Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Suomalainen työkulttuuri

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Suomalaisella työpaikalla ihmiset ovat tasa-arvoisia keskenään.

Tasa-arvo suomalaisessa työelämässä näkyy esimerkiksi siinä, että kaikki sinuttelevat toisiaan asemasta riippumatta. Työntekijöiden mielipidettä kysytään ja mielipiteet otetaan huomioon työn suunnittelussa.

Lue lisää Infopankin sivulta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä.

Oma-aloitteisuus ja vastuullisuus

Suomalaisella työpaikalla esimies ei koko ajan valvo työntekijöiden työntekoa. Töistä sovitaan yleensä yhteisissä palavereissa ja yhdessä sovitusta pidetään kiinni. Esimies antaa työntekijälle työtehtävät ja odottaa, että työntekijä päättää itse työn tekemisen yksityiskohdista. Jos työntekijä ei osaa tai voi tehdä annettua työtehtävää, hän käy suoraan kysymässä ohjeita muilta työntekijöiltä tai esimieheltä.

Luotettavuus ja aikataulujen noudattaminen

Suomalaisessa työkulttuurissa on tärkeää pitää kiinni sovituista asioista. Kun jotakin on päätetty yhdessä, työntekijät ja työnantaja olettavat, että jokainen tekee niin kuin on sovittu.

Suomessa on tärkeää myös noudattaa aikatauluja. Töihin pitää tulla täsmällisesti sovittuna aikana. Kello 8.00 tarkoittaa tasan klo 8.00, ei kello 8.10. Myöhästyminen on epäkohteliasta, koska muut joutuvat odottamaan myöhässä tulevaa. Jos tiedät, että myöhästyt töistä, kerro siitä esimiehellesi.

Monilla työpaikoilla on liukuva työaika ja töihin voi tulla esimerkiksi klo 7-9 välillä ja lähteä klo 15–17 välisenä aikana. Jos työpaikalla on liukuva työaika, työntekijän on tarkasti itse pidettävä huoli, että hän tekee sovitun pituisen työajan.

Kommunikointityyli

Suomalaiset puhuvat yleensä suoraan, eikä suoraan puhumista pidetä epäkohteliaana. Suora puhe on normaalia myös työelämässä. Jos esimerkiksi aika ei riitä työtehtävän tekemiseen, se kannattaa sanoa suoraan esimiehelle. Kokouksissa ja palavereissa voidaan tervehtimisen jälkeen mennä suoraan asiaan. Esimies ei ehkä kysy mitä työntekijöille kuuluu. Hän olettaa työntekijöiden itse kertovan jos kaikki ei ole hyvin.

Uskonnon vaikutus työelämään

Suomen suurin uskonto on evankelis-luterilainen kristinusko. Suomalaiset eivät ole kovin uskonnollisia. Kulttuurissa noudatetaan kuitenkin edelleen monia kristillisiä tapoja. Työelämässä uskonnon vaikutus näkyy monissa työntekijöiden vapaapäivissä. Kristillisinä juhlapyhinä, kuten jouluna ja pääsiäisenä on lakisääteisiä vapaapäiviä.

Uskonnolliset tavat tai rituaalit eivät kuulu suomalaiselle työpaikalle. Joillakin työpaikoilla on järjestetty rukouspaikka, jos työntekijät ovat sitä toivoneet. Yleensä tällaisia käytäntöjä ei kuitenkaan työpaikoilla ole. Jos työntekijä haluaa pitää kesken työpäivän esimerkiksi rukoushetken, sen täytyy tapahtua sovittujen taukojen yhteydessä. Uskonnosta kertovat ulkoiset merkit, kuten päähuivit ovat Suomessa sallittuja, mutta työpaikoilla voimassa olevia pukeutumissääntöjä on noudatettava. Tähän ovat syynä työtehtäviin liittyvät työturvallisuus- ja hygieniasäädökset.

linkkiSAK :
Työelämä Suomessa suomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | ranska | somali | espanja | kiina | arabia

Suomalainen työkulttuuri
  • Työpaikan arki