Elämä Suomessa

Kaupungit

Suomeen yrittäjäksi

Suomessa yrityksen voi perustaa kuka tahansa henkilö, jolla on pysyvä asuinpaikka jossakin Euroopan talousalueen (ETA) maassa.

Yrittäjän oleskelulupa

Jos haluat työskennellä yrittäjänä Suomessa, tarvitset joko elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan tai työntekijän oleskeluluvan. Yritysmuodosta riippuu, kumman luvan tarvitset. Jos yrityksesi on toiminimi, tarvitset elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan. Jos yrityksesi on osakeyhtiö, tarvitset työntekijän oleskeluluvan. Jotta voisit saada oleskeluluvan, sinun täytyy itse tehdä työtä yrityksessäsi Suomessa. Maahanmuuttoviraston sivuilta löydät lisätietoa siitä, miten yritysmuoto vaikuttaa siihen, mitä lupaa sinun pitää hakea.

Oleskeluluvan hakeminen

Sinun täytyy hakea ensimmäistä oleskelulupaa ennen kuin tulet Suomeen.

Voit hakea lupaa verkossa Enter Finland -palvelun kautta. Kun olet tehnyt hakemuksen, sinun pitää käydä lähimmässä Suomen edustustossa, jotta voit todistaa henkilöllisyytesi ja esittää hakemuksen liitteiden alkuperäiset kappaleet. Sinun pitää käydä edustustossa kolmen kuukauden kuluessa siitä kun teit hakemuksen verkossa. Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen kun olet käynyt edustustossa. Edustustoon pitää tavallisesti varata aika etukäteen.

Muista tarkistaa Enter Finland -tilisi säännöllisesti. Jos hakemukseesi tarvitaan lisäselvityksiä, saat tiedon siitä omalle tilillesi.

Jos et voi tai osaa tehdä hakemusta verkossa, voit myös tuoda paperisen hakulomakkeen ja sen liitteet lähimpään Suomen edustustoon. Voit tulostaa hakulomakkeen Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Lupahakemuksen käsittely on maksullinen. Sinun pitää maksaa maksu silloin kun jätät lupahakemuksen.

Oleskelulupahakemuksen käsittelyssä on kaksi vaihetta. Ensin ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) tekee osapäätöksen. ELY-keskus arvioi esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman tai rahoituksen perusteella voiko yrityksesi olla kannattava. Kun ELY-keskus on tehnyt osapäätöksen, Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen oleskeluluvasta.

Lue yrityksen perustamisesta Infopankin sivulta Yrityksen perustaminen.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elinkeinonharjoittajan oleskelulupasuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Työntekijän oleskelulupasuomi | ruotsi | englanti

linkkiEnterfinland.fi:
Sähköinen hakemussuomi | ruotsi | englanti

Suomalainen henkilötunnus

Kun haet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen, voit myös pyytää rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään. Saat silloin suomalaisen henkilötunnuksen samalla kun saat oleskeluluvan. Lisätietoa henkilötunnuksesta löydät Infopankin sivulta Asukkaaksi rekisteröityminen.

Yrittäjät, jotka asuvat ETA-alueen ulkopuolella

Jos et asu ETA-alueella, sinun täytyy hakea lupaa Patentti- ja rekisterihallituksesta, jos haluat perustaa yrityksen Suomeen tai toimia yrityksen johtotehtävissä. Luvan tarve ei riipu kansalaisuudestasi vaan siitä, missä sinun asuinpaikkasi on.

Jos muutat Suomeen tai muuhun ETA-alueen maahan, et tarvitse Patentti- ja rekisterihallituksen lupaa yrityksen perustamiseen.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
ETA-alueen ulkopuolella asuvien yrittäjien luvatsuomi | ruotsi | englanti

Yrittäjänä Suomessa

Infopankin sivulta Työntekijä ja yrittäjä löydät lisää työntekijöille ja yrittäjille tarkoitettua tietoa.

linkkiNewCo Helsinki:
Yrityksen perustamisopassuomi | englanti | kiina

Maahanmuuttovirasto: sähköisen asiointipalvelun Enter Finlandin esittely