Elämä Suomessa

Kaupungit

Oleskelulupa puolisolle

Suomen kansalaisen aviopuoliso

Jos olet avioliitossa Suomen kansalaisen kanssa, joka asuu Suomessa, voit saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella. Myös puoliso, joka on samaa sukupuolta, voi saada oleskeluluvan. Tietoa luvan hakemisesta on kohdassa Oleskeluluvan hakeminen.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Suomen kansalaisen puolisosuomi | ruotsi | englanti

Ulkomaan kansalaisen aviopuoliso

Jos aviopuolisollasi on oleskelulupa Suomeen ja hän asuu Suomessa, voit saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella.

Myös puoliso, joka on samaa sukupuolta, voi saada oleskeluluvan.

Toimeentulo

Jotta voisit saada oleskeluluvan Suomeen, sinulla tai puolisollasi täytyy olla riittävästi tuloja myös sinun toimeentuloasi varten. Maahanmuuttoviraston sivuilla voit tarkistaa, kuinka paljon tuloja teillä täytyy olla.

Vaatimus riittävistä tuloista ei koske teitä, jos avioliittonne on solmittu ennen kun puolisosi tuli Suomeen ja puolisollasi on Suomessa pakolaisasema. Jos puolisosi saa pakolaisaseman 1.7.2016 tai myöhemmin, sinun pitää hakea oleskelulupaa kolmen kuukauden kuluessa siitä kun puolisosi saa pakolaisaseman. Voit hakea myös myöhemmin, mutta silloin vaatimus riittävistä tuloista koskee teitä. Jos avioliittonne on solmittu sen jälkeen kun puolisosi tuli Suomeen, vaatimus riittävistä tuloista koskee teitä.

Jos puolisosi on saanut oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella, mutta hänellä ei ole pakolaisasemaa, silloin vaatimus riittävistä tuloista koskee teitä.

Tietoa luvan hakemisesta on kohdassa Oleskeluluvan hakeminen.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Ulkomaan kansalaisen puolisosuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Toimeentuloedellytyssuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Kansainvälistä suojelua saaneen puolisosuomi | ruotsi | englanti

Suomen kansalaisen avopuoliso

Jos olet avoliitossa Suomen kansalaisen kanssa, joka asuu Suomessa, voit saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella. Luvan voi saada jos:

  • olet asunut yhdessä puolisosi kanssa vähintään kaksi vuotta tai
  • sinulla on puolisosi kanssa yhteinen lapsi (silloin ei vaadita kahden vuoden yhdessä asumista) tai
  • luvan myöntämiselle on jokin muu painava syy

Sinun ja puolisosi pitää todistaa, että olette asuneet yhdessä kaksi vuotta, jos haet lupaa tällä perusteella. Todisteeksi käy esimerkiksi talonkirjaote tai vuokrasopimus, jossa on teidän molempien nimet. Jos sinulla ja puolisollasi on kotipaikka eri valtioissa, oleskelulupaa ei voida myöntää sillä perusteella, että olette asuneet yhdessä esimerkiksi lomamatkojen aikana. Sinä tai avopuolisosi ette saa olla avioliitossa toisen henkilön kanssa.

Tietoa luvan hakemisesta on kohdassa Oleskeluluvan hakeminen.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Suomen kansalaisen avopuolisosuomi | ruotsi | englanti

Ulkomaan kansalaisen avopuoliso

Jos avopuolisollasi on oleskelulupa Suomeen ja hän asuu Suomessa, voit saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella. Luvan voi saada jos:

  • olet asunut yhdessä puolisosi kanssa vähintään kaksi vuotta tai
  • sinulla on puolisosi kanssa yhteinen lapsi (silloin ei vaadita kahden vuoden yhdessä asumista)

Sinun ja puolisosi pitää todistaa, että olette asuneet yhdessä kaksi vuotta, jos haet lupaa tällä perusteella. Todisteeksi käy esimerkiksi talonkirjaote tai vuokrasopimus, jossa on teidän molempien nimet. Jos sinulla ja puolisollasi on kotipaikka eri valtioissa, oleskelulupaa ei voida myöntää sillä perusteella, että olette asuneet yhdessä esimerkiksi lomamatkojen aikana.

Sinä tai avopuolisosi ette saa olla avioliitossa toisen henkilön kanssa.

Toimeentulo

Jotta voisit saada oleskeluluvan Suomeen, sinulla tai puolisollasi täytyy olla riittävät tulot myös sinun toimeentuloasi varten. Maahanmuuttoviraston sivuilla voit tarkistaa, kuinka paljon tuloja teillä täytyy olla sinun toimeentuloasi varten.

Vaatimus riittävistä tuloista ei koske teitä, jos olette eläneet avoliitossa ennen kun avopuolisosi tuli Suomeen ja avopuolisollasi on Suomessa pakolaisasema. Jos avopuolisosi on saanut pakolaisaseman 1.7.2016 tai myöhemmin, sinun pitää hakea oleskelulupaa kolmen kuukauden kuluessa siitä kun avopuolisosi sai pakolaisaseman. Voit hakea myös myöhemmin, mutta silloin vaatimus riittävistä tuloista koskee teitä.

