Elämä Suomessa

Kaupungit

Kulttuurit ja uskonnot Suomessa

Vähemmistöt Suomessa

Suomen väestöön kuuluu erilaisia vähemmistöjä, joilla on esimerkiksi eri kieli, kulttuuri tai uskonto kuin suurimmalla osalla suomalaisista. Suomen perinteisiä vähemmistöjä ovat esimerkiksi suomenruotsalaiset, saamelaiset, romanit, juutalaiset ja tataarit.

Viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana Suomeen on syntynyt lisää vähemmistöjä, koska maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt. Suomeen on saapunut paljon maahanmuuttajia esimerkiksi Venäjältä, Virosta, Balkanin maista, Somaliasta ja Irakista.

Suomi ja ruotsi ovat Suomen kansalliskielet. Suomea puhuu äidinkielenään hieman alle 4,9 miljoonaa henkilöä ja ruotsia hieman alle 300 000 henkilöä. Muita äidinkieliä puhuu noin 245 000 henkilöä. Suomen ja ruotsin kielen jälkeen eniten puhutaan venäjää, viroa, englantia, somalia ja arabiaa.

linkkiTilastokeskus:
Suomen väestösuomi | ruotsi | englanti

linkkiTilastokeskus:
Ulkomaiden kansalaiset Suomessasuomi

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Kulttuurivähemmistöt Suomessasuomi

Uskonnot Suomessa

Suurin osa suomalaisista on kristittyjä. Suurin uskonnollinen yhdyskunta on Suomen evankelis-luterilainen kirkko, johon kuuluu noin 78 % väestöstä. Suomen ortodoksinen kirkko on toiseksi suurin uskonnollinen yhdyskunta. Hieman yli 1 % väestöstä kuuluu ortodoksiseen kirkkoon. Evankelis-luterilaisella kirkolla ja ortodoksisella kirkolla on Suomessa erityisasema. Niillä on esimerkiksi oikeus kantaa veroa.

Suomessa asuu kymmeniä tuhansia muslimeja. Heistä kuitenkin vain osa kuuluu islamilaisiin yhdyskuntiin.

Muita uskonnollisia yhdyskuntia Suomessa ovat esimerkiksi Jehovan todistajat, Suomen Vapaakirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen Adventtikirkko.

Uskonnonvapaus ja oman uskonnon harjoittaminen Suomessa

Suomessa on uskonnonvapaus. Kaikilla, jotka asuvat Suomessa, on oikeus valita itse oma uskontonsa ja harjoittaa sitä. Jos ei halua, ei tarvitse valita mitään uskontoa. Kenenkään ei myöskään ole pakko osallistua uskonnon harjoittamiseen vastoin omaa tahtoaan.

Tietoa uskonnollisista yhdyskunnista Suomessa saat uskonnot.fi -sivuilta, opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta tai Patentti- ja rekisterihallituksesta.

Vähintään 20 täysi-ikäistä henkilöä voi perustaa uskonnollisen yhdyskunnan. Tietoa uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröimisestä löydät opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta ja suomi.fi -palvelusta. Uskonnollisen ryhmän ei ole pakko rekisteröityä yhdyskunnaksi, vaan ryhmä voi toimia myös ilman rekisteröitymistä.

Lapsen uskonto

Vanhemmat päättävät, mikä on lapsen uskonto. Jos vanhemmat ovat eri mieltä asiasta, äiti voi päättää alle 1-vuotiaan lapsen uskonnosta yksin.

18 vuotta täyttänyt on täysi-ikäinen ja voi itse päättää itse omasta uskonnostaan.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Uskonnolliset yhdyskunnatsuomi | ruotsi | englanti

linkkiUskonnot.fi:
Uskonnolliset yhdyskunnatsuomi | englanti

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Uskonnonvapaussuomi | ruotsi | englanti

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröiminensuomi | ruotsi | englanti

Kulttuurit ja uskonnot Suomessa
  • Suomalainen tapakulttuuri