Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Vammaiset

Suomen lain mukaan vammainen on henkilö, jolla on vamman tai sairauden takia pitkäaikaisia vaikeuksia selviytyä jokapäiväisestä elämästä.

Vammaisten oikeudet

Suomen lain mukaan vammaista henkilöä ei saa syrjiä sen takia, että hän on vammainen. Vammaisella on oikeus elää normaalia elämää, esimerkiksi opiskella, tehdä työtä ja perustaa perhe.

Kunnilla on velvollisuus tarjota palveluja vammaisille, jotka tarvitsevat niitä. Kuntien tarjoamia palveluja ovat esimerkiksi kuljetus- ja avustajapalvelu. Jos sinulla on oleskelulupa ja kotikunta Suomessa, sinulla on oikeus palveluihin, joita kunta tarjoaa. Lue lisää vammaisten henkilöiden palveluista ja niiden hakemisesta Infopankin sivuilta Vammaisten palvelut.

Vammaisjärjestöt

Suomessa on useita järjestöjä, joiden tavoitteena on parantaa vammaisten henkilöiden asemaa yhteiskunnassa. Näistä järjestöistä voit saada neuvoja ja apua esimerkiksi palvelujen hakemiseen. Tämän lisäksi järjestöt tarjoavat usein vapaa-ajan toimintaa ja vertaistukea. Löydät järjestöjen yhteystiedot Valtakunnallisen vammaisneuvoston sivuilta.

Suomessa toimii myös vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, joka tarjoaa tukea ja toimintaa vammaisille maahanmuuttajille.

linkkiValtakunnallinen vammaisneuvosto:
Vammaisjärjestöjen yhteistietojasuomi

linkkiVammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma:
Tukea ja apua vammaisille maahanmuuttajillesuomi | ruotsi | englanti | venäjä | somali | persia | arabia | kurdi

Näkövammaiset

Näkövammaisia ovat henkilöt, joiden näkökyky on niin huono, että se vaikeuttaa jokapäiväistä elämää. Näkövammaisia ovat sokeat ja heikkonäköiset ovat näkövammaisia.

Jos tarvitset apuvälineitä, käy ensin omalla terveysasemallasi lääkärintarkastuksessa. Kun lääkäri toteaa, että sinulla on näkövamma, joka vaikeuttaa arjessa selviytymistä, voit saada apuvälineitä. Näkövammaisten apuvälineitä ovat esimerkiksi valkoiset kepit, tietokoneohjelmat, puhesyntetisaattorit, pistenäytöt ja opaskoirat. Terveysasema ja keskussairaala maksavat apuvälineet, jotka annetaan lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse maksaa apuvälineistä, joita tarvitset selvitäksesi arkielämässä. Kela maksaa työhön ja opiskeluun liittyvät apuvälineet.

Jos tarvitset vammasi takia esimerkiksi erityistä tietokonetta tai kodinkoneita, voit saada niitä varten tukea kotikuntasi sosiaalitoimistosta. Tämä on kuitenkin harkinnanvaraista, eli niiden saaminen ei ole varmaa. Lue lisää Infopankin sivulta Vammaisten palvelut.

Näkövammaisten kirjasto Celiasta voit lainata äänikirjoja, pistekirjoja, elektronisia kirjoja ja kohokuvia. Kirjasto tuottaa myös oppikirjat, joita näkövammaiset koululaiset ja opiskelijat tarvitsevat.

Näkövammaisten liitto on järjestö, jonka tavoitteena on parantaa näkövammaisten asemaa yhteiskunnassa. Liitto tarjoaa myös paljon hyödyllistä tietoa ja palveluita näkövammaisille.

linkkiAviris:
Näkövammaisten yleisimmät apuvälineetsuomi

linkkiCelia:
Näkövammaisten kirjastosuomi | ruotsi | englanti

Kuulovammaiset

Kuulovammaisia ovat kuurot ja huonokuuloiset, jotka käyttävät esimerkiksi viittomakieltä tai kuulokojetta kommunikoidakseen muiden kanssa.

Jos tarvitset apuvälineitä, käy ensin omalla terveysasemallasi lääkärintarkastuksessa. Kun lääkäri toteaa, että sinulla on kuulovamma, joka vaikeuttaa arjessa selviämistä, voit saada apuvälineitä. Kuulovammaisten apuvälineitä ovat esimerkiksi kuulolaitteet. Terveysasema ja keskussairaala kustantavat apuvälineet, jotka annetaan lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse maksaa apuvälineistä, joita tarvitset selvitäksesi arkielämässä. Kela maksaa työhön ja opiskeluun liittyvät apuvälineet.

