Livet i Finland

Städer

Opiskelemaan Suomeen

Att studera i Finland

Du behöver ett uppehållstillstånd om du vill studera i Finland. Du måste skaffa en studieplats i Finland innan du kan ansöka om uppehållstillstånd.

På infobankens sidor Ansökan till utbildning hittar du information om hur du kan ansöka om en studieplats i Finland.

För att beviljas uppehållstillstånd

  • ska du ha en studieplats vid en finländsk läroanstalt
  • ska dina studier leda till ett yrke eller en examen
  • ska du förfoga över tillräckliga medel för att studera i Finland (cirka 560 euro/mån. eller 6 720 euro/år).
  • ska du ha en sjukförsäkring.

Uppehållstillstånd kan också fås för andra studier än studier som leder till examen, till exempel om:

  • du kommer till Finland som utbytesstudent
  • du kommer till Finland för att skaffa dig tilläggsutbildning eller specialutbildning som ansluter till din examen.

linkkiHelsingfors stad:
Welcome Guideengelska

Uppehållstillstånd för studerande

Du måste ansöka om ditt första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland.

Du kan ansöka om tillståndet på internet via tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökningen kan tas för behandling först när du besökt beskickningen. Vanligtvis måste du boka en tid hos beskickningen i förväg.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan kommer detta att meddelas via ditt konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in en pappersansökan jämte bilagor vid Finlands beskickning närmast dig. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.

Handläggningen av ansökan är avgiftsbelagd. Du måste betala avgiften när du lämnar in ansökan om uppehållstillstånd.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

linkkiUtrikesministeriet:
Finlands beskickningar utomlandsfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Information om uppehållstillstånd för studierfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Studerandes rätt att arbetafinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Handläggningstider för tillståndsansökningarfinska | svenska | engelska

Finsk personbeteckning

När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland kan du även be om att bli registrerad i Finlands befolkningsdatasystem. Då får du en finsk personbeteckning på samma gång som du får uppehållstillståndet. Mer information om personbeteckningen hittar du på Infobankens sida Registrering som invånare.

Sjukförsäkring

För att beviljas uppehållstillstånd för studier ska du ha en sjukförsäkring. Hur omfattande försäkring du behöver beror på studiernas längd. Läs mer på Infobankens sida Hälsovårdstjänster i Finland.

Till Finland som praktikant

Om du studerar utomlands och vill komma till Finland för arbetspraktik behöver du ett uppehållstillstånd på grund av praktik. Mer information hittar du på Migrationsverkets webbplats.

linkkiMigrationsverket:
Praktik i Finlandfinska | svenska | engelska

Att studera i Finland

Infobankens sida Studerande innehåller viktig information om studielivet i Finland.

Migrationsverket: Presentation av e-tjänsten Enter Finland