Elämä Suomessa

Kaupungit

Soita ja kysy neuvoa

Tietoa julkisista palveluista

Tarvitsetko tietoa julkisista palveluista tai apua niiden käytössä? Voit kysyä neuvoa Kansalaisneuvonnasta.Kansalaisneuvonta ohjaa sinut oikeaan palveluun, auttaa sähköisessä asioinnissa ja vastaa kysymyksiin julkisista palveluista. Kansalaisneuvonnassa ei voi hoitaa viranomaisasioita – sen sijaan se opastaa viranomaisen luokse.

Palvelun kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Soita: 0295 000

Puhelinpalvelu on avoinna
Ma-pe 8–21
La 9–15

Puhelusta tai tekstiviestistä maksat vain operaattorisi paikallisverkko-, matkapuhelin- tai tekstiviestimaksun. Itse palvelu on maksuton.

Sähköposti: palveluneuvoja(at)kansalaisneuvonta.fi

Tietoa sosiaaliturvasta

Kelan puhelinpalvelu

Sosiaaliturvaan liittyvät asiat, kun muutat Suomeen tai ulkomaille:
020 634 0200 (suomeksi ja englanniksi)

Kelan puhelinpalvelu on auki maanantaista perjantaihin kello 8-16.

Voit myös varata Kelasta puhelinajan. Voit varata ajan puhelinpalvelusta tai Kelan verkkosivujen kautta. Kun olet varannut puhelinajan, Kelan palveluneuvoja soittaa sinulle sovittuna ajankohtana. Jos tarvitset tulkkia, ilmoita siitä kun varaat ajan. Jos tarvitset tulkkia, varaa aika ainakin viikkoa etukäteen. Tulkkia ei usein saada nopeammin. Kela tilaa tulkin.

Oikeudellista neuvontaa

Pakolaisneuvonta ry

Pakolaisneuvonta antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille. Neuvontaa saa suomeksi ja englanniksi. Voit myös lähettää sähköpostia.

09 2313 9325 (ma-pe klo.10-12)
sähköposti: neuvonta(at)pakolaisneuvonta.fi

Neuvontaa paperittomille ulkomaalaisille: 045 2377 104 (maanantaisin klo. 14-16).

Rikosuhripäivystys

Auttava puhelin: 116 006
Juristin puhelinneuvonta: 0800 161 177

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa. Voit soittaa rikosuhripäivystykseen, jos sinä tai läheisesi on joutunut rikoksen uhriksi tai jos olet rikoksen todistaja. Sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi kun soitat. Auttavasta puhelimesta saat tukea ja sinut ohjataan tarvittaessa eteenpäin. Juristin puhelinneuvonnasta saat tietoa juridisista oikeuksistasi.

Naisasialiitto Unioni

Juristipäivystys: (09) 643 158
Juristipäivystys opastaa naisia lakiin liittyvissä kysymyksissä.

Tukinainen

Juristipäivystys: 0800 97 895

Tietoa ja neuvontaa seksuaalirikosasioissa. Henkilökohtaiset ajanvaraukset ja oikeusavustukset.

Työntekijöiden ja yrittäjien palvelut

Työsuhdeneuvontaa maahanmuuttajille

Jos sinulla on työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, voit ottaa yhteyttä maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan. Neuvontaa antaa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK. Voit saada neuvontaa, vaikka et olisi ammattiliiton jäsen. Lakimies vastaa esimerkiksi työsopimukseen, palkkaan tai työaikoihin liittyviin kysymyksiin. Ilmaista neuvontaa saa suomeksi tai englanniksi.

Työsuhdeneuvonta on auki maanantaista torstaihin kello 9–11 ja 12–15.

Puhelin: 0800 414 004
Sähköposti: workinfinland@sak.fi

Työ- ja elinkeinopalvelu

Suomen- ja englanninkielinen neuvonta: 0295 020 700
Ruotsinkielinen neuvonta: 0295 025 510
Venäjänkielinen neuvonta: 0295 020 715

Puhelinpalvelusta saat neuvontaa TE-palveluista. Saat myös asiointiin liittyvää opastusta ja neuvontaa työntekijän oleskelulupa-asioissa.

