Elämä Suomessa

Kaupungit

Koulutus Turussa

Tällä sivulla on lapsen hoitoon liittyvää tietoa sekä tietoa koulutuksesta Turussa. Muuta tärkeää tietoa löydät sivulta Koulutus.

Päivähoito

Turussa on useita kaupungin päiväkoteja ja perhepäivähoitajia. Lisäksi on yksityisiä päiväkoteja. Lisätietoa päivähoidosta ja päiväkotien yhteystiedot löydät kaupungin verkkosivuilta. Jos haluat, voit myös palkata itse lapsellesi hoitajan. Silloin voit saada Kelasta yksityisen hoidon tukea.

Jos haet hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, ota yhteyttä suoraan valitsemaasi päiväkotiin. Turussa on myös yksityisiä päiväkoteja, joissa puhutaan muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.

Jos haet hoitopaikkaa kaupungin päiväkodista tai perhepäivähoidosta, tee hakemus vähintään 4 kuukautta ennen hoidon alkua. Jos hoidon tarve aiheutuu huoltajan äkillisestä työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, paikkaa on haettava mahdollisimman pian. Tällöin vähimmäisaika hoidon järjestämiseksi on kaksi viikkoa. Kaupungin päiväkodit ovat suomen- tai ruotsinkielisiä. Voit hakea kaupungilta päivähoitopaikkaa, jos perheellä on osoite Turussa.

Voit hakea lomakkeen varhaiskasvatuksen palveluneuvonnasta tai mistä tahansa päiväkodista. Hakemus liitteineen toimitetaan päiväkodinjohtajalle tai perhepäivähoidonohjaajalle sinne, mistä paikkaa ensisijaisesti haetaan. Päivähoitopaikkaa voi hakea myös sähköisesti. Hakemuksen voimassaoloaika on yksi vuosi. Päivähoitoalue määräytyy kotiosoitteen mukaan.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
Puolalankatu 5
20100 Turku

Asiakasneuvonta, arkisin 9.00–15.00.
Puh: 02 262 5610

Lue lisää: Päivähoito, Lapsen hoito

linkkiTurun kaupunki:
Kunnalliset hoitopaikatsuomi | ruotsi | englanti

linkkiTurun kaupunki:
Yksityisen päivähoidon toimipaikatsuomi | ruotsi | englanti

linkkiTurun kaupunki:
Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi Turussasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Kotihoidon tukisuomi | ruotsi | englanti

Esiopetus

Turussa järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielistä esiopetusta. Turun kaupungin verkkosivuilta löydät listan päiväkodeista, jotka antavat esiopetusta.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan joko sähköisesti tai palauttamalla ilmoittautumislomake siihen päiväkotiin, jonne lapsen toivotaan menevän.

Lisätietoa esiopetuksesta löydät kaupungin verkkosivuilta. Voit kysyä lisätietoja myös päiväkotien johtajilta. Esiopetus alkaa elokuussa, hakuaika on tammikuussa.

Lue lisää: Esiopetus

linkkiTurun kaupunki:
Esiopetussuomi | ruotsi | englanti

linkkiTurun kaupunki:
Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi Turussasuomi | ruotsi | englanti

Perusopetus

Suurin osa turkulaisista lapsista opiskelee suomenkielisissä kouluissa. Lapsi menee yleensä siihen kouluun mikä on lähellä kotia. Ruotsinkieliset lapset voivat käydä ruotsinkielistä koulua. Jos lapsi osaa hyvin englantia, voi hän pyrkiä englanninkieliseen Turun kansainväliseen kouluun. Turussa on myös kouluja, joissa suomenkieliset lapset voivat saada osan opetuksesta venäjän, saksan, ranskan ja englannin kielellä.

Lapsen voi ilmoittaa peruskoulun ensimmäiselle luokalle sähköisellä lomakkeella. Hakuaika alkaa jokaisen vuoden tammikuussa. Samalla lapsen voi ilmoittaa oman äidinkielen opetukseen. Muille luokille ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun rehtorille tai johtajalle.

