Elämä Suomessa

Kaupungit

Koulutus Siikajoella

Päivähoito

Siikajoen kunnassa on neljä päiväkotia: Siikajoenkylällä Tuulenpesä, Revonlahdella Repola, Ruukissa Satumetsä ja Paavolassa Leppis. Lisäksi Siikajoella on perhepäivähoitajia.

Hae lapselle hoitopaikkaa vähintään 4 kuukautta ennen hoidon alkua. Voit tulostaa hakemuslomakkeen kunnan sivuilta tai hakea sen päiväkodista tai päivähoitotoimistosta. Palauta hakemus päivähoitotoimistoon. Lisää tietoa saat Siikajoen kunnan internetsivuilta.

Päivähoitotoimisto
Siikasavontie 1 A, 92400 Ruukki
Puhelin: 040 3156 301

Lue lisää: Päivähoito.

linkkiSiikajoen kunta:
Päivähoitosuomi

Esiopetus

Esiopetus on tarkoitettu 6-vuotiaille lapsille. Esiopetuksen tavoitteena on valmistaa lasta opiskeluun peruskouluissa.

Esiopetusta järjestetään kunnan kaikilla 1-6 luokka-asteen kouluilla. Esikouluun haetaan tammikuussa. Täytä henkilötietolomake. Lomakkeita saa Siikajoen kunnan koulutoimistosta.

Siikajoen koulutoimisto
Siikasavontie 1, 92400 Ruukki
Puhelin: 040 3156 299

Esiopetus alkaa elokuussa. Jos lapsi tarvitsee hoitoa aamulla ennen koulua tai iltapäivällä koulun jälkeen, voi hän osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Toimintaa järjestetään, mikäli ryhmään tulee vähintään viisi lasta. Jos haluat ilmoittaa lapsesi aamu- ja iltapäivätoimintaan, täytä hakulomake joko koululla tai kunnan verkkosivuilla. Palauta se koulun kansliaan tai kunnanviraston koulutoimistoon.

Lisätietoja saat Siikajoen kunnan verkkosivuilta. Lasten hoitoon ja esiopetukseen liittyvissä asioissa voit ottaa myös yhteyttä päiväkotien johtajiin, varhaiskasvatusjohtajaan tai sivistystoimenjohtajaan. Yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Lue lisää: Esiopetus.

linkkiSiikajoen kunta:
Esiopetussuomi

Perusopetus

Siikajoen kunnassa on kuusi koulua:

  • Gumeruksen koulu
  • Luohuan koulu
  • Paavolan koulu
  • Revonlahden koulu
  • Ruukin koulu
  • Ruukin yläkoulu

Näissä kouluissa annetaan perusopetusta. Peruskouluun täytyy ilmoittautua vuoden alussa. Kunnan verkkosivuilta löytyy koulujen yhteystiedot ja lisätietoa ilmoittautumisesta. Jos sinulla on kysyttävää perusopetuksesta, voit ottaa myös yhteyttä koulutoimistoon kunnanvirastolle.

Koulutoimisto
Siikasavontie 1 A, 92400 Ruukki
Puhelin: 040 3156 299

Tietoa maahanmuuttajien peruskouluun valmistavasta opetuksesta saat kunnan koulutoimistosta.

Lue lisää: Perusopetus.

linkkiSiikajoen kunta:
Perusopetussuomi

Oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Ruukin koulussa järjestetään oman äidinkielen opetusta, jos ryhmässä on vähintään kolme oppilasta.

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta tarjoavat Raahen koulutuskuntayhtymän oppilaitokset; Raahen ammattiopisto, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto sekä Ruukin maaseutuopisto, joka sijaitsee Siikajoella.

Raahen ammattiopistossa voi opiskella sähkö-, metalli- auto-, talotekniikka-, rakennus-, ravintola-, laboratorio-, ja kauneudenhoito aloilla.

Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto on alallaan maamme vanhin suomenkielinen oppilaitos. Lybecker tarjoaa opetusta käsi- ja taideteollisuusalan, audiovisuaalisen viestinnän, kuvallisen ilmaisun sekä verhoilu ja sisustusalalla.

Voit hakea Raahen ammattiopistoon, jos sinulla on opiskeluun riittävä suomenkielen taito. Jos kielitaitosi ei riitä opiskeluun, voit hakea ohjaavaan ja valmistavaa koulutukseen Ruukin maaseutuopistoon. Valmistava koulutus kestää 40 opintoviikkoa, josta noin puolet ajasta käytetään suomen kielen opintoihin. Koulutuksen jälkeen opiskelijat voivat hakea myös Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistoon sekä Ruukin maaseutuopistoon.

Voit tiedustella Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta kuntasi opetustoimesta.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa opiskellaan kaupallisen alan perustutkintoja. Oppilaitos, tarjoaa monipuolista ja käytännönläheistä koulutusta liiketalouden perustutkintoon (merkonomi), tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (datanomi) sekä lukuisiin ammatillisiin näyttötutkintoihin nuorille ja aikuisille.

Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Raahen Aiku tarjoaa aikuisille perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja esimerkiksi puhdistuspalvelu-, rakennus-, kiinteistöhuolto-, metalli-, luonnonvara-, kuljetus-, tietotekniikka-, liiketalous- sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-aloille. Raahen Aikussa voi opiskella esimerkiksi laitoshuoltajaksi, hitsaajaksi, koneistajaksi, talonrakentajaksi, pintakäsittelijäksi, kuljettajaksi, kiinteistönhoitajaksi, maatalouslomittajaksi, kokiksi, sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi. Lisäksi koulutustarjontaan kuuluvat erilaiset henkilösertifikaatit. Raahen Aikussa sijaitsee myös Raahen Oppisopimuskeskus.

Lisätietoja löytyy Raahen kaupungin opetustoimen sivuilta.

Lue lisää: Ammatillinen koulutus.

linkkiRuukin maaseutuopisto:
Ruukin maaseutuopistosuomi

linkkiRaahen ammattiopisto:
Raahen ammattiopistosuomi

linkkiLybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto:
Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistosuomi | englanti

linkkiRaahen Porvari- ja Kauppakoulu:
Raahen Porvari- ja Kauppakoulusuomi

Lukio

Siikajoella on yksi lukio, jossa on monipuolista opetusta. Opetuskieli on suomi.

Siikajoen lukiossa on tarjolla myös Ruukin maaseutuopiston hevoskursseja.

Kaukaa tulevat opiskelijat voivat asua oppilasasunnoissa. Oppilasasuntoja on saatavilla joko kunnan omistamista asunnoista tai Ruukin maaseutuopistolta.

Lue lisää: Lukio.

Nuoret ilman opiskelupaikkaa

Etsivä nuorisotyöntekijä neuvoo ja ohjaa nuoria, joilla ei ole opiskelupaikkaa. Yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta.

linkkiSiikajoen kunta:
Etsivä nuorisotyösuomi

Korkeakoulutus

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikka tarjoaa koulutuspalveluja eri asiakasryhmille. Pääosa opetuksesta on avointa yliopisto-opetusta, joka on avointa kaikille. Näitä opintoja suorittaneet voivat hakea tutkintoon johtaviin opintoihin normaalissa yhteishaussa tai tiedekuntien erillisvalinnan kautta suoritettuaan vaadittavan määrän avoimia yliopisto-opintoja.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikka tarjoaa myös ammatillista täydennyskoulutusta, josta osa on tilauskoulutusta. lisäksi järjestetään esimerkiksi ikääntyvien yliopistotoimintaa ja maksullisia yleisötapahtumia.

Raahen toimipaikan toimisto sijaitsee Raahen Porvari- ja Kauppakoulun Puukansliassa osoitteessa Merikatu 2. Toimisto on avoinna arkisin (ti – to) klo 9.00 - 15.00 ja muulloin sopimuksen mukaan. Lisätietoja Raahen toimipaikasta ja sen tarjonnasta löytyy kesäyliopiston internet-sivuilta.

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) koulutusyksiköt sijaitsevat Oulussa ja Oulaisissa, jotka sijaitsevat noin 70 kilometrin päässä Raahesta. Oamk kouluttaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin tehtäviin ammattilaisia, joiden osaaminen vastaa alueen työelämän tarpeita ja sen kehittämistä. Erityisesti Oamkin tekniikan alan koulutuksella on pitkät perinteet Raahessa ja Oamk on laajasti tunnettu kouluttaja alueella. Oamk tarjoaa tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi mm. avoimen ammattikorkeakoulun opetusta, täydennyskoulutusta sekä opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuksissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Lisätietoja löytyy Oulun ammattikorkeakoulun internet-sivuilta.

Lähin yliopisto on Oulussa. Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta. Lisätietoa löytyy Oulun yliopiston internet-sivuilta.

Lue lisää: Korkeakoulutus.

linkkiPohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistosuomi | englanti

linkkiOulun ammattikorkeakoulu:
Oulun ammattikorkeakoulusuomi | englanti

linkkiOulun yliopisto:
Oulun yliopistosuomi | englanti

Muita opiskelumahdollisuuksia

Siikajoen kansalaisopistossa voit opiskella esimerkiksi kieliä, kädentaitoja tai harrastaa ohjattua liikuntaa. Kurssit ovat maksullisia ja niitä järjestetään sekä päivällä että illalla. Kansalaisopistossa voivat opiskella kaikki. Lisätietoa löydät Siikajoen kunnan verkkosivuilta.

Lue lisää: Muita opiskelumahdollisuuksia.

linkkiSiikajoen kunta:
Kansalaisopistosuomi