Jos avopuolisosi on saanut oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella, mutta hänellä ei ole pakolaisasemaa, silloin vaatimus riittävistä tuloista koskee teitä.

Tietoa luvan hakemisesta on kohdassa Oleskeluluvan hakeminen.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Ulkomaan kansalaisen avopuolisosuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Kansainvälistä suojelua saaneen avopuolisosuomi | ruotsi | englanti

Seurustelukumppani

Oleskelulupaa ei tavallisesti voi saada seurustelusuhteen perusteella. Suomessa seurustelukumppani ei lain mukaan ole perheenjäsen.

Joissakin tapauksissa voit kuitenkin saada tilapäisen (B) oleskeluluvan Suomeen seurustelusuhteen perusteella. Jotta sinulle voidaan myöntää oleskelulupa Suomeen, sinun ja kumppanisi suhteen täytyy olla vakiintunut. Todiste vakiintuneesta suhteesta voi olla esimerkiksi se, että te aiotte solmia avioliiton Suomessa.

Sinä tai kumppanisi ette saa olla avioliitossa toisen henkilön kanssa.

Jotta voisit saada oleskeluluvan, sinulla täytyy olla riittävät varat toimeentuloasi varten. Varojen on oltava sinun vapaassa käytössäsi esimerkiksi omalla pankkitililläsi. Suomessa asuvan seurustelukumppanisi tuloja ei oteta huomioon.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Suomen kansalaisen seurustelukumppanisuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Ulkomaan kansalaisen seurustelukumppanisuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Kansainvälistä suojelua saaneen seurustelukumppanisuomi | ruotsi | englanti

Oleskeluluvan hakeminen

Tavallisesti sinun täytyy hakea ensimmäistä oleskelulupaa ennen kuin tulet Suomeen. Hae lupaa kotimaassasi tai muussa maassa, jossa oleskelet laillisesti. Voit hakea ensimmäistä oleskelulupaa myös Suomessa, jos puolisosi on Suomen kansalainen ja itse olet viisumivapaan maan kansalainen eli et tarvitse viisumia, jotta voisit tulla Suomeen.

Voit hakea lupaa verkossa Enter Finland -palvelun kautta. Kun olet tehnyt hakemuksen, sinun pitää käydä lähimmässä Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä, jotta voit todistaa henkilöllisyytesi ja esittää hakemuksen liitteiden alkuperäiset kappaleet. Sinun pitää käydä edustustossa tai palvelupisteessä kolmen kuukauden kuluessa siitä kun teit hakemuksen verkossa. Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen kun olet käynyt edustustossa tai palvelupisteessä. Edustustoon tai palvelupisteeseen pitää tavallisesti varata aika etukäteen.

Muista tarkistaa Enter Finland -tilisi säännöllisesti. Jos hakemukseesi tarvitaan lisäselvityksiä, saat tiedon siitä Enter Finland -tilillesi.

Jos et voi tai osaa tehdä hakemusta verkossa, voit myös tuoda paperisen hakulomakkeen ja sen liitteet lähimpään Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Voit tulostaa hakulomakkeen Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Oleskelulupahakemus on maksullinen. Maksu pitää maksaa silloin kun lupaa haetaan.

linkkiEnterfinland.fi:
Sähköinen hakemussuomi | ruotsi | englanti

linkkiUlkoasiainministeriö:
Suomen edustustot ulkomaillasuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Sähköinen ajanvaraussuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Maahanmuuttoviraston palvelupisteetsuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Lupahakemusten käsittelyajatsuomi | ruotsi | englanti

Suomalainen henkilötunnus

Kun haet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen, voit myös pyytää rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään. Saat silloin suomalaisen henkilötunnuksen samalla kun saat oleskeluluvan. Lisätietoa henkilötunnuksesta löydät Infopankin sivulta Asukkaaksi rekisteröityminen.

Jos puoliso ei saa oleskelulupaa

Puolisolle ei myönnetä oleskelulupaa, jos oleskeluluvan edellytykset eivät täyty. Aviopuolisolle lupa voidaan jättää myöntämättä myös silloin, jos Suomen viranomaiset katsovat, että avioliitto on solmittu vain oleskeluluvan takia, eivätkä puolisot aio viettää perhe-elämää yhdessä. Viranomaiset voivat epäillä, että avioliitto on solmittu oleskeluluvan takia, esimerkiksi silloin, jos olette solmineet avioliiton vain lyhyen tuttavuuden jälkeen, teillä on suuri ikäero tai toisella teistä on ollut useita lyhyitä avioliittoja. Jos saat lupahakemukseen kielteisen päätöksen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Ohjeet saat lupapäätöksen liitteenä.