Elämä Suomessa

Kaupungit

Maahanmuuttajana Tampereella

Tällä sivulla on tietoa maahanmuuttajien palveluista Tampereella. Lisää tietoa löydät sivulta Maahanmuuttajana Suomessa.

Maahanmuuttajien neuvonta

Maahanmuuttajaneuvonnasta saat opastusta arjen eri asioihin. Asiakkaita palvellaan 16 eri kielellä. Yleisimmät neuvontakielet ovat venäjä, kiina, englanti, dari, kurdi ja arabia. Kaikki neuvojat puhuvat myös suomea. Palvelu on avoin ja ilmainen kaikille taustasta tai maahantulosyystä riippumatta. Neuvonta toimii ilman ajanvarausta.

Yleisimmät kysymykset koskevat suomalaista sosiaaliturvaa (Kela), asumista, suomen kielen opiskelua ja maahanmuuttoprosessia yleisesti. Saat apua lomakkeiden täyttämisessä ja viranomaispostin ymmärtämisessä. Neuvonnasta saat myös tietoa suomen kielen kursseista ja vinkkejä työnhakuun tai harjoittelupaikan löytämiseen. Neuvojat tekevät myös kotoutumispalveluna tarjottavia alkuhaastatteluja uusille Suomeen muuttajille.

Maahanmuuttajainfo Mainio
Tuomiokirkonkatu 12
33100 Tampere
Puh. 040 806 2526
Puh. 040 806 2527
Sähköpostiosoite: maahanmuuttajainfo(at)tampere.fi

linkkiMaahanmuuttajainfo Mainio:
Neuvontaa maahanmuuttajillesuomi | englanti

Maahanmuuttajien palvelut

Maahanmuuttajat tulevat Tampereelle eri syistä.

Tampereen kaupunki ottaa vastaan viranomaisjärjestelmän kautta noin 150 henkilöä vuodessa. He ovat:

  • pakolaisia (YK:n kiintiö)
  • (inkerinsuomalaisia) paluumuuttajia
  • perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneita henkilöitä.

Pakolais- ja paluumuuttajataustaisten asiakkaiden ensivaiheen palvelut hoidetaan Sarviksen sosiaaliasemalla.

Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelut tukevat asiakkaiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja Tampereelle. Asiakkaalle tehdään kotoutumissuunnitelma, jonka avulla tuetaan yksilön tai perheen kotoutumista ja elämänhallintaa uudessa ympäristössä.

Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelut
Sarviksen sosiaaliasema
Hatanpäänkatu 3 J (1. krs)
33900 Tampere
Puh. 040 806 2771, neuvonta ja ajanvaraus

Tampereelle muuttaa itsenäisesti noin 200 henkilöä vuodessa avioliiton solmimisen myötä tai työntekijöiksi tamperelaisiin yrityksiin. Lisäksi vuosittain tulee noin 2500 opiskelijaa lähes 100 eri maasta.

Itsenäisesti Tampereelle muuttavien ihmisten (oleskeluluvan saaneiden) sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään alueellisissa palveluissa. Opiskelijat saavat terveyspalvelut Tampereen opiskeluterveydenhuollon tai YTHS:n (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö) kautta.

linkkiTampereen kaupunki:
Palveluja maahanmuuttajillesuomi

linkkiTampereen kaupunki:
Maahanmuuttajien sosiaalipalvelutsuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Maahanmuuttajien terveyspalvelutsuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Terveyspalvelutsuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Opiskelijoiden terveydenhuoltosuomi | englanti

linkkiUnipoli Tampere:
Palveluja opiskelijoilleenglanti

Alkukartoitukset uusille maahanmuuttajille

Alkukartoitus auttaa uutta tamperelaista löytämään sopivia palveluja ja selviämään arkielämästä uudessa maassa. Alkukartoitus sisältää alkuhaastattelun ja tarvittaessa kielitestin ja osaamiskartoituksen. Haastattelussa keskustellaan ja selvitetään asiakkaan koulutustausta, työkokemus, kielitaito ja muut asiat, jotka liittyvät elämään Suomessa.