Yritys-Suomi

Puhelinpalvelu: 0295 020 500

Yritys-Suomi -puhelinpalvelusta saat tietoa, ohjausta ja neuvontaa yritystoiminnan aloittamisesta ja julkisista yrityspalveluista.

Verohallinto

Neuvontaa Suomen verotuksesta englanniksi: 020 697 050.
Kansainvälinen henkilöverotus: 020 697 024

Kansainvälinen henkilöverotus- palvelussa saat tietoa ulkomailta saatujen tulojen ja ulkomaan työskentelyn verotuksesta sekä ulkomaille muuton vaikutuksista verotukseen. Palvelussa neuvotaan myös ulkomailta Suomeen työskentelemään tulevien verotuksesta ja suorituksen maksajien velvollisuuksista kansainvälisissä tilanteissa.

Talousapu

Puhelinneuvonta: 029 007 4880

Yrittäjien neuvontapuhelin neuvoo yrityksen talouden hoitamisessa, yrityksen kehittämisessä ja maksuvaikeuksissa. Voit soittaa Talousapuun nimettömänä. Puhelut ovat luottamuksellisia.

Taloudelliset ongelmat

Velkalinja

Puhelinneuvonta: 0800 9 8009

Velkalinjaan voi soittaa kaikkialta Suomesta maksutta ja keskustella nimettömänä omista tai läheisen rahahuolista. Vaikeudet voivat olla pieniä tai suuria. Keskusteluissa kartoitetaan soittajan tilannetta, annetaan neuvoja ja ohjataan tarvittaessa hakemaan apua.

Syrjintä ja rasismi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Puhelinpäivystys: 0295 666 817

Voit ottaa yhteyttä Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon, jos olet kokenut syrjintää tai koet että sinua on kohdeltu rasistisesti tai epäasiallisesti etnisen alkuperäsi tai ulkomaalaisuutesi takia. Puhelimessa päivystävä ylitarkastaja antaa neuvontaa asian selvittämiseksi ja sopii mahdollisista jatkotoimenpiteistä asian viemiseksi eteenpäin.

Puhelimessa voimme palvella sinua suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tasa-arvovaltuutettu

Puhelinneuvonta: 0295 666842

Jos epäilet työnantajan, oppilaitoksen tai muun tahon syrjineen sinua sukupuolen vuoksi tai muuten rikkoneen naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia, voit pyytää tasa-arvovaltuutetulta ohjeita ja neuvoja sekä apua asian selvittämisessä. Tasa-arvovaltuutetulta saat myös muuta tietoa tasa-arvolaista.

Kuluttajaneuvontaa

Kuluttajaneuvonta

Suomenkielinen neuvonta: 071 873 1901
Ruotsinkielinen neuvonta: 071 873 1902

Kuluttajaneuvonta avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä ristiriitatilanteessa. Neuvonnasta saat tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Voit saada neuvoja myös asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvissä ongelmatilanteissa.

Kuluttajaliitto

Asumisasioiden neuvontapuhelin: 010 8022 40

Voit kysyä neuvoja asunto-osakeyhtiöihin liittyvissä ongelmissa, vuokrasuhdeasioissa tai asunnonvälityskysymyksissä.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Puhelinneuvonta: (09) 6850 120

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta auttaa pankkien ja vakuutusyhtiöiden asiakkaita ongelmatilanteissa. Voit kysyä neuvoa esimerkiksi jos vakuutusyhtiö on antanut sinulle kielteisen korvauspäätöksen tai et ole tyytyväinen pankkisi tai sijoituspalveluyrityksen toimintaan. Neuvontaa annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tukea perheille

Väestöliitto

Maksutonta neuvontaa maahanmuuttajille perheen hyvinvointiin ja lastenkasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvontaa eri kielillä:

Kurdi (sorani), dari ja persia: (09) 2280 5245, 050 325 6450
Venäjä ja englanti: (09) 2280 5141, 050 325 7173

Poikien puhelin: 0800-94884

Poikien puhelin tarjoaa mahdollisuuden jutella luottamuksellisesti poikien maailmaan perehtyneen ammattilaisen kanssa. Voit jutella esimerkiksi kaverisuhteista, kiusaamisesta, ongelmista kotona, seurustelusta, seksistä ja seksuaalisuudesta, yksinäisyydestä ja aikuiseksi kasvamisesta. Puhelu on maksuton.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Vanhempainpuhelin: 0800 92277

Vanhempainpuhelimesta saat vertaistukea vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa.

