Elämä Suomessa

Kaupungit

Koulutus Raahessa

Päivähoito

Raahessa on kaupungin omia päiväkoteja, ryhmäperhepäivähoitajia ja perhepäivähoitajia. Lisäksi Raahessa on yksityisiä päiväkoteja ja yksityisiä perhepäivähoitajia.

Raahessa on käytössä sähköinen päivähoitohakemus. Sähköiseen päivähoitohakemukseen kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksella. Sähköinen hakemus löytyy Raahen kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilta. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit tulostaa hakemuksen ja lähettää sen Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin.

Päivähoidossa on käytössä kiinteä kuukausimaksu.

Raahen kaupunki / Varhaiskasvatuspalvelut
Sovionkatu 9, 92100 Raahe

Lisätietoja maahanmuuttajalasten päivähoidosta:
Vt varhaiskasvatuksen johtaja
Puhelin: 044 439 3794

Lue lisää: Päivähoito.

linkkiRaahen kaupunki:
Päivähoitosuomi

Esiopetus

Raahen kaupunki tarjoaa kaikille 6-vuotiaille lapsille maksutonta esiopetusta. Esiopetusta antavat opettajat, joilla on pedagoginen koulutus. Esiopetusta on yhteensä 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Opetuksessa noudatetaan Raahen kaupungissa hyväksyttyä esiopetuksen opetussuunnitelmaa.

Esiopetus on maksutonta. Jos lapsi tarvitsee sen lisäksi päivähoitoa, hoitomaksu määritellään vanhempien tulojen ja keskimääräisten hoitopäivien mukaan. Päivähoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään tavallisesti päiväkodeissa.

Raahen kaupungissa on käytössä sähköinen esiopetushakemus. Sähköiseen hakemukseen kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksella. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit täyttää ja tallentaa lomakkeen omalle tietokoneellesi ja lähettää sen sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: varhaiskasvatus(at)raahe.fi

Lisätietoja ja sähköinen hakemus sekä tallennettava liitetiedosto löytyvät Raahen kaupungin esiopetuksen sivuilta.

Lisätietoja:

Päiväkotien yhteydessä olevat esiopetuspaikat:
Sähköposti: varhaiskasvatus(at)raahe.fi
Rautatalo, 2 krs.
Sovionkatu 9, PL 62, 92101 Raahe
Varhaiskasvatuksenjohtaja
Puhelin: 044 439 3794

Perusopetuksen yhteydessä olevat esiopetuspaikat:
Sähköposti: opetustoimi(at)raahe.fi
Rautatalo, 3.krs.
Sovionkatu 9, 92100 Raahe
Opetuspäällikkö
Puhelin: 040 135 6787

Lue lisää: Esiopetus.

linkkiRaahen kaupunki:
Esiopetussuomi

Perusopetus

Suomessa kaikki seitsemän vuotta täyttäneet lapset ovat oppivelvollisia, eli heidän täytyy suorittaa peruskoulu. Oppivelvollisuus päättyy, kun lapsi täyttää 17 vuotta. Vanhempien täytyy huolehtia siitä, että lapset käyvät koulua. Alaluokkia ovat 1-6 luokat ja yläluokkia 7-9 luokat.

Lapset, joiden suomenkielentaito ei ole riittävä peruskoulussa opiskeluun, aloittavat yleensä koulunkäynnin perusopetukseen valmistavalla luokalla. Valmistavan opetuksen tavoitteena on sellaisen suomen kielen taidon saavuttaminen, että oppilas voi siirtyä tavalliselle peruskoulun luokalle. Oppilas on valmistavassa opetuksessa noin yhden lukuvuoden.

Raahessa perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan Koivuluodon koulussa. Koulussa annetaan myös suomi toisena kielenä -opetusta.

Lisätietoja:

Koivuluodon koulu
Kummatinkatu 5, 92100 Raahe
Puhelin, rehtori: 044 439 3384
Puhelin, koulukuraattori: 044 4393470

Peruskouluun täytyy ilmoittautua vuoden alussa. Kaupungin verkkosivuilta löydät koulujen yhteystiedot ja lisätietoa ilmoittautumisesta. Jos sinulla on kysyttävää perusopetuksesta, voit myös ottaa yhteyttä kaupungin opetustoimeen. Saat tietoa maahanmuuttajien peruskouluun valmistavasta opetuksesta kaupungin opetustoimesta.

