Livet i Finland

Städer

Suomen ja ruotsin kielen opiskelu
theme icon

Studier i finska och svenska

I Finland finns många olika möjligheter att studera finska eller svenska. Olika kurser anordnas både för vuxna och för barn.

Ett bra sätt att lära sig ett språk är att gå med i någon hobbykurs. Information om hobbykurser får du i Infobanken under rubriken Studier som hobby.

Undervisning i finska och svenska för vuxna

Du hittar information om språkkurser till exempel hos medborgarinstitut (kansalaisopisto), arbetarinstitut (työväenopisto), universitet (yliopisto) och sommaruniversitet (kesäyliopisto). Fråga mer av de anställda inom utbildningsväsendet (opetustoimi) i din hemkommun, av studiehandledare (opinto-ohjaaja) vid lokala läroanstalter eller på serviceställen för invandrare.

På vissa orter har informationen om kurserna samlats på ett och samma ställe. Om till exempel finskakurser i Helsingfors-, Tammerfors- och Åbo-regionerna får du information via tjänsten Finnishcourses.fi.

Läroanstalternas kurser börjar vanligen i augusti eller september samt i januari. Det är viktigt att anmäla sig i god tid före kursstarten. Hör dig för vid läroanstalterna när anmälningstiden börjar.

linkkiKansalaisopistojen liitto:
Medborgarinstitut i Finlandfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | thai | vietnamesiska

linkkiFinnishcourses.fi:
Kurser i finska och svenska språketfinska | engelska | ryska

Språkstudier som en del av andra studier

Du kan studera finska också i form av arbetskraftsutbildning (työvoimakoulutus), utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) eller förberedande gymnasieutbildning (LUVA).

Om du är kund vid arbets- och näringsbyrån (Työ- ja elinkeinotoimisto) kan du söka dig till kurser i finska eller svenska via TE-byrån. Hurdan språkundervisning du behöver avgörs i arbets- och näringsbyrån i samband med att du får en integrations- eller sysselsättningsplan. Du kan få undervisning i finska eller svenska som arbetskraftsutbildning (työvoimakoulutus) Arbetskraftsutbildningen är i huvudsak avsedd för arbetslösa arbetssökande. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Fråga om kurser i finska eller svenska vid din egen TE-byrå. Läs i Infobanken under rubriken Tjänsterna vid arbets- och näringsbyrån vilka villkor som måste uppfyllas för att du kan bli kund vid arbets- och näringsbyrån.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Kontaktuppgifter till TE-byråerfinska | svenska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Utbildning i finska och svenska språketfinska | svenska | engelska

Finska på arbetsplatsen

Vissa arbetsgivare ordnar finskundervisning för sina arbetstagare. Fråga din arbetsgivare om du kan studera finska på din arbetsplats.

Arbetsgivaren kan ansöka om stöd för arbetstagarnas finsk- eller svenskundervisning via arbets- och näringslivstjänsterna (työ- ja elinkeinopalvelut).

linkkiTE-tjänster:
Finska på arbetsplatsenfinska | svenska | engelska

Undervisning i finska och svenska för barn

Barn lär sig nya språk snabbt, även om det kan kännas svårt i början. Undervisning i finska eller svenska ges i daghemmet (päiväkoti), förskolan (esikoulu) och i skolan (koulu). Denna undervisning kallas Finska eller svenska som andra språk (Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus), eller S2-undervisning (S2-opetus).

Om barnet eller den unga inte behärskar finska eller svenska tillräckligt bra för att kunna gå i en vanlig klass kan de få förberedande undervisning för invandrare före den grundläggande utbildningen (perusopetukseen valmistava opetus). Under den förberedande undervisningen studerar barnet finska eller svenska och några andra läroämnen. Den förberedande undervisningen är avsedd för 7–16-åringar. Den förberedande undervisningen pågår vanligen i ett år. Därefter flyttas eleven till en vanlig klass.

linkkiEdu.fi:
Finska som andra språk i den grundläggande undervisningenfinska