Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Avoliitto

Avoliitto on eri asia kuin avioliitto. Avoliitolla tarkoitetaan suhdetta, jossa puolisot asuvat yhdessä, mutta eivät ole naimisis­sa keskenään. Suomessa avoliiton aloittaminen, suhteen pelisäännöt sekä avoliiton lopettaminen ovat jokaisen parin yksityisasia. Avoliittoa ei rekisteröidä mihinkään.

Toisin kuin avioliitossa,

  • avopuolisoilla ei ole toistensa elatusvelvollisuutta
  • puolisot eivät peri toisiaan
  • avopuoliso ei voi saada leskeneläkettä, jos hänen avopuolisonsa kuolee
  • avopuolisot eivät voi ottaa toistensa sukunimeä

Jos asutte pysyvästi yhdessä samassa asunnossa, silloin katsotaan, että kuulutte samaan ruokakuntaan. Tällä on merkitystä, jos esimerkiksi haette Kelan asumistukea.

Lue lisää avoparin asumistuesta Infopankin sivulta Asumistuki.

Ulkomailla solmittu avoliitto

Avoliitto voi olla peruste oleskeluluvan saami­selle. Viranomaiset harkitsevat oleskeluluvan myöntämistä aina tapauskohtaisesti.