Opetustoimen yhteystiedot:

Raahen kaupungin opetustoimi
Sovionkatu 9, 3. krs, 92100 Raahe
Sähköposti: opetustoimi(at)raahe.fi
Puhelin, opetustoimenjohtaja: 040 135 6818

Lue lisää: Perusopetus.

linkkiRaahen kaupunki:
Perusopetussuomi

Oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Oman äidinkielen opetusta annetaan oppilaan omalla koululla, lisätietoa voit kysyä koulun rehtorilta/koulunjohtajalta.

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta tarjoavat Raahen koulutuskuntayhtymän oppilaitokset; Raahen ammattiopisto, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto sekä Ruukin maaseutuopisto, joka sijaitsee Siikajoella.

Raahen ammattiopistossa voi opiskella sähkö-, metalli- auto-, talotekniikka-, rakennus-, ravintola-, laboratorio-, ja kauneudenhoito aloilla.

Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto on alallaan maamme vanhin suomenkielinen oppilaitos. Lybecker tarjoaa opetusta käsi- ja taideteollisuusalan, audiovisuaalisen viestinnän, kuvallisen ilmaisun sekä verhoilu ja sisustusalalla.

Voit hakea Raahen ammattiopistoon, jos sinulla on opiskeluun riittävä suomenkielen taito. Jos kielitaitosi ei riitä opiskeluun, voit hakea ohjaavaan ja valmistavaa koulutukseen Ruukin maaseutuopistoon. Valmistava koulutus kestää 40 opintoviikkoa, josta noin puolet ajasta käytetään suomen kielen opintoihin. Koulutuksen jälkeen opiskelijat voivat hakea myös Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistoon sekä Ruukin maaseutuopistoon.

Voit tiedustella Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta kuntasi opetustoimesta.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa opiskellaan kaupallisen alan perustutkintoja. Oppilaitos, tarjoaa monipuolista ja käytännönläheistä koulutusta liiketalouden perustutkintoon (merkonomi), tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (datanomi) sekä lukuisiin ammatillisiin näyttötutkintoihin nuorille ja aikuisille.

Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Raahen Aiku tarjoaa aikuisille perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja esimerkiksi puhdistuspalvelu-, rakennus-, kiinteistöhuolto-, metalli-, luonnonvara-, kuljetus-, tietotekniikka-, liiketalous- sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-aloille. Raahen Aikussa voi opiskella esimerkiksi laitoshuoltajaksi, hitsaajaksi, koneistajaksi, talonrakentajaksi, pintakäsittelijäksi, kuljettajaksi, kiinteistönhoitajaksi, maatalouslomittajaksi, kokiksi, sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi. Lisäksi koulutustarjontaan kuuluvat erilaiset henkilösertifikaatit. Raahen Aikussa sijaitsee myös Raahen Oppisopimuskeskus.

Lisätietoja löytyy Raahen kaupungin opetustoimen sivuilta.

Lue lisää: Ammatillinen koulutus.

linkkiRaahen kaupunki:
Toisen asteen opetussuomi

linkkiRaahen ammattiopisto:
Raahen ammattiopistosuomi

linkkiRuukin maaseutuopisto:
Ruukin maaseutuopistosuomi

linkkiLybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto:
Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistosuomi | englanti

linkkiRaahen Porvari- ja Kauppakoulu:
Raahen Porvari- ja Kauppakoulusuomi

Lukio

Raahessa on kaksi lukiota, Raahen ja Vihannin lukiot. Valintaperusteena lukioon on aiempi koulumenestys.

Opetus lukioissa on suomen kielellä.

Lukiossa annetaan myös suomi toisena kielenä -opetusta maahanmuuttajille. Suomi toisena kielenä -opetus järjestetään joko omana ryhmänään tai siten, että oppilas osallistuu samoille äidinkieli ja kirjallisuus-kursseