Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Oikeutesi ja velvollisuutesi Suomessa

Ulkomaalaisilla, jotka asuvat Suomessa, on melkein samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin suomalaisilla. Seuraavat oikeudet ja velvollisuudet koskevat myös Suomessa asuvia ulkomaalaisia.

Oikeudet

 • Kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Ketään ei saa kohdella eri tavoin esimerkiksi sukupuolen, iän, uskonnon tai vamman vuoksi.
 • Jokainen saa vapaasti sanoa ja kirjoittaa mielipiteensä.
 • Ihmiset saavat järjestää kokouksia ja mielenosoituksia ja osallistua niihin. Mielenosoituksesta pitää ilmoittaa poliisille etukäteen.
 • Ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä kiduttaa.
 • Kaikki voivat valita itse asuinpaikkansa ja liikkua Suomessa vapaasti.
 • Jokaisella on oikeus yksityisyyden suojaan. Toisen henkilön kirjettä ei saa lukea eikä toisen puhelua saa kuunnella.
 • Jokainen saa valita oman uskontonsa itse. Jos ei halua, ei tarvitse valita mitään uskontoa.
 • Ulkomaalaisilla, jotka asuvat Suomessa vakituisesti ja jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa. Lue lisää ulkomaalaisten äänioikeudesta Infopankin sivulta Vaalit Suomessa.
 • Ulkomaalaisilla, joilla on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa, on oikeus myös asettua ehdolle kunnallisvaaleissa.
 • EU-kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa voivat äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa, jos he ovat ilmoittautuneet äänioikeusrekisteriin. Lue lisää ulkomaalaisten äänioikeudesta Infopankin sivulta Vaalit Suomessa.
 • EU-maiden kansalaiset, jotka ovat äänioikeusrekisterissä Suomessa, voivat myös asettua ehdolle Suomen europarlamenttivaaleissa.

Velvollisuudet

 • Kaikkien, jotka asuvat tai oleskelevat Suomessa täytyy noudattaa Suomen lakeja.
 • Noin 7–17-vuotiailla on oppivelvollisuus eli velvollisuus suorittaa peruskoulun oppimäärä.
 • Usein niiden, jotka työskentelevät Suomessa, täytyy maksaa palkasta veroa Suomeen. Lue lisää verotuksesta Suomessa Infopankin sivulta Verotus.
 • Kaikilla on velvollisuus todistaa oikeudessa, jos heidät sinne kutsutaan.
 • Vanhemmilla on velvollisuus huolehtia lapsistaan.
 • Kaikilla on velvollisuus auttaa, jos sattuu onnettomuus.

Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet

Suomen kansalaisilla on näiden lisäksi joitakin oikeuksia ja velvollisuuksia, joita ei ole Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla. Lue lisää Suomen kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista Infopankin sivulta Suomen kansalaisuus.

linkkiOikeusministeriö:
Suomen perustuslakisuomi | ruotsi | englanti

linkkiOtakantaa.fi:
Tietoa demokratiasta Suomessasuomi | ruotsi

linkkiVaalit.fi:
Vaalit Suomessasuomi | ruotsi | englanti