Elämä Suomessa

Kaupungit

Perheenjäsen

Muutto Suomeen

Jos et ole Pohjoismaan kansalainen, EU-kansalainen tai Suomessa asuvan EU-kansalaisen perheenjäsen, tarvitset oleskeluluvan. Lue lisää Infopankin sivulta Perheenjäsenen luokse Suomeen.

Jos olet EU-kansalainen, et tarvitse Suomeen oleskelulupaa. Jos olet Suomessa kauemmin kuin kolme kuukautta, tarvitset Unionin kansalaisen rekisteröintitodistuksen. Lue lisää Infopankin sivulta EU-kansalaiset.

Jos et ole EU-kansalainen, mutta Suomessa asuva perheenjäsenesi on EU-kansalainen, tarvitset EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin. Lue lisää Infopankin sivulta EU-kansalaiset.

Jos olet Pohjoismaan kansalainen, et tarvitse Suomeen oleskelulupaa. Lue lisää Infopankin sivulta Pohjoismaiden kansalaiset.

Infopankin sivulta Suomeen muuttajan muistilista löydät hyödyllistä tietoa siitä, mitä muita asioita sinun pitää hoitaa kun muutat Suomeen.

Kun muutat Suomeen, käy oman asuinpaikkasi maistraatissa. Maistraatista voit saada suomalaisen henkilötunnuksen, jos et ole hakenut sitä samalla kun hait oleskelulupaa. Maistraatissa selvitetään myös voidaanko sinulle rekisteröidä kotikunta Suomessa. Kun sinulla on kotikunta, voit käyttää kuntien palveluja, kuten esimerkiksi terveyspalveluja. Lue lisää Infopankin sivulta Kotikunta Suomessa.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Perhesiteen perusteella Suomeensuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintisuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaistraatti:
Ulkomaalaisen rekisteröintisuomi | ruotsi | englanti

Jatko-oleskelulupa

Jos sinulla on oleskelulupa, muista hakea jatko-oleskelulupaa hyvissä ajoin ennen kuin ensimmäisen luvan voimassaolo päättyy. Hae jatkolupaa sähköisesti Enter Finland -palvelussa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteestä.

Lupapäätös on maksullinen. Sinun täytyy maksaa maksu samalla kun haet jatkolupaa. Lisätietoa jatkoluvan hakemisesta löydät Infopankin sivulta Jatko-oleskelulupa.

Jos olet EU-kansalainen, voit hakea pysyvää oleskeluoikeutta, kun olet asunut Suomessa viisi vuotta.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Oleskeluluvan jatkaminensuomi | ruotsi | englanti

Suomen kielen opiskelu

Tietoa suomenkielen opiskelusta löydät Infopankin sivulta Suomen ja ruotsin kieli. Jos asut Helsingin seudulla, Tampereen seudulla tai Turun seudulla, voit etsiä itsellesi sopivaa suomen kielen kurssia Finnishcourses.fi -palvelusta.

linkkiFinnishcourses.fi:
Suomen ja ruotsin kielen kurssejasuomi | englanti | venäjä

Työ ja opiskelu

Jos sinulla on oleskelulupa perhesiteen perusteella, sinulla on oikeus tehdä töitä ja opiskella Suomessa. Myös EU-maiden ja Pohjoismaiden kansalaisilla ja heidän perheenjäsenillään on oikeus työntekoon ja opiskeluun.

Huomaa, että jos olet hakenut ensimmäistä oleskelulupaa Suomessa, sinulla ei ole oikeutta työntekoon ennen kun lupa myönnetään.

Infopankin sivulta Mistä työtä? löydät tietoa työnpaikan hakemisesta Suomessa. Jos sinua kiinnostaa oman yrityksen perustaminen, katso Infopankin sivu Yrityksen perustaminen.

Tietoa opiskelusta Suomessa on Infopankin sivulla Koulutus.

Avioliitto ja avoliitto

Jos olet menossa naimisiin Suomessa, löydät hyödyllistä tietoa Infopankin sivulta Avioliitto.

Tietoa avoliitossa elämisestä Suomessa on Infopankin sivulla Avoliitto.

Avioerosta löytyy tietoa Infopankin sivulta Avioero. Huomaa, että jos sinulla on oleskelulupa perhesiteen perusteella, muutokset perhesuhteissa, kuten esimerkiksi avioero, voivat vaikuttaa oleskelulupaasi. Lue lisää Infopankin sivulta Voinko menettää oleskeluluvan?

Infopankin sivulta Avioliiton ja parisuhteen ongelmat löydät tietoa siitä, mistä voit saada apua suhteen ongelmiin.

Sosiaaliturva

Jos muutat Suomeen asumaan perhesyistä, pääset yleensä Suomen sosiaaliturva piiriin. Näin ei kuitenkaan aina ole. Asian voit tarkistaa Kelasta. Lisätietoa Suomen sosiaaliturvasta löydät Infopankin sivulta Suomen sosiaaliturva.

linkkiKela:
Suomeen muuttajan sosiaaliturvasuomi | ruotsi | englanti

Palvelut lapsiperheille

Tietoa lapsiperheille tarkoitetuista yhteiskunnan tuista ja palveluista löydät Infopankin sivulta Taloudellista tukea perheille ja Lapsen hoito.

Terveys

Suomessa on sekä julkisia että yksityisiä terveyspalveluja. Julkiset terveyspalvelut ovat edullisempia kuin yksityiset. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, voit käyttää julkisia terveyspalveluja. Jos muutat Suomeen perhesyistä, saat tavallisesti kotikunnan Suomesta. Päätöksen kotikunnan rekisteröimisestä tekee maistraatti. Lue lisää Infopankin sivulta Terveyspalvelut Suomessa ja Kotikunta Suomessa.