Livet i Finland

Städer

EU-kansalaiset

EU-medborgare

Flytta till Finland som EU-medborgare

Om du är medborgare i ett EU-land behöver du inte uppehållstillstånd eller visum till Finland. Du har rätt att arbeta, fungera som företagare och studera i Finland. Du kan vistas i Finland tre månader utan registrering av uppehållsrätt.

För medborgare i Liechtenstein och Schweiz gäller samma regler som för EU-medborgare.

Jobbsökning i Finland

På Infobankens sida Var hittar jag jobb? finns information om hur du kan hitta ett jobb i Finland.

Om du är medborgare i ett EU-land, kan du komma till Finland för att söka jobb under högst tre månader.

Om du har rätt till arbetslöshetsersättning i ditt hemland kan den tillfälligt betalas ut åt dig även till Finland. Du kan ansöka om att få arbetslöshetsersättningen utbetald till Finland med blanketten E303 eller U2. Du får blanketten från arbetskraftsmyndigheten i ditt eget land.

Om du kommer till Finland för att söka jobb, kan du vanligen inte få arbetslöshetsersättning från Finland. Du kan ändå bo i Finland tre månader på egen bekostnad och söka jobb.

linkkiEuropa.eu:
EU-länderfinska | svenska | engelska | estniska | franska | spanska | tyska | portugisiska | polska | holländska | kroatiska | rumänska | ungerska | italienska | lettiska | litauiska | danska | bulgariska | slovakiska | slovenska | maltesiska | grekiska | tjeckiska

linkkiEuropa.eu:
Rådgivning för EU-medborgarefinska | svenska | engelska | estniska | franska | spanska | tyska | portugisiska | polska | holländska | rumänska | ungerska | italienska | litauiska | danska | bulgariska | slovakiska | slovenska | maltesiska | grekiska | tjeckiska | skotsk gäliska

linkkiEuropa.eu:
Ta med dig dina arbetslöshetsförmånerfinska | svenska | engelska | estniska | franska | spanska | tyska | portugisiska | polska | holländska | kroatiska | rumänska | ungerska | italienska | lettiska | litauiska | danska | bulgariska | slovakiska | slovenska | maltesiska | grekiska | tjeckiska

linkkiEuropeiska kommissionen:
Europeiska sjukvårdskortetfinska | svenska | engelska | estniska | franska | spanska | tyska | portugisiska | polska | holländska | kroatiska | rumänska | ungerska | italienska | lettiska | litauiska | danska | bulgariska | slovakiska | slovenska | maltesiska | grekiska | tjeckiska

Registrering av uppehållsrätt

Om du tänker bo i Finland mer än tre månader måste du registrera din uppehållsrätt i Finland. Registreringen måste göras senast inom tre månader från att du flyttar till Finland.

Du kan ansöka om registrering på internet i tjänsten Enter Finland. Efter detta ska du besöka Migrationsverkets tjänsteställe för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka tjänstestället inom tre månader efter att ha gjort registreringen. Det är bra att boka en tid på tjänstestället i förväg. Boka tiden i Migrationsverkets elektroniska tidsbokningstjänst.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan, kommer detta att meddelas via ditt konto.

Om du inte kan göra registreringen på internet eller inte vet hur man gör det kan du också göra den personligen på Migrationsverkets tjänsteställe. Boka en tid vid tjänstestället. Ta med dig den ifyllda registreringsblanketten, bilagorna och ett identitetsbevis. Skriv ut registreringsblanketten på Migrationsverkets webbplats och fyll i den färdigt.

När du har genomför registreringen får du ett registreringsintyg för EU-medborgares uppehållsrätt (Unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus) av Migrationsverket. Registreringen av uppehållsrätt är i kraft tills vidare. När du har vistats i Finland i fem år har du permanent uppehållsrätt i Finland.

Om du flyttar till Finland för ett år eller för en längre tid än så måste du även registrera din bostadsort vid magistraten (maistraatti). Läs mer på Infobankens sida Registrering som invånare.

linkkiMigrationsverket:
Registrering av uppehållsrätt för EU-medborgarefinska | svenska | engelska

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Elektronisk tidsbokningfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets tjänsteställenfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Återkallande av uppehållsrättfinska | svenska | engelska

Finsk personbeteckning

När din uppehållsrätt registreras kan du samtidigt ansöka om finsk personbeteckning. Då förs dina personuppgifter, din adress, ditt modersmål och ditt yrke in i Finlands befolkningsdatasystem. Du behöver en personbeteckning då du uträttar ärenden hos myndigheter och dessutom underlättar den uträttandet av ärenden i till exempel banker eller med din arbetsgivare.

Du kan även ansöka om personbeteckning den senare vid magistraten på din boningsort.

Vad behövs för registrering?

