Elämä Suomessa

Kaupungit

Koulutus Ylivieskan seudulla

Päivähoito

Voit hakea päivähoitopaikkaa alle kouluikäiselle lapsellesi. Päivähoito voi olla kunnan tai yksityisen järjestämää. Se voi olla koko- tai osapäivähoitoa päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Alavieska, Sievi, Ylivieska ja Nivala

Hae lapselle hoitopaikkaa vähintään 4 kuukautta ennen hoidon toivottua alkamista. Jos pääset töihin tai opiskelemaan äkillisesti, saat hoitopaikan 2 viikon kuluessa siitä, kun olet palauttanut hakemuslomakkeen. Hakemuslomakkeita saat päivähoitotoimistosta. Voit myös tulostaa täytettävän hakemuksen tai käyttää sähköistä hakemusta.

Päivähoitotoimistojen käyntiosoitteet:

Alavieska
Pappilantie 1, 85200 Alavieska

Nivala
Kalliontie 15, 85500 Nivala

Sievi
Haikolantie 16, 85410 Sievi

Ylivieska
Vierimaantie 3, 84100 Ylivieska

Lisätietoa päivähoidosta ja päivähoitoon hakemisesta Ylivieskan seudulla löydät kuntien verkkosivuilta.

Oulainen

Hae lapselle hoitopaikkaa vähintään neljä (4) kuukautta ennen toivottua hoidon alkamista. Kiireellisissä tapauksissa esim. äkillinen töiden tai opiskelun alkaminen, saat hoitopaikan kahden (2) viikon sisällä päivähoitohakemuksen jättämisestä. Uudet hakijat voivat hakea päivähoitopaikkoja helmikuussa. Päivähoitohakemuslomakkeita liitteineen saa päivähoitotoimistosta os. sekä Oulaisten kaupungin sivuilta.

Oulaisten päivähoitotoimiston käyntiosoite:
Lautatarhankatu 7, 86300 Oulainen

Lue lisää: Päivähoito.

linkkiPeruspalvelukuntayhtymä Kallio:
Päivähoitoon hakeminen Alavieskassa, Sievissä, Ylivieskassa ja Nivalassasuomi

linkkiPeruspalvelukuntayhtymä Kallio:
Kunnalliset ja yksityiset päiväkodit Alavieskassa, Sievissä, Ylivieskassa ja Nivalassasuomi

linkkiPeruspalvelukuntayhtymä Kallio:
Perhepäivähoito Alavieskassa, Sievissä, Ylivieskassa ja Nivalassasuomi

linkkiPeruspalvelukuntayhtymä Kallio:
Ryhmäperhepäivähoito Alavieskassa, Sievissä, Ylivieskassa ja Nivalassasuomi

linkkiOulaisten kaupunki:
Kunnallinen ja yksityinen päivähoito Oulaisissasuomi | englanti

Esiopetus

Esiopetus on 6-vuotiaille lapsille tarkoitettua opetusta, jota järjestetään päiväkodeissa tai
kouluissa. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta vapaaehtoiseen esiopetukseen. Se on maksutonta toimintaa, jota järjestetään 19 tuntia viikossa (n. 4 tuntia päivässä).

Esiopetuksessa lapsi saa taitoja, jotka valmistavat häntä peruskoulua varten. Esiopetusta on yleensä aamupäivällä ja iltapäivällä lapsi voi olla tarvittaessa päivähoidossa.

Esiopetusta järjestetään Ylivieskassa ja Nivalassa päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä. Ylivieskassa ja Nivalassa päiväkodeissa hoidossa olevat lapset saavat esiopetuksen hoitopaikassa ja niille, jotka eivät tarvitse päivähoitoa, opetus järjestetään kouluilla. Alavieskassa ja Sievissä esiopetus on järjestetty koulujen yhteydessä. Oulaisissa esiopetusta järjestetään perusopetuksen puolella Juho Oksan koululla, Lehtopään koululla, ja Petäjäskosken koululla. Lisäksi Oulaisten perusturva järjestää esiopetusta Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa ensisijaisesti niille lapsille, jotka tarvitsevat myös päivähoitoa. Juho Oksan koulun esikoululaisille, jotka tarvitsevat myös päivähoitoa, on järjestetty hoito eskarikerhona koulun tiloissa.

Lisätietoja päiväkotien yhteydessä olevista esiopetuspaikoista ja hakemisesta löydät Kallion verkkosivuilta Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin osalta. Oulaisten osalta esiopetuspaikoista ja hakemisesta löydät tietoa Oulaisten kaupungin sivuilta.

Lue lisää: Esiopetus.

linkkiPeruspalvelukuntayhtymä Kallio:
Esiopetus Ylivieskassa, Alavieskassa ja Sievissäsuomi

linkkiOulaisten kaupunki:
Esiopetus Oulaisissa suomi

Perusopetus

Peruskouluun täytyy ilmoittautua sen vuoden alussa, jolloin lapsi aloittaa koulun. Ylivieskan seudun kuntien verkkosivuilta löydät koulujen yhteystiedot ja lisätietoja ilmoittautumisesta.

Lue lisää: Perusopetus.

linkkiYlivieskan kaupunki:
Perusopetussuomi

linkkiOulaisten kaupunki:
Perusopetussuomi | englanti

linkkiAlavieskan kunta:
Perusopetussuomi

linkkiSievin kunta:
Perusopetussuomi

Oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Tietoa oman äidinkielen opetuksesta saat kotikuntasi koulutoimistosta.