Kun lapsi muuttaa ulkomailta Suomeen eikä osaa suomea, hän opiskelee ensin valmistavassa opetuksessa. Perusopetukseen valmistava opetus kestää noin kymmenen kuukautta. Lapsi aloittaa valmistavan opetuksen heti kun hän on muuttanut Turkuun.

Vieraskieliset oppilaat opiskelevat peruskoulussa suomen tai ruotsin kieltä toisena kielenä. Sen lisäksi he voivat opiskella kaksi tuntia viikossa omaa äidinkieltään. Turussa oman äidinkielen opetusta tarjotaan yli 20 kielellä. Jos lapsi tarvitsee koulussa tukiopetusta, voi hän saada sitä suomeksi ja/tai omalla äidinkielellään. Turun kouluissa työskentelee paljon suomenkielisiä ja muutama vieraskielinen koulunkäyntiavustaja.

Lisätietoa ja apua saat suoraan kaikista peruskouluista.

Perheet, jotka muuttavat Suomeen ja joiden lapset eivät osaa vielä suomea, voivat ottaa suoraan yhteyttä kasvatus- ja opetusvirastoon monikulttuurisen opetuksen suunnittelijaan:

Puh. (02) 262 9344

Perusopetus nuorille ja aikuisille

Jos nuori muuttaa Suomeen oppivelvollisuusiässä, voi hän osallistua perusopetuksen valmistavaan opetukseen 15-17 -vuotiaiden ryhmässä. Suomen kielen alkeiden jälkeen 15-17 -vuotiaat nuoret voivat opiskella lisää suomea ja alakoulun oppiaineita perusopetuksen johdattavassa opetuksessa.
16-18 -vuotiaat voivat opiskella suomea Turun iltalukion vieraskielisten nuorten opetuksessa. Riittävällä suomen kielen taidolla nuori voi käydä peruskoulua esim. Turun iltalukiossa, jossa on erilliset ryhmät vieraskielisille.

Lue lisää: Perusopetus

linkkiTurun kaupunki:
Koulut Turussasuomi | ruotsi | englanti

linkkiTurun kaupunki:
Globaalikasvatus ja monikulttuurisuussuomi | englanti

linkkiTurun iltalukio:
Maahanmuuttajatsuomi

Valmistava opetus ja oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Jos lapsi ei osaa suomea, hän menee ensin valmistavaan opetukseen. Valmistavassa opetuksessa hän opiskelee suomea ja muita aineita pienessä ryhmässä noin vuoden ajan. Valmistavan opetuksen ryhmiä on muutamissa kouluissa Turussa.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten opetuksesta lisätietoa saat iltalukiosta.

Turun iltalukion yhteystiedot:

Eskelinkatu 4
20100 Turku
Koulusihteeri
Puh. (02) 262 9882

Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus

Ammatillista peruskoulutusta voi edeltää maahanmuuttajille tarkoitettu ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus. Koulutukseen haetaan suoraan oppilaitoksiin eikä yhteishaun kautta.

Koulutus kestää noin vuoden, ja sen laajuus on 20-40 opintoviikkoa. Valmistavan koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan mahdollisuuksia päästä ammatillisiin opintoihin. Sen aikana opiskellaan suomen kieltä, matemaattisia ja yhteiskunnallisia aineita sekä tutustutaan eri ammatteihin. Opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Valmistavan koulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja normaaliin opintotukeen ja koulumatkatukeen. Opiskelija on oikeutettu myös kotoutumistukeen, mikäli valmistava koulutus sisältyy hänen kotoutumissuunnitelmaansa.

Turussa valmistavaa koulutusta järjestävät Turun Ammatti-instituutti sekä Turun Ammatillien aikuiskoulutuskeskus. Lisätietoa Turun seudulla järjestettävästä ammatilliseen koulutukseen valmistavasta opetuksesta löydät Nivelvaihe -oppaasta.

Lue lisää: Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus

linkkiTurun ammatti-instituutti:
Nuorten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutussuomi

linkkiTurun Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus:
Opetustarjontasuomi

linkkiTurun kaupunki:
Nivelvaiheen koulutukset -opassuomi

Ammatillinen koulutus

Ammatillista peruskoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena. Tutkinnot ovat yleensä peruskoulupohjaisia, mutta myös lukiopohjaisia perustutkintoja on jonkin verran. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Työssäoppimisjaksolla töitä paiskitaan oikeilla työpaikoilla ja tutustutaan työelämän arkeen.

