Livet i Finland

Städer

Maahanmuuttajana Espoossa

Som invandrare i Esbo

Rådgivning för och integration av invandrare

Samservicepunkt

Vid Esbo stads samservicepunkter (yhteispalvelupiste) får du mer information om stadens tjänster. Samservicepunkter finns på olika håll i staden. Närmare kontaktuppgifter finns på Esbo stads webbplats. Det gemensamma telefonnumret till samservicepunkterna är (09) 816 57070.

linkkiEsbo stad:
Samservicepunktfinska | svenska | engelska

Kivenkolo

Invånarhuset Kivenkolo är ett öppet vardagsum där du kan få rådgivning och handledning på olika språk. Kivenkolo ligger i Esboviken.

Kivenkolo
Sjöstöveln 1 A
02070 Esbo stad

Tfn 050 300 6093

linkkiEsbo stad:
Kivenkolo invånarhusfinska | svenska | engelska

yESBOx

Unga invandrare får rådgivning och handledning vid informations- och rådgivningspunkten yESBOx. Den finns i köpcentret Iso Omena i Mattby.

yESBOx
Köpcentret Iso Omena
Biskopsbron 11
02070 Esbo
Tfn 043 825 7607
E-post: yesbox.omena(at)espoo.fi

linkkiyESBOx:
Rådgivning för ungafinska | svenska | engelska

Trapesa

Den internationella mötesplatsen Trapesa erbjuder rådgivningstjänster. Boka en tid i förväg. Föreningen har även ett öppet vardagsrum, samtalsgrupper på finska och olika slags evenemang.

Trapesa
Kyrkträskvägen 1
02770 Esbo

Tfn 010 583 7971
E-post: info(at)trapesa.com

linkkiTrapesa:
Internationell mötesplatsfinska

Invandrartjänster

Flyktingar kan även kontakta Esbo stads invandrartjänster (Maahanmuuttajapalvelut). Vid servicerådgivningen får du råd och handledning utan tidsbeställning. Rådgivningen ges på olika dagar på finska, ryska, engelska, turkiska, arabiska, sorani, farsi och albanska.

Invandrartjänsterna
Fångstvägen 3
02230 Esbo

Tfn (09) 81621

linkkiEsbo stad:
Invandrartjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Flyktingar och ingermanländska återinflyttarefinska | svenska | engelska

Helsingfors stads rådgivning för invandrare, Virka Info, betjänar alla invandrare i huvudstadsregionen. I Virka Info får man information om till exempel uppehållstillstånd, kurser, medborgarskapsansökan, boende, social trygghet, arbete, utbildning och hälsa.

Du hittar kontaktuppgifterna och öppettiderna på Virka Infos webbplats.

linkkiImmigrationsrådgivning:
Rådgivning för invandrarefinska | svenska | engelska

In To

In To är FPA:s och skatteförvaltningens (verohallinto) servicepunkt för arbetstagare som kommer till Finland. In To ger råd till och handleder utlänningar som flyttar till huvudstadsregionen i deras frågor i startfasen. Utöver dem som kommer till Finland för att arbeta, får även arbetssökande, företagare och studerande som kommer till Finland samt företag som anställer och förmedlar utländsk arbetskraft hjälp i frågor rörande den sociala tryggheten och beskattningen i Finland vid In To. Kunderna betjänas på finska, svenska, engelska och ryska..

In To
Salomonsgatan 17, A-trappan, vån. 2
Helsingfors
e-post: info(at)intofinland.fi

Inledande kartläggning och integrationsplan

Inledande kartläggningar görs vid Esbo stads invandrartjänster eller enheten för vuxensocialarbete. Kontaktuppgifterna finns på Esbo stads webbplats.

Invandrartjänsterna hjälper invandrare även i frågor som rör livet i Finland.

linkkiEsbo stad:
Invandrartjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Kontaktuppgifter till vuxensocialarbetetfinska | svenska | engelska

En anställd vid arbets- och näringsbyrån gör en inledande kartläggning tillsammans med dig, när du registrerar dig som arbetssökande. Byrån i Esbo finns i Alberga.

Arbets- och näringsbyrån i Esbo
Officersgatan 3 B
02600 Esbo
Servicenummer för invandrare: 010 194 105 och 010 6040 105

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Arbets- och näringsbyråerna i Nylandfinska | svenska

Läs mer: Integration i Finland

Behöver du en tolk?

Om du inte kan finska eller svenska kan du anlita en tolk när du sköter ärenden med myndigheter. I vissa fall får du tolken via myndigheten. Då är tolkningen kostnadsfri för dig. Med myndigheter avses till exempel polisen, FPA, arbets- och näringsbyrån eller tjänstemän vid Esbo stad.

Myndigheten betalar dock inte alltid för en tolk. Du ska alltså på förhand fråga om myndigheten betalar för tolktjänsterna.

Du kan använda en tolk när du vill, ifall du betalar och beställer tolken själv.

Du kan fråga om tolktjänsterna närmare till exempel vid Esbo stads invandrartjänster.

Läs mer: Behöver du en tolk?

linkkiEsbo stad:
Invandrartjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands översättar- och tolkförbund:
Sök tolk eller översättarefinska | svenska | engelska