Alkukartoituksessa annetaan tietoa suomen kielen opiskelusta, työllistymisestä, kouluttautumisesta ja eri palveluista Tampereella. Haastattelu tehdään joko asiakkaan äidinkielellä tai muulla hänen ymmärtämällään kielellä.

Miten pääsee alkukartoitukseen?

Työttömille TE-toimiston asiakkaille alkukartoitus tehdään Pirkanmaan TE-toimistossa. Työssäkäyville, kotona oleville (esimerkiksi kotiäidit ja eläkeläiset) ja opiskelijoille sekä sosiaalitoimistosta toimeentulotukea saaville alkukartoitus tehdään Tampereen maahanmuuttajaneuvonnassa. Pakolaisena tai paluumuuttajana Tampereelle muuttaville alkukartoitus tehdään Kotouttavan sosiaalityön palveluissa.

Kotoutumissuunnitelman tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan ja hänen perheensä kotoutumista Suomeen ohjaamalla maahanmuuttaja esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen. Kotoutumissuunnitelma tehdään työttömille Pirkanmaan TE-toimistossa, toimeentulotukea saaville sosiaalitoimistoissa sekä pakolaisille ja paluumuuttajille Kotouttavan sosiaalityön palveluissa.

Lisätietoja alkukartoitusprosessista ja kotoutumispalveluista saa maahanmuuttajaneuvonnasta.

Maahanmuuttajainfo Mainio
Tuomiokirkonkatu 12
33100 Tampere
Puh. 040 806 2526
Puh. 040 806 2527
Sähköpostiosoite: maahanmuuttajainfo(at)tampere.fi

Lue lisää: Kotoutuminen Suomeen

linkkiMaahanmuuttajainfo Mainio:
Neuvontaa maahanmuuttajillesuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Maahanmuuttajien sosiaalipalvelutsuomi | englanti

linkkiTE-palvelut:
Maahanmuuttajien palvelutsuomi | englanti

Maahanmuuttajatyön yhdyshenkilöt

Tampereen kaupungilla toimii useita maahanmuuttaja-asioihin erikoistuneita henkilöitä. Pääkoordinaattori toimii Tampereen kaupungin konsernihallinnossa. Hän edistää organisaatioiden ja virkamiesten yhteistyötä maahanmuuttaja-asioissa. Maahanmuuttajatyön koordinaattorien yhteystiedot ja heidän toimialansa löytyvät internetistä.

linkkiTampereen kaupunki:
Maahanmuuttajatyön yhdyshenkilöitäsuomi

Monikulttuurinen toiminta

Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden verkkosivuilta löytyy tietoa kulttuurien välisestä toiminnasta.

Suomen Punaisen Ristin Tampereen osastolla on monikulttuurisuustoimintaa, kuten esimerkiksi tukihenkilötoimintaa ja kaikille avoin kohtaamispaikka Tampurissa.

linkkiTampereen kaupunki:
Kulttuurien välinen toimintasuomi | englanti

linkkiSuomen Punainen Risti:
Monikulttuurinen toimintasuomi

Tulkki- ja käännöspalvelut

Kun viranomaisella ja asiakkaalla ei ole yhteistä kieltä, Pirkanmaan tulkkikeskus tarjoaa tulkkaus- ja käännöspalveluja maahanmuuttajien kanssa tapahtuvaan asiakastyöhön. Tulkkikeskuksen palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin Pirkanmaan alueella, mutta palveluja voivat käyttää myös muut viranomaiset sekä yksityiset henkilöt.

Pirkanmaan tulkkikeskus
Kaupin sairaalan tilat
Parantolankatu 6
33500 Tampere
Puh. 03 5657 7314 (tulkkaukset)
Puh. 03 5657 7200 (käännökset)

Myös monet yritykset tarjoavat tulkkaus- ja käännöspalveluja. Voit käyttää tulkkia milloin haluat, jos tilaat tulkin ja maksat kustannukset itse. Voit etsiä yrityksiä esimerkiksi internetin hakukoneilla tai Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sivuilta.

linkkiPirkanmaan tulkkikeskus:
Tulkkaus- ja käännöspalvelutsuomi | englanti

linkkiSuomen kääntäjien ja tulkkien liitto:
Etsi tulkki tai kääntäjäsuomi | englanti