Elämä Suomessa

Kaupungit

Suomalainen tapakulttuuri

Tällä sivulla on yleistietoa suomalaisista tavoista. Tietoa suomalaisesta työkulttuurista löydät Infopankin sivulta Suomalainen työkulttuuri.

Suomalaiset arvot

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat suomalaisille tärkeitä arvoja. Suomalaisessa yhteiskunnassa kaikki ovat tasa-arvoisia, ja kaikkia tulee kohdella oikeudenmukaisesti. Naiset ja miehet ovat keskenään tasa-arvoisia. Tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta löydät Infopankin sivulta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Suomessa arvostetaan paljon rehellisyyttä. On tärkeää pitää aina lupaukset ja sopimukset. Epärehellisyys on suomalaiselle paheista pahin. Työntekoa ja ahkeruutta arvostetaan paljon.

Täsmällisyys on Suomessa tärkeää. Kun sinulla on tapaaminen, on hyvin tärkeää saapua paikalle sovittuun aikaan. Jos olet esimerkiksi varannut ajan joltakin virkailijalta tai lääkäriltä, on erityisen tärkeää saapua paikalle ajoissa.

Suomessa vaatimattomuus on tärkeä arvo. Ihmiset eivät nosta itseään ryhmässä esiin; he eivät puhu suureen ääneen tai kehu itseään. Suomessa pidetään hyvänä käyttäytymisenä sitä, että ottaa muut huomioon ja kuuntelee heitä.

Suomessa on tavallista, että naiset käyvät töissä, myös silloin kun heillä on lapsia. Mies ja nainen ovat molemmat vastuussa lasten ja kodin hoitamisesta.

Tervehtiminen

Kätteleminen on Suomessa yleinen tapa tervehtiä. Suurissa kaupungeissa ei tavallisesti tervehditä muita kuin tuttavia. Läheiset ystävät tai sukulaiset saattavat myös tervehtiä toisiaan halaamalla. Poskisuudelmat eivät kuitenkaan ole tavallisia.

Suomessa on tärkeää katsoa toista ihmistä silmiin kun puhut hänelle. Ihmistä, joka katsoo alaspäin tai sivuille voidaan pitää epärehellisenä.

Keskustelu ja vuorovaikutus

Suomalaiset eivät kovin helposti aloita keskustelua vieraan ihmisen kanssa. Tämän takia suomalaiset saattavat aluksi vaikuttaa hiljaisilta ja tylyiltä.

Suomalainen puhetyyli on suora ja mutkaton. Suomalaiset sanovat asiat suoraan ja rehellisesti. Suomessa oletetaan, että ihmiset todella tarkoittavat mitä he sanovat. Se, mitä sanot, otetaan todesta ja sinun odotetaan toimivan sanojesi mukaisesti.

Suomalaiset puhuvat hitaasti, ja puheen tauot ovat pitkiä. Hiljaisuus ei ole negatiivinen asia, vaan se koetaan luonnollisena, eikä hiljaisia hetkiä tarvitse täyttää puheella. Äänekästä puhetta voidaan pitää epämiellyttävänä tai uhkaavana.

Suomessa on epäkohteliasta keskeyttää toinen, kun hän puhuu. Suomalaiset tavallisesti odottavat, että keskustelukumppani on sanonut asiansa loppuun, ennen kun puhuvat itse.

Suomessa ei ole tavallista näyttää tunteitaan julkisesti. Kun puhuu, on epäkohteliasta korottaa ääntään, erityisesti julkisella paikalla. Suomalaiset ratkaisevat ristiriidat mieluiten keskustelemalla rauhallisesti.

Suomalainen ruokakulttuuri

Suomalaiset syövät melko tyypillistä eurooppalaista ruokaa, joka on useimmin lihaa, kalaa, perunoita, riisiä tai pastaa. On tavallista syödä kaksi lämmintä ateriaa päivässä, lounas ja päivällinen. Suomessa myös aikuiset juovat usein maitoa aterian kanssa.

Suomessa juodaan paljon kahvia. Esimerkiksi juhlissa on lähes aina tarjolla kahvia. Työpaikalla kokouksissa juodaan usein kahvia.

Alkoholijuomat ovat Suomessa melko kalliita, ja niiden ostamiselle on ikärajat nuoria henkilöitä varten. Auton ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena on laissa kielletty, ja siitä voi saada ankaran rangaistuksen.

Ravintolassa syöminen on Suomessa kallista. Myös alkoholijuomat ovat ravintoloissa kalliita. Juomarahaa ei tarvitse jättää ellei halua antaa kiitosta erityisen hyvästä palvelusta. Suomessa on normaalia, että ravintolassa jokainen maksaa itse oman ruokansa. Silti voi kohteliaasti sanoa, että maksaa mielellään toisen ruuan.

linkkiVisitFinland.com:
Suomalainen ruokakulttuurienglanti | venäjä | ranska | espanja | kiina | saksa | japani | italia

Sauna

Sauna on tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Sauna on puhdistautumista ja rentoutumista varten, siksi siihen liittyy hiljaisuus ja rauha. Monet suomalaiset käyvät saunassa joka viikko. Saunassa käydään niin perheenjäsenten, ystävien kuin liikekumppaneidenkin kanssa. Naiset ja miehet menevät saunaan eri aikoina. Saunaan mennään yleensä ilman vaatteita.

Vieraana suomalaisen kodissa

Vierailusta toisen kotona täytyy Suomessa sopia aina etukäteen, vaikka kyse olisi hyvästä ystävästä. Suomalaiset arvostavat erityisesti yksityisyyttä ja omaa rauhaa.

Suomalaiset eivät käytä kenkiä sisätiloissa. On kohteliasta ottaa kengät pois, kun tulee sisälle toisen kotiin. Kun käyt suomalaisessa kodissa, ota kengät pois jalasta tai kysy voitko käyttää kenkiä.

linkkiThisisfinland.fi:
Tietoa suomalaisista tavoistaenglanti | espanja | kiina | saksa | portugali