Livet i Finland

Städer

Pysyvä oleskelulupa

Permanent uppehållstillstånd

Att ansöka

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd vid Migrationsverkets tjänsteställe. Skriv ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats och fyll i den färdigt. Boka en tid vid tjänstestället. Ta med dig din ifyllda ansökan, bilagorna och kopior på bilagor samt pass och passfoto.

Du kan få permanent uppehållstillstånd (pysyvä oleskelulupa) (P), om

  • du bott i Finland i minst fyra år med A-tillstånd och
  • inte under tiden har bott utomlands i över två år och
  • grunden för de tidigare uppehållstillstånden fortfarande existerar

Om du hade A-tillstånd då du kom till Finland beräknas de fyra åren från den dag du anlände till Finland Om du fått A-tillstånd i Finland beräknas de fyra åren från den dag då det första A-tillståndet trädde i kraft. Om du har fått internationellt skydd i Finland beräknas de fyra åren från att du anlände till Finland.

Permanent uppehållstillstånd kan eventuellt inte beviljas om:

  • du har begått ett brott som är belagt med fängelsestraff
  • du är misstänkt för ett brott som är belagt med fängelsestraff
  • du har begått två eller flera brott
  • du misstänks för två eller flera brott

Permanen uppehållstillstånd gäller tills vidare. Tillstånet kan dras tillbaka om du permanent flyttar från Finland, uppehåller dig utomlands kontinuerligt i minst två år eller har lämnar felaktiga uppgifter då du ansökt om tillståndet.

linkkiMigrationsverket:
Permanent uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Ansökningsblankettfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets tjänsteställenfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Elektronisk tidsbokningfinska | svenska | engelska

EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som uppehållit sig länge i landet (Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa)

Tredjelandsmedborgare äe medborgare i annat land än de nordiska länderna, EU-länderna, Liechtenstein eller Schweiz.

Du kan beviljas EU-uppehållstillstånd (P-EU) för tredjelandsmedborgare om:

  • du har bott i Finland i minst fem år med A-tillstånd och
  • inte under denna tid har bott utomlands längre än 10 månader och
  • grunden för de tidigare uppehållstillstånden fortfarande existerar

P-EU-tillstånd ansöks om på samma sätt som permanent uppehållstillstånd.

P-EU-tillstånd gäller tills vidare.

P-EU-tillståndsansökan kan även avslås på samma grunder som permanent uppehållstillstånd.