

Den sociala tryggheten

Om du flyttar till Finland tillfälligt har du vanligtvis inte rätt till den sociala tryggheten i Finland. Till exempel befinner sig en studerande vars enda orsak till vistelsen i landet är studierna tillfälligt i Finland. Arbete kan ge dig partiell rätt till social trygghet i Finland. Läs mer på Infobankens sida Den sociala tryggheten i Finland.

linkkiFPA:
Social trygghet för dig som flyttar till Finlandfinska | svenska | engelska

Utländsk examen i Finland

Om du har avlagt en examen utomlands kan du ha nytta av jämställande av examen, erkännande av yrkeskompetens eller av att skaffa dig rätt till yrkesutövning eller en fristående examen.

På Infobankens sida Utländska examina i Finland hittar du information om hur du kan få din examen eller dina studier erkända i Finland.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Erkännande av en examenfinska | svenska | engelska