Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Erilaisia perheitä

Perheen määritelmä

Suomessa perheen muodostavat

  • aviopuolisot
  • avopuolisot
  • alle 18-vuotias naimaton lapsi tai lapset ja heidän Suomessa asuva huoltajansa tai huoltajat

Suomalainen perhekäsitys on suppeampi kuin monissa muissa maissa. Suomessa perheeksi katsotaan useimmiten ydinperhe eli vanhemmat ja lapset. Esimerkiksi jos isovanhemmat, vanhemmat ja lapset asuvat samassa asunnossa, niin virallisesti vain vanhemmat ja lapset kuuluvat samaan perheeseen. Isovanhemmat muodostavat erillisen perheen.

Perheessä voi olla lapsia, tai lapseton pariskunta voi muodostaa perheen. Perheen aikuiset voivat olla joko eri sukupuolta tai samaa sukupuolta. Perheen muodostavat myös yksinhuoltajaäiti tai -isä, joka asuu lastensa kanssa ilman puolisoa.

Elatusvelvollisuus

Suomen lain mukaan vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan taloudellisesti alaikäisistä lapsistaan ja aviopuolisot toisistaan. Perheenjäsenten elatusvelvollisuus ei ulotu muihin sukulaisiin, esimerkiksi aikuisiin sisaruksiin tai isovanhempiin. Suomessa ei siis oleteta, että yksityiset ihmiset huolehtivat taloudellisesti heikossa asemassa olevista sukulaisistaan. Tuki tulee yhteiskunnalta sosiaaliturvan kautta.

Ruokakunta

Samassa asunnossa pysyvästi yhdessä asuvat henkilöt kuuluvat samaan ruokakuntaan. Lisää tietoa aiheesta ruokakunta on Infopankin sivulla Asuminen.

Parisuhde

Pariskunta voi valita haluavatko he elää yhdessä avoliitossa vai avioliitossa. Kannattaa ottaa huomioon, että parisuhteen muoto vaikuttaa puolisoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, omaisuus- ja perintöasioihin, lapsen huoltoon ja elatukseen sekä adoptioon.

Neuvoa perheasioissa

Väestöliitto tarjoaa puhelin- ja sähköpostineuvontaa kun tarvitset keskusteluapua lastenkasvatukseen tai perheen ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Puheluihin vastataan seuraavilla kielillä:

kurdi (sorani), dari, persia puh. 050 325 6450
venäjä ja englanti puh. 050 325 7173

Lue lisää Infopankin sivulta Lasten kasvatus Suomessa.

Lue lisää Infopankin sivulta Avioliiton ja parisuhteen ongelmat.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Perhesiteen perusteella Suomeensuomi | ruotsi | englanti

linkkiVäestöliitto:
Puhelin- ja sähköpostineuvontaa maahanmuuttajillesuomi | ruotsi | englanti

linkkiFamilia Duo:
Opas kahden kulttuurin perheille (pdf, 4,74 Mt)suomi | englanti | venäjä | ranska | espanja | thai