Elämä Suomessa

Kaupungit

Osallistu ja vaikuta

Suomi on demokratia. Se tarkoittaa sitä, että kansalla on valta päättää asioista. Koska kaikki eivät voi olla mukana päättämässä asioista, valitaan vaaleilla edustajia, jotka päättävät yhteisistä asioista. Äänestäminen on tavallisen kansalaisen tärkeä keino vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.

Suomessa voi äänestää kunnallisvaaleissa, eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa. Kunnallisvaaleissa voivat äänestää myös ne kunnan asukkaat, jotka eivät ole Suomen kansalaisia. Euroopan parlamentin vaaleissa voivat äänestää myös muiden EU-maiden kansalaiset. Lue lisää äänioikeudesta Infopankin sivulta Vaalit ja äänestäminen Suomessa.

Voit myös olla vaaleissa ehdokkaana. Ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja valitsijayhdistykset. Valitsijayhdistys on ryhmä äänestäjiä, jotka haluavat asettaa vaaleihin tietyn ehdokkaan. Tietoa siitä, kuka voi olla ehdokkaana vaaleissa, löydät Infopankin sivulta Vaalit ja äänestäminen Suomessa.

Eri tapoja vaikuttaa

Vaalien lisäksi on myös muita tapoja vaikuttaa asioihin. Voit vaikuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla.

Jokainen, jolla on kotikunta Suomessa, voi tehdä kuntalaisaloitteen. Aloite on ehdotus, joka koskee kunnan toimintaa. Aloite voi koskea esimerkiksi katuvalojen asentamista. Aloitteen täytyy olla sellainen, että sillä on merkitystä myös muille kunnan asukkaille.

Jokainen Suomen kansalainen, jolla on äänioikeus, voi tehdä eduskunnalle kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteella täytyy olla vähintään 50 000 kannattajaa, joilla on äänioikeus. Kansalaisaloite on ehdotus siitä, että eduskunta säätää jonkin tietyn lain.

Suomessa voit vapaasti osallistua mielenosoituksiin. Rauhanomaiset mielenosoitukset ovat laillisia.

Voit osallistua kansalaisjärjestön tai poliittisen puolueen toimintaan. Kansalaisjärjestössä tai puolueessa voit tehdä työtä niiden asioiden puolesta, jotka ovat sinulle tärkeitä. Kansalaisjärjestöjä ovat esimerkiksi urheilujärjestöt, uskonnolliset järjestöt ja nuorisojärjestöt.

linkkiOtakantaa.fi:
Tietoa päätöksenteosta ja vaikuttamisestasuomi | ruotsi

linkkiVaalit.fi:
Tietoa vaaleistasuomi | ruotsi | englanti

linkkiOtakantaa.fi:
Eri tapoja vaikuttaasuomi | ruotsi

linkkiKuntalaisaloite.fi:
Tietoa kuntalaisaloitteestasuomi | ruotsi

linkkiKansalaisaloite.fi:
Tee kansalaisaloite verkossasuomi | ruotsi

linkkiKansalaisaloite.fi:
Tietoa kansalaisaloitteestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiVaalit.fi:
Tietoa puolueistasuomi | ruotsi | englanti