Elämä Suomessa

Kaupungit

Maahanmuuttajana Turussa

Tällä sivulla on tietoa maahanmuuttajien palveluista Turussa. Kaikki turkulaiset voivat käyttää myös yleisiä kunnallisia palveluita. Tärkeää tietoa löydät myös sivulta Maahanmuuttajana Suomessa.

Neuvonta ja kotoutuminen

Infotori

Infotori on neuvontapiste Turun kaupungin ja sen lähikuntien maahanmuuttajille. Infotori antaa tietoja ja neuvontaa 12 eri kielellä joko päivittäin tai erillisen aikataulun mukaisesti. Infotorilla kaikkia palvellaan riippumatta Suomeen tulon syistä.

Neuvontaa ja opastusta annetaan mm. seuraaviin asioihin liittyen:

 • Taloudelliset ongelmat ja sosiaaliturva
 • Oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat
 • Työelämä
 • Asuminen
 • Koulutus
 • Lainopilliset kysymykset
 • Asiakirjojen läpikäyminen ja lomakkeiden täyttäminen

Infotorin yhteystiedot:

Kauppakeskus Skanssi, 2. kerros, Skanssinkatu 10, 20730 Turku.
Vastaava neuvojan puh. 040 175 9584 (klo 9-15). Kun Infotori on kiinni, voit soittaa Monitoriin puh. 040 160 4556.

Ulkomaalaistoimisto

Ulkomaalaistoimistossa tarjotaan erityisesti pakolaistaustaisille maahanmuuttajille suunnattuja palveluita.
Ulkomaalaistoimiston asiakkaita ovat:

 • Inkerin paluumuuttajat
 • Kuntaan vastaanottosopimuksen mukaisesti sijoitetut
 • Kiintiöpakolaiset
 • Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat
 • Perheenyhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneet pakolaisten perheenjäsenet
 • Pakolaistaustaisten siirtolaispuolisot
 • Johonkin toiseen kuntaan alun perin sijoitetut, mutta myöhemmin itsenäisesti Turkuun muuttavat pakolaiset

Ulkomaalaistoimiston tehtäviin kuuluvat:

 • Vastaanottopalveluiden tarjoaminen pakolaisille ja Inkerin paluumuuttajille
 • Pakolaisten ja Inkerin paluumuuttajien alkuvaiheen sosiaalityö
 • Kotoutumispalvelujen järjestäminen ja koordinointi yhdessä muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
 • Pakolaisten ja Inkerin paluumuuttajien vastaanottovaiheen terveydenhuollosta vastaaminen
 • Maahantulotarkastusten tekeminen
 • Tarvittaessa myös muiden viranomaisten neuvonta pakolais- tai paluumuuttajataustaisten asioissa

Ulkomaalaistoimiston KOTO -toiminta järjestää suomen kieleen ja yhteiskuntaan perehdyttävää ja kotoutumista edistävää ryhmätoimintaa. Toimintaa tehdään yhteistyössä eri viranomaisten ja vapaaehtoistahojen kanssa.

Ryhmien asiakkaat ovat pääasiassa alle kolme vuotta maassa olleita maahanmuuttajia, jotka ovat työvoiman ulkopuolella joko tilapäisesti tai pysyvästi, ja joille ei ole tarjolla muuta vastaavaa toimintaa. Tällaisia ryhmiä ovat mm. kotiäidit ja vanhukset. Tavoite on ohjata maahanmuuttajia normaalipalveluihin ja muiden yhteiskunnallisten toimintojen pariin.

Ulkomaalaistoimiston asiakkuus kestää noin kolme vuotta.

Ulkomaalaistoimiston yhteystiedot:

Rauhankatu 14 b C
20100 Turku
Puhelinvaihde (02) 330 000

linkkiTurun kaupunki:
Infotori - Matalan kynnyksen neuvontapistesuomi | ruotsi | englanti

linkkiTurun kaupunki:
Ulkomaalaistoimistosuomi | ruotsi | englanti

Alkukartoitus ja kotouttamissuunnitelma

Maahanmuuttajan kotoutumista ja työllistymistä edistävien toimenpiteiden ja palveluiden tarve arvioidaan alustavasti alkukartoituksessa, jonka käynnistää joko kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto. Jos olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi, sinulle tehdään alkukartoitus ja kotoutumissunnitelma Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinotoimistossa.

Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinotoimiston Turun toimipisteen yhteystiedot:

Linnankatu 52 B
PL 235
20101 Turku

Lue lisää: Kotoutuminen Suomeen

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Työ- ja elinkeinotoimisto, Turkusuomi | ruotsi

linkkiTurun kaupunki:
Ulkomaalaistoimistosuomi | ruotsi | englanti

Jatko-oleskelulupa

Jos asut Turussa ja haet

 • Jatko-oleskelulupaa tai
 • Pysyvää oleskelulupaa tai
 • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia
 • Ulkomaalaisen henkilökorttia

Voit asioida Lounais-Suomen poliisilaitoksella.

Yhteystiedot:

Lounais-Suomen Poliisilaitos
Eerikinkatu 40-42
PL 51
20101 TURKU

Varaa asiointiaika sähköisesti.
Mikäli käytössäsi ei ole internet -yhteyttä, voit varata ajan Turun pääpoliisiaseman asiakaspäätteellä.

Lue lisää: Jatko-oleskelulupa

linkkiPoliisi:
Ulkomaalaisluvatsuomi | ruotsi | englanti

linkkiPoliisi:
Lounais-Suomen poliisilaitoksen yhteystiedotsuomi | ruotsi | englanti

Tarvitsetko tulkkia?

Jos et osaa suomea tai ruotsia, on sinulla joissain tapauksissa oikeus viranomaisen kautta hankittavan omankielisen tulkin käyttöön.

Turussa tulkkaus- ja käännöspalveluja tarjoaa Turun seudun tulkkikeskus. Palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja kotouttamisviranomaisille.

Yhteystiedot:

Rauhankatu 14 b C
20100 Turku
Puh. (02) 262 6321

Lue lisää: Tarvitsetko tulkkia?

linkkiTurun kaupunki:
Turun seudun tulkkikeskussuomi | ruotsi