Arbetstagare och företagare

Din uppehållsrätt kan registreras om du har ett arbete eller ett eget företag i Finland.

För registrering av uppehållsrätten behöver du:

 • EU-registreringsblankett
 • ett officiellt identitetsbevis eller ett pass som är i kraft
 • ett arbetsavtal (om du har ett arbete)
 • en redogörelse för företagsverksamheten (om du är företagare)

På Infobankens sida Arbetstagare och företagare hittar du mer information avsedd för arbetstagare som flyttar till Finland.

Studerande

Din uppehållsrätt kan registreras om du studerar vid en finländsk läroinrättning.

För registrering av uppehållsrätten behöver du:

 • EU-registreringsblankett
 • ett officiellt identitetsbevis eller ett pass som är i kraft
 • ett intyg på att du är studerande vid en finländsk läroinrättning
 • ett intyg på att du har en sjukförsäkring (till exempel ett europeiskt sjukvårdskort)
 • en redogörelse för din utkomst i Finland

På Infobankens sida Studerande hittar du mera information avsedd för studerande som flyttar till Finland.

Familjemedlemmar till person bosatt i Finland

Din uppehållsrätt kan registreras om du har en familjemedlem som är stadigvarande bosatt i Finland. Familjemedlemmen kan vara en finsk medborgare eller medborgare i ett annat land, som har uppehållstillstånd i Finland.

Med familjemedlem avses:

 • make/maka eller partner i ett registrerat partnerskap
 • sambo, som du har bott ihop med minst två år eller har ett gemensamt barn med
 • barn som är yngre än 21 år eller föräldern till ett barn som är yngre än 21 år

För registrering av uppehållsrätten behöver du:

 • EU-registreringsblankett
 • ett officiellt identitetsbevis eller ett pass som är i kraft
 • ett äktenskapsintyg eller ett intyg om registrerat partnerskap
 • en redogörelse för två år av samboende, om du är sambo
 • barnets födelseattest, om du har barn som står under din vårdnad
 • ett intyg på att du har en sjukförsäkring (till exempel ett europeiskt sjukvårdskort)
 • en redogörelse för din utkomst i Finland

På Infobankens sida Familjemedlem hittar du mer information avsedd för personer som flyttar till Finland av familjeskäl.

Övriga

Om din uppehållsrätt inte kan registreras på någon av ovan nämnda grunder kan du ansöka om registrering baserat på EU-medborgarskap, om du har tillräckliga medel för att leva i Finland.

För registrering av uppehållsrätten behöver du:

 • EU-registreringsblankett
 • ett officiellt identitetsbevis eller ett pass som är i kraft
 • En redogörelse för att du har tillräckliga medel för att leva i Finland

Familjemedlemmar till EU-medborgare

Med familjemedlemmar till EU-medborgare avses inte familjemedlemmar till finska medborgare. Familjemedlemmar till finska medborgare berörs av andra regler. Läs mer under punkten Familjemedlem till person bosatt i Finland.

Om en familjemedlem, som själv inte är EU-medborgare, flyttar med dig till Finland måste han/hon ansöka om uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem (EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti). Uppehållskortet är ett intyg över att han/hon har rätt att vistas i Finland.

Uppehållskortet kan ges åt en EU-medborgares:

 • make/maka
 • barn som är yngre än 21 år
 • barn som är 21 år gammalt eller äldre men står under vårdnad
 • makes/makas barn som är yngre än 21 år
 • makes/makas barn som är 21 år gammalt eller äldre men står under vårdnad
 • förälder som står under vårdnad
 • makes/makas förälder, som står under vårdnad

En EU-medborgares livskamrat har samma position som en make/maka, om de har levt i samma hushåll 2 år eller om denna tillsammans med EU-medborgaren har ett gemensamt barn som står under deras vårdnad.

Ansökan om uppehållskort

Du kan ansöka om uppehållskort elektroniska via tjänsten Enter Finland eller på Migrationsverkets tjänsteställe.

För ansökan om uppehållskort behöver du:

 • ansökningsblankett för uppehållskort
 • ett pass som är ikraft
 • ett äktenskapsintyg eller intyg över registrerat partnerskap (om du är make/maka till EU-medborgare)
 • registreringsintyget för den EU-medborgare, med vilken du anländer till Finland
 • en redogörelse för släktskap (EU-medborgares barn eller andra släktningar som står under vårdnad)
 • en redogörelse för samboende (om du är sambo till en EU-medborgare och ni inte har gemensamma barn)

Uppehållskortet för familjemedlemmar till EU-medborgare beviljas för fem år eller kortare tid, om längden för vistelsen i Finland är under fem år.

På Infobankens sida Familjemedlem hittar du mer information avsedd för personer som flyttar till Finland av familjeskäl.

linkkiMigrationsverket:
Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemfinska | svenska | engelska