Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Avioliitto

Suomen lain mukaan avioliitto on kahden ihmisen välinen, laissa säädetty suhde. Avioliitto solmitaan vihkimisellä. Suomalaiset menevät avioliittoon keskimäärin 28–30 -vuotiaina. Avoliitto ennen avioliittoa on suosittua.

Kihlaus

Ennen avioliittoa pari voi mennä kihloihin. Se tarkoittaa lupausta avioliitosta. Kihlaus on vapaaehtoinen, eikä laki vaadi sitä. Kihlauksen voi pitää yksityisenä tietona tai julkistaa sen muille.

Kuka voi solmia avioliiton?

Avioliittoon voi Suomessa mennä jokainen

  • joka on täyttänyt 18 vuotta ja
  • joka ei ole avioliitossa tai holhouksen alainen. Henkilö, joka on holhouksen alainen, ei pysty itse huolehtimaan asioistaan. Hänen asioistaan huolehtii edunvalvoja.

Alle 18-vuotias voi kuitenkin solmia avioliiton oikeusministeriön poikkeusluvalla.

Avioliitto kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen välillä on ollut sallittu Suomessa 1.3.2017 lähtien. Tätä ennen on voinut solmia vain rekisteröityjä parisuhteita. Uusia rekisteröityjä parisuhteita ei voi enää solmia Suomessa, mutta vanhat pysyvät voimassa. Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa avioliitoksi maistraatissa.

Avioliitto on kielletty seuraavien lähisukulaisten kesken:

  • lasten ja vanhempien
  • sisarusten tai puolisisarusten
  • ottolasten ja ottovanhempien sekä
  • sisarusten lasten kanssa (esimerkiksi eno ja sisarentytär).

Kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa voi saada erityisluvan oikeusministeriöstä.

Järjestetty tai sovittu avioliitto ei ole käytössä Suomessa. Avioliitto on vapaaehtoinen valinta, eikä ketään voida pakottaa siihen. Kun avioliiton lailliset ehdot täyttyvät, pariskunta voi mennä naimisiin. Lupaa ei tarvitse pyytää esimerkiksi sukulaisilta.

Oikeusministeriön esitteessä Tietoa avioliittolaista selostetaan lyhyesti avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevia säännöksiä. Avioliittolaki löytyy kokonaisuudessaan Finlexin sivuilta.

linkkiOikeusministeriö:
Tietoa avioliittolaista -esitesuomi | ruotsi | englanti | venäjä | arabia

linkkiFinlex:
Avioliittolakisuomi | ruotsi | englanti