Ylivieska
Kyöstintie 70, 84100 Ylivieska
Puhelin: (08) 42 941

Oulainen
Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen
Puhelin: (08) 47 931

Alavieska
Pappilantie 1, 85200 Alavieska
Puhelin: (08) 4395 111

Sievi
Haikolantie 16, 85410 Sievi
Puhelin: (08) 488 3111

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta Ylivieskan seudulla tarjoavat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDU) oppilaitokset: Oulaisten ammattiopisto, jossa voit opiskella mm. liiketaloutta, tietojenkäsittelyä, ravitsemusta, puhdistuspalveluja ja terveydenhuoltoa sekä Ylivieskan ammattiopisto, jossa voit opiskella media-alaa ja hyvinvointialaa. Lisäksi ammatillista koulutusta tarjoaa Raudaskylän Kristillinen Opisto Ylivieskassa ja esimerkiksi ammatillista täydennyskoulutusta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Lisätietoa Ylivieskan seudulla ja sen lähialueella järjestettävästä ammatillisesta koulutuksesta ja oppilaitosten yhteystiedot löydät kuntien nettisivuilta sekä esimerkiksi Oulun Eteläisen alueportaalista.

Lue lisää: Ammatillinen koulutus.

linkkiOulun Eteläisen alueportaali:
Tietoa alueen opiskelumahdollisuuksistasuomi | englanti

Lukio

Ylivieskan seudulla on neljä lukiota, Oulaisten lukio, Sievin lukio, Ylivieskan lukio sekä Raudaskylän lukio, joka sijaitsee Raudaskylän Kristillisellä Opistolla Ylivieskassa. Lukioiden yhteystiedot löydät kuntien nettisivuilta.

Raudaskylän Kristillisen Opiston kymppiluokalla voi korottaa peruskoulun päättöarvosanoja ja miettiä opiskelu- ja uravalintojaan ennen jatko-opintoihin siirtymistä.

Lue lisää: Lukio.

linkkiOulaisten kaupunki:
Lukiosuomi | englanti

linkkiSievin kunta:
Lukiosuomi

linkkiYlivieskan kaupunki:
Lukiosuomi

linkkiRaudaskylän Kristillinen Opisto:
Lukiosuomi | englanti

linkkiRaudaskylän Kristillinen Opisto:
Kymppiluokkasuomi | englanti

Nuoret ilman opiskelupaikkaa

Jos olet alle 29-vuotias eikä sinulla ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa, voit saada apua nuorten aktivointipalvelu Jelppiverkosta.

Sytyke-Centre Ylivieskassa tarjoaa esimerkiksi nuorten työpajatoimintaa alle 29-vuotiaille työttömille nuorille.

linkkiJelppiverkko:
Nuorten aktivointipalvelusuomi

linkkiSytyke-Centre:
Nuorten ohjaus- ja valmennuspalvelutsuomi

Korkeakoulutus

Oulaisissa on Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö, jossa voit opiskella sairaanhoitajaksi.

Centria ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikössä voit opiskella tekniikkaa, sosiaalialaa, humanistista- ja kasvatusalaa sekä matkailua ja liiketaloutta.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa on mahdollista suorittaa esimerkiksi avoimen yliopiston opintoja.

Lisätietoa Ylivieskan seudun ja lähialueen korkeakoulutusmahdollisuuksista löydät myös esimerkiksi kuntien nettisivuilta sekä Oulun Eteläisen alueportaalista.

Lue lisää: Korkeakoulutus.

linkkiOulun ammattikorkeakoulu:
Oulun ammattikorkeakoulusuomi | englanti

linkkiCentria ammattikorkeakoulu:
Centria ammattikorkeakoulusuomi | ruotsi | englanti

linkkiPohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistosuomi | englanti

linkkiOulun Eteläisen alueportaali:
Tietoa alueen opiskelumahdollisuuksistasuomi | englanti

Muita opiskelumahdollisuuksia

Jokihelmen opisto on kansalaisopisto, joka järjestää opetusta Oulaisten alueella.

Jokilaaksojen musiikkiopisto järjestää musiikinopetusta Oulaisten alueella.

Ylivieskan seudun kansalaisopisto järjestää opetusta Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin alueella.

Ylivieskan seudun musiikkiopisto järjestää musiikinopetusta Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin alueella.

Tanssiopisto Uusikuu järjestää tanssin perusopetusta mm. Sievin ja Ylivieskan alueella.

OpinTori on aikuisille suunnattu palvelu, josta saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuisten opiskelumahdollisuuksista eri elämäntilanteissa.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDU) aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut-yksikkö tarjoaa aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluja.

PSK-Aikuisopisto on yksityinen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, joka järjestää aikuisille suunnattua ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutusaloina ovat kauppa ja hallinto, luonnontiede (ATK), luonto- ja ympäristöala sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala.

Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus järjestää oppisopimuskoulutusta eri koulutusaloilla.

Lue lisää: Muita opiskelumahdollisuuksia.

linkkiJokihelmen opisto:
Jokihelmen opistosuomi

linkkiJokilaaksojen musiikkiopisto:
Jokilaaksojen musiikkiopistosuomi

linkkiYlivieskan seudun kansalaisopisto:
Ylivieskan seudun kansalaisopistosuomi

linkkiYlivieskan seudun musiikkiopisto:
Ylivieskan seudun musiikkiopistosuomi

linkkiTanssiopisto Uusikuu:
Tanssiopisto Uusikuusuomi

linkkiOpinTori:
Tietoa aikuisten opiskelumahdollisuuksistasuomi

linkkiJokilaaksojen kouutuskuntayhtymä:
Jokilaaksojen kouutuskuntayhtymäsuomi | englanti

linkkiPSK-Aikuisopisto:
PSK-Aikuisopistosuomi | englanti

linkkiPohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus:
Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskussuomi