Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Vammainen lapsi

Vammaistuki lapselle

Alle 16-vuotias lapsi voi saada vammaistukea. Tukea voi saada, jos vamma tai sairaus aiheuttaa erityistä haittaa ja hoidon tarvetta vähintään 6 kuukauden ajan. Vammaistuen suuruus riippuu siitä, kuinka vakava vamma on. Lapsen vammaistukea voit hakea Kelasta.

linkkiKela:
Vammaistuki lapsellesuomi | ruotsi | englanti

Erityishoitoraha

Voit saada Kelasta erityishoitorahaa, jos alle 16-vuotias lapsesi on sairaalahoidossa tai hoidat lastasi kotona ja kotihoito liittyy lapsen sairaalahoitoon. Voit myös hakea erityishoitorahaa, jos työmarkkinatuki (entinen kotoutumistuki) on väliaikaisesti katkaistu siitä syystä, että et pysty osallistumaan kotoutumistoimenpiteisiin sen takia, että osallistut lapsesi sairaalahoitoon tai hoidat lastasi kotona ja kotihoito liittyy lapsesi sairaalahoitoon. Voit saada erityishoitorahaa myös siltä ajalta, kun lapsesi kokeilee kouluun tai päivähoitoon palaamista.

linkkiKela:
Erityishoitoraha alle 16-vuotiaallesuomi | ruotsi | englanti

Kuntoutusta lapselle

Lapsi, jolla on vaikea vamma, voi saada vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kela järjestää kuntoutuksen ja korvaa sen kustannukset. Kuntoutukseen voi sisältyä monenlaista toimintaa. Se voi olla esimerkiksi fysioterapiaa tai erilaisia kursseja, joilla opetellaan elämistä vamman kanssa. Kela voi järjestää kuntoutusta myös harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Harkinnanvaraiselle kuntoutukselle asetetaan aina tavoite, joka on työ- tai toimintakyvyn parantaminen. Jos lapsi ei voi saada Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, vastuu kuntoutuksen järjestämisestä on kotikunnalla.

linkkiKela:
Vaativa lääkinnällinen kuntoutussuomi | ruotsi | englanti

Vammaisen lapsen koulunkäynti

Vammaisella lapsella on oikeus käydä koulussa lähikoulussa. Vammainen lapsi voi saada erityisopetusta, jos hänen vammansa vaikeuttaa oppimista. Lapsi voi myös saada koulunkäyntiavustajan, jos se on tarpeen.

Kela voi kustantaa kalliita ja vaativia apuvälineitä, joita vammainen lapsi tarvitsee koulunkäyntiä varten. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi tietokoneet ja niiden lisälaitteet. Apuvälineitä voi saada, jos lapsi ei selviä opiskelusta ilman niitä tai se on hyvin vaikeaa. Apuvälineitä voi saada aikaisintaan silloin kun lapsi on peruskoulun seitsemännellä luokalla.

linkkiKela:
Apuvälineitä työhön ja opiskeluunsuomi | ruotsi | englanti

Vammaisen lapsen vapaa-aika

Voit saada tietoja asuinalueesi harrastusmahdollisuuksista esimerkiksi oman kuntasi liikunta- ja kulttuuritoimesta. Myös vammaisjärjestöillä on monenlaista harrastustoimintaa. Esimerkiksi Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää erilaisia urheilu- ja liikuntatapahtumia.

linkkiSuomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:
Liikuntaa vammaisille lapsille ja nuorillesuomi | ruotsi | englanti