Nuorten puhelin: 116 111

Puhelimeen vastaa koulutettu vapaaehtoinen aikuinen, jolla on aikaa kuunnella.Voit kysyä tai keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa sinua mietityttävästä asiasta. Puhelimen aikuiset päivystäjämme ovat vaitiolovelvollisia. Puhelu on maksuton.

Neuvontaa terveyteen liittyvissä asioissa

Suomen Mielenterveysseura

Valtakunnallinen kriisipuhelin: 010 195 202

Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin tarjoaa välitöntä keskusteluapua kriiseissä oleville ja heidän läheisilleen. Puhelimessa vastaavat kriisityöntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt. Sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi kun soitat. Kriisipuhelimessa voit kertoa yllättävästä tapahtumasta tai vaikeasta elämäntilanteesta sallivassa ja tukevassa ilmapiirissä.

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

Puhelinpäivystys: 044 7577 099

Saat neuvontaa ja ohjausta vammaisille tarkoitettujen sosiaalipalveluiden ja -etuuksien hakemisessa sekä lomakkeiden täyttämisessä. Voit myös kysyä kuntoutus-, opiskelu-, työ-, ja harrastusmahdollisuuksista. Puhelimessa palvellaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Puhelu maksaa normaalin puhelinmaksun verran.

Hiv-tukikeskus

Neuvontapuhelin: 0207 465 705

Soita neuvontapuhelimeen, kun haluat lisätietoja hivistä tai tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa. Numerossa päivystävät Hiv-tukikeskuksen työntekijät. Työntekijän kanssa voit keskustella luottamuksellisesti ja avoimesti esimerkiksi tartuntariskeistä ja peloista. Tästä numerosta voit myös varata ajan maksuttomaan ja nimettömään hiv-vasta-ainetestiin kaikkiin Hiv-tukikeskuksen toimipisteisiin.

Myrkytystietokeskus 24h

Myrkytykset, hoito ja ehkäisy: (09) 471 977

Myrkytystietokeskuksesta voit kysyä äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kysymyksiä.

Elämä on parasta huumetta

Neuvontapuhelin: 0800 900 45

Voit keskustella luottamuksellisesti omasta tai läheisesi huumeidenkäytöstä. Sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi kun soitat. Puhelu on maksuton.

Peluuri

Auttava puhelin: 0800 100 101

Peluuri auttaa, jos sinulla tai läheiselläsi on ongelmia pelaamisen kanssa. Voit soittaa auttavaan puhelimeen maksutta. Sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi kun soitat.

Apua väkivallan lopettamiseen

Miehen Linja

Auttava puhelin: (09) 276 62 899

Miehen Linja on auttamispalvelu maahanmuuttajamiehille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa lähisuhteessaan tai perheessään

Naisten Linja

Auttava puhelin: 0800 02400

Valtakunnallinen, maksuton neuvonta- ja tukipuhelin väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Puhelut ovat luottamuksellisia. Voit soittaa nimettömästi.

Monika-Naisten Liitto

Puhelinpäivystys: 0800 05058

Annamme tukea ja neuvontaa väkivaltaa kohdanneille tai sen uhan alla eläville maahanmuuttajanaisille. Sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi kun soitat.

Tukinainen

Kriisipäivystys: 0800 97 899

Kriisiapua seksuaalisen hyväksikäyttöön ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Tietoa tukinaisen kriisityön palveluista.

Maria Akatemia

Avoin linja: 09 7562 2260

Tukea ja apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Puhelut ovat luottamuksellisia. Avoin linja palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Apua ihmiskaupan uhreille

Suomen kansallinen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Auttava puhelin: +358 2954 63177

Ota yhteyttä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään, jos koet, että olet joutunut hyväksikäytetyksi.

Saat apua, vaikka

  • olisit laittomasti maassa
  • sinulla ei ole henkilöllisyyspapereita tai passia
  • sinua tai läheisiäsi uhkaillaan
  • osaat vain äidinkieltäsi
  • olisit jollekin velkaa