Livet i Finland

Städer

Järjestyssäännöt
theme icon

Ordningsregler

Bostadsaktiebolag har ordningsregler som alla som bor i huset ska följa. Ordningsreglerna har tagits fram för att huset ska vara ett trevligt och tryggt ställe att bo i för alla.

Ordningsreglerna fastställs av boende- eller bolagsstämman. Det som föreskrivs om ordningen kan dock inte vara i strid med lag eller i alltför hög grad begränsa sådant som hör till vanligt liv.

I ordningsreglerna står det vanligen till exempel när tystnad ska råda, när ytterdörren är olåst och vilka tider man får damma mattor. Ordningsreglerna innehåller ofta också anvisningar om bruket av husets gemensamma utrymmen, såsom bastun eller tvättstugan.

Bekanta dig med ordningsreglerna i ditt eget hus. I höghus hittar du dem vanligen i trapphuset närheten av ytterdörren. Om de inte finns där kan du be om att få reglerna hos husets disponent.

Om du upprepade gånger och allvarligt bryter mot ordningsreglerna, kan följden vara att ditt hyresavtal sägs upp. Om du äger bostaden kan bostadsaktiebolaget ta din bostad i besittning för en viss tid. Du kan också åläggas skyldighet att betala skadeersättning om du har orsakat skada.

Om din granne upprepade gånger och allvarligt bryter mot ordningsreglerna, ska du först ta upp saken med grannen. Om detta inte hjälper kan du kontakta disponenten eller hyresvärden.

Hjälp i konfliktsituationer

Om du och din granne har hamnat i en konfliktsituation som ni inte själva förmår lösa, kan ni söka hjälp hos Centret för grannmedling (Naapuruussovittelun keskus). Grannmedling innebär att grannarna diskuterar, och diskussionen leds av en utomstående medlare. Alla synvinklar beaktas. Vid mötet kan man komma överens om hur situationen ska lösas. Medlingen är avgiftsfri.

Läs mer på webbplatsen för Centret för grannmedling (på finska eller engelska).

linkkiCentrum för grannmedling:
Information om grannmedlingfinska | engelska