Livet i Finland

Städer

Maahanmuuttajana Espoossa

Som invandrare i Esbo

Rådgivning för och integration av invandrare

Samservicepunkt

Vid Esbo stads samservicepunkter (yhteispalvelupiste) får du mer information om stadens tjänster. Samservicepunkter finns på olika håll i staden. Närmare kontaktuppgifter finns på Esbo stads webbplats. Det gemensamma telefonnumret till samservicepunkterna är (09) 816 57070.

linkkiEsbo stad:
Samservicepunktfinska | svenska | engelska

Kivenkolo

Invånarhuset Kivenkolo är ett öppet vardagsum där du kan få rådgivning och handledning på olika språk. Kivenkolo ligger i Esboviken.

Kivenkolo
Sjöstöveln 1 A
02070 Esbo stad

Tfn 050 300 6093

linkkiEsbo stad:
Kivenkolo invånarhusfinska | svenska | engelska

yESBOx

Unga invandrare får rådgivning och handledning vid informations- och rådgivningspunkten yESBOx. Den finns i köpcentret Iso Omena i Mattby.

yESBOx
Köpcentret Iso Omena
Biskopsbron 11
02070 Esbo
Tfn 043 825 7607
E-post: yesbox.omena(at)espoo.fi

linkkiEsbo stad:
Rådgivning för ungafinska | svenska | engelska

Trapesa

Den internationella mötesplatsen Trapesa erbjuder rådgivningstjänster. Boka en tid i förväg. Föreningen har även ett öppet vardagsrum, samtalsgrupper på finska och olika slags evenemang.

Trapesa
Kyrkträskvägen 1
02770 Esbo

Tfn 010 583 7971
E-post: info(at)trapesa.com

linkkiTrapesa:
Internationell mötesplatsfinska

Invandrartjänster

Flyktingar kan även kontakta Esbo stads invandrartjänster (Maahanmuuttajapalvelut). Vid servicerådgivningen får du råd och handledning utan tidsbeställning. Rådgivningen ges på olika dagar på finska, ryska, engelska, turkiska, arabiska, sorani, farsi och albanska.

Invandrartjänsterna
Fångstvägen 3
02230 Esbo

Tfn (09) 81621

linkkiEsbo stad:
Invandrartjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Flyktingar och ingermanländska återinflyttarefinska | svenska | engelska

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du vid International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster på ett och samma besök. Du kan få:

  • kostnadsfri rådgivning och information kring att flytta på flera olika språk
  • en finländsk personbeteckning, registrera dig som invånare och anmäla din adress
  • skattekort och skattenummer samt rådgivning om beskattningen
  • information om den sociala tryggheten och sociala förmåner
  • rådgivning om arbets- och näringslivstjänsterna och om att komma igång med jobbsökningen
  • rådgivning om arbetspension och om A1-intyget
  • rådgivning om anställningar
  • rådgivning för företag och arbetsgivare.

Webbappen IHH Service Advisor App hjälper dig att hitta rätt myndigheter och i den hittar du information om vilka dokument du ska ta med på besöket.

I tjänsten medverkar Helsingfors stads invandrarrådgivning, magistraten i Nyland, skatteförvaltningens och FPA:s tjänst In To Finland, NTM-centralen i Nyland, Pensionsskyddscentralen och Helsingforsregionens handelskammare.

Adress

Magistraten i Nyland
Albertsgatan 25
00180 Helsingfors

linkkiInternational House Helsinki:
IHH – serviceställe för dig som flyttar till Finland engelska

Inledande kartläggning och integrationsplan

Inledande kartläggningar görs vid Esbo stads invandrartjänster eller enheten för vuxensocialarbete. Kontaktuppgifterna finns på Esbo stads webbplats.

Invandrartjänsterna hjälper invandrare även i frågor som rör livet i Finland.

linkkiEsbo stad:
Invandrartjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Kontaktuppgifter till vuxensocialarbetetfinska | svenska | engelska

En anställd vid arbets- och näringsbyrån gör en inledande kartläggning tillsammans med dig, när du registrerar dig som arbetssökande. Byrån i Esbo finns i Alberga.

Arbets- och näringsbyrån i Esbo
Officersgatan 3 B
02600 Esbo
Servicenummer för invandrare: 010 194 105 och 010 6040 105

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Arbets- och näringsbyråerna i Nylandfinska | svenska

Läs mer: Integration i Finland

Behöver du en tolk?

Om du inte kan finska eller svenska kan du anlita en tolk när du sköter ärenden med myndigheter. I vissa fall får du tolken via myndigheten. Då är tolkningen kostnadsfri för dig. Med myndigheter avses till exempel polisen, FPA, arbets- och näringsbyrån eller tjänstemän vid Esbo stad.

Myndigheten betalar dock inte alltid för en tolk. Du ska alltså på förhand fråga om myndigheten betalar för tolktjänsterna.

Du kan använda en tolk när du vill, ifall du betalar och beställer tolken själv.

Du kan fråga om tolktjänsterna närmare till exempel vid Esbo stads invandrartjänster.

Läs mer: Behöver du en tolk?

linkkiEsbo stad:
Invandrartjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands översättar- och tolkförbund:
Sök tolk eller översättarefinska | svenska | engelska