Voit saada esimerkiksi kuulovammaisen palovaroittimen ja tekstipuhelimen, jotta voit asua kotonasi turvallisesti. Hae näitä apuvälineitä kotikuntasi sosiaalitoimistosta.

Kuulovammaisella on oikeus käyttää viittomakielen tulkkia, jos hän tarvitsee tulkkausta selviytyäkseen jokapäiväisessä elämässä esimerkiksi työssä, opiskelussa ja asioinnista. Hae oikeutta tulkkipalvelun käyttöön Kelasta.

Lue lisää apuvälineistä ja tulkkauspalvelusta Infopankin sivulta Vammaisten palvelut.

Internetistä löytyy suomalaisen viittomakielen sanakirja Suvi.

Kuuloliitto ja Kuurojen liitto ovat järjestöjä, joiden tavoitteena on parantaa kuulovammaisten etua yhteiskunnassa. Ne tarjoavat myös paljon hyödyllistä tietoa ja palveluja kuulovammaisille.

linkkiKuuloliitto ry:
Kuulon apuvälineetsuomi

linkkiKuuloliitto ry:
Kuulokojesuomi

linkkiKela:
Vammaisten tulkkauspalvelutsuomi | ruotsi

linkkiSuvi.viittomat.net:
Suomalaisen viittomakielen verkkosanakirjasuomi

linkkiKuuloliitto ry:
Tietoa Kuuloliitostasuomi

linkkiKuurojen Liitto ry:
Tietoa Kuurojen Liitostasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKuurojen kansanopisto:
Koulutusta kuuroille maahanmuuttajillesuomi | ruotsi | englanti

Liikuntavammaiset

Liikuntavammainen ei pysty itse liikkumaan tai tarvitsee liikkumiseen apuvälineitä tai avustajaa. Liikuntavammaisuus voi johtua sairaudesta tai tapaturmasta.

Jos tarvitset apuvälineitä, käy ensin lääkärintarkastuksessa. Kun lääkäri toteaa, että sinulla on liikuntavamma, joka vaikeuttaa arjessa selviytymistä, voit saada apuvälineitä. Liikuntavammaisten apuvälineitä ovat esimerkiksi kepit, rollaattorit, pyörätuolit ja proteesit. Terveysasema ja keskussairaala kustantavat apuvälineet, jotka annetaan lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse maksaa apuvälineistä, joita tarvitset selvitäksesi arkielämässä.

Jos asuntoosi täytyy tehdä muutostöitä tai sinne täytyy asentaa kiinteitä apuvälineitä, voit saada niistä korvausta kotikunnaltasi. Asunto voidaan muuttaa esimerkiksi sellaiseksi, että siellä voi liikkua pyörätuolilla. Kiinteitä apuvälineitä ovat esimerkiksi tukikahvat, luiskat ja sähköovet. Lue lisää apuvälineistä ja muutostöistä Infopankin sivulta Vammaisten palvelut.

linkkiInvalidiliitto:
Tukea ja toimintaa liikuntavammaisillesuomi

Kehitysvammaiset

Kehitysvamma on vamma, joka vaikeuttaa uusien asioiden oppimista ja ymmärtämistä. Kehitysvammaiselle ihmiselle oppiminen ja muistaminen on vaikeampaa kuin muille. Kehitysvamma tulee esille lapsuudessa tai nuoruudessa.

Kehitysvammaisille on tarjolla erilaisia erityispalveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi asumispalvelut, työtoiminta ja päivätoiminta. Lue lisää kehitysvammaisten palveluista Infopankin sivulta Vammaisten palvelut.

On myös paljon järjestöjä, joista voi saada tietoa ja tukea. Lisätietoa löydät esimerkiksi Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten Tukiliiton verkkosivuilta.

linkkiVerneri.net:
Tietoa kehitysvammaisille ja omaisillesuomi

linkkiKehitysvammaliitto:
Kehitysvammaisten edunvalvontajärjestösuomi | englanti

linkkiKehitysvammaisten Tukiliitto ry:
Kehitysvammaisten edunvalvontajärjestösuomi | ruotsi | englanti