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 120 ov ja sen suorittaminen kestää kolme vuotta. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Suoritettu lukio tai ylioppilastutkinto lyhentää opiskeluaikaa vähintään 30 opintoviikolla. Kolmevuotinen ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden kaikkeen korkea-asteen koulutukseen.

Turussa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta antaa yhteensä seitsemän eri oppilaitosta.

Lue lisää: Ammatillinen koulutus

linkkiTurun kaupunki:
Ammatilliset oppilaitoksetsuomi | ruotsi | englanti

linkkiTurun ammatti-instituutti:
Turun ammatti-instituutin koulutustarjontasuomi

linkkiTurun ammatti-instituutti:
Turun ammatti-instituutin omankieliset esitteetsuomi

Lukio

Turussa on 12 päivälukiota ja yksi pääasiassa iltaisin toimiva aikuislukio. Iltalukiossa järjestetään myös maahanmuuttajille räätälöityä opetusta.

Suurin osa Turun lukioista toimii kaupungin alaisuudessa.

Lukion voi suorittaa myös englanniksi käymällä International Baccalaureate (IB) -tutkinnon Turun Normaalikoulun lukiossa tai Turun kansainvälisen koulun lukiossa.

Lue lisää: Lukio

linkkiTurun kaupunki:
Lukiot Turussasuomi | ruotsi | englanti

linkkiTurun kaupunki:
Opiskelu lukiossasuomi | ruotsi | englanti

Korkeakoulutus

Turussa voi suorittaa korkeakouluopintoja monella alalla. Turussa on yliopisto, ruotsinkielinen Åbo Akademi sekä neljä ammattikorkeakoulua, joista yksi on ruotsinkielinen.

Suurin osa korkeakouluopetuksesta on suomenkielistä. Lähes kaikissa korkeakouluissa on kuitenkin tarjolla myös englanninkielistä opetusta.

Hakuohjeet ja tarkemmat tiedot koulutusohjelmista löytyvät korkeakoulujen omilta sivuilta.

Lue lisää:Korkeakoulutus

linkkiTurun kaupunki:
Ammattikorkeakoulutus Turussasuomi | ruotsi | englanti

linkkiTurun kaupunki:
Yliopistokoulutus Turussasuomi | ruotsi | englanti

Muita opiskelumahdollisuuksia

Turussa on paljon opiskelumahdollisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille. Nämä opinnot ovat yleensä maksullisia.

Avoimessa yliopistossa ja avoimessa korkeakoulussa voi suorittaa korkeakouluopintoja. Lisätietoja Turussa annettavasta opetuksesta löytyy avoinyliopisto.fi ja avoinamk.fi -verkkosivuilta.

Työväenopiston Luuppi on Turun suomenkielisen työväenopiston ja Åbo svenska Arbetarinstitutin yhteinen opetusyksikkö, joka järjestää koulutusta erityisesti maahanmuuttajille. Luuppi tarjoaa suomen ja ruotsin kielen opetusta, mutta myös mahdollisuuden opiskella ja harrastaa taide- ja taitoaineita, tanssia ja liikuntaa, kulttuuria ja historiaa sekä tietotekniikkaa.

Opetus tapahtuu selkokielisesti suomeksi tai ruotsiksi. Kaikki opettajat osaavat myös englantia ja osa venäjää, ja kyseisiä kieliä käytetään tarvittaessa opetuksen apukielinä.

Lue lisää: Muita opiskelumahdollisuuksia

linkkiAvoinyliopisto.fi:
Avoin yliopisto Turussasuomi | ruotsi | englanti

linkkiAvoinamk.fi:
Avoin ammattikorkeakoulu Turussasuomi

linkkiTurun kaupunki:
Suomenkielinen työväenopistosuomi

linkkiTurun kaupunki:
Ruotsinkielinen työväenopistoruotsi | englanti

linkkiTurun työväenopistojen monikulttuurinen osasto:
Luuppisuomi | englanti