Livet i Finland

Städer

Muutto Helsinkiin

Flytta till Helsingfors

Tillståndsärenden

På Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors kan du ansöka om uppehållstillstånd och registrera EU-medborgarens uppehållsrätt.

Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors :

Göksgränd 3A
00500 Helsingfors

Du kan också ansöka om många slags uppehållstillstånd och EU-registrering på internet i tjänsten Enter Finland. Om du inte är van vid att använda en dator, fyll i en ansökan på papper och lämna in den på Migrationsverkets tjänsteställe.

Dät är alltid bra att boka en tid i förväg på tjänstestället. Du kan boka en tid på Migrationsverkets tidsbokningstjänst. Observera att tjänstestället inte kan ge rådgivning om tillståndsärenden.

Läs mer: Flytta till Finland.

linkkiMigrationsverket:
Elektronisk tidsbokningfinska | svenska | engelska

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

Registrering som invånare

När du flyttar ditt stadigvarande boende till Helsingfors, ska du registrera dig som invånare i kommunen. Du kan registrera dig vid Helsingfors magistrat. Kontaktuppgifter till magistraten i Helsingfors:

Magistraten i Nyland, servicestället i Helsingfors
Albertsgatan 25
00180 Helsingfors
Tfn 029 55 39391

När du besöker magistraten ska du ta med dig

  • legitimation (till exempel pass)
  • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
  • registreringsintyg över uppehållsrätten (oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus) (om du är medborgare i ett EU-land)
  • äktenskapsintyg
  • dina barns födelseattester.

Observera att utländska handlingar ska vara legaliserade. På magistratens webbplats finns mer information om registreringen av utlänningar.

Läs mer: Registrering som invånare.

linkkiMagistratet:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

linkkiImmigrationsrådgivning:
Rådgivning för invandrarefinska | svenska | engelska