Livet i Finland

Städer

Asunnon huolto
theme icon

Underhåll av bostaden

Hyresbostad

Om du bor i en hyresbostad i ett höghus eller radhus måste du se till att bostaden hålls i gott skick. När du flyttar ut ska bostaden vara i samma skick som när du flyttade in.

Du behöver ändå inte ansvara för underhållet och skötseln av hela huset.

Ägarbostad

Om du har en egen bostad i ett höghus eller radhus kan du påverka hur huset sköts och vilka renoveringar som görs. Du kan delta i husbolagets möten, där man fattar beslut om dessa saker.

Husbolagen gör ofta ett avtal med ett servicebolag (huoltoyhtiö), och servicebolaget sköter underhållet av huset och gården. Servicebolaget gör vissa mindre reparationer i bostäderna, i gemensamma utrymmen och på gården. I mindre husbolag kan invånarna komma överens om att de själva gör trädgårdsarbetet och städar de gemensamma utrymmena.

Servicebolaget sköter ofta bland annat följande saker:

  • förvarar kopior av nycklarna
  • öppnar dörren mot en avgift om invånaren glömmer eller tappar sin nyckel
  • gör små reparationer, till exempel reparerar en läckande vattenkran
  • öppnar avloppet
  • sköter uppvärmningen
  • meddelar elbolaget hur mycket el som förbrukas
  • meddelar vattenverket hur mycket vatten som förbrukas
  • delar ut meddelanden
  • städar och sköter gemensamma utrymmen
  • sköter om gården, till exempel skottar snö på vintern

Husbolagen har vanligen även en disponent (isännöitsijä), som sköter husbolagets administrativa uppgifter. Disponenten ser till exempel till att husbolagets bokföring följer lagen. Han ordnar även skötseln av bolagets tillgångar. Husbolaget kan köpa disponenttjänster av ett företag.

Disponenten för bok över vem som bor i huset. När du flyttar in i huset eller flyttar ut ur huset ska du göra en flyttanmälan till disponenten. Om du behöver ett intyg på när du har bott i huset kan du be disponenten om ett avgiftsbelagt intyg. Ett sådant intyg kallas utdrag ur boenderegistret (talonkirjaote).

Du hittar vanligen servicebolagets och disponentens kontaktuppgifter på husbolagets anslagstavla.

Egnahemshus

Om du äger ett egnahemshus måste du sköta om huset och gården. Om du inte kan göra detta själv kan du betala ett företag för att sköta gården och utföra reparationer.

linkkiHelsingfors stads räddningsverk:
Brandsäkerhet i höghusfinska | svenska | engelska

linkkiRäddningsbranschens Centralorganisation i Finland:
Information om brandsäkerhetfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad, Förortsprojektet:
Mitt hem i ett höghus(pdf, 6,56 MB)finska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

linkkiHelsingfors stads räddningsverk:
Brandsäkerhet i småhusfinska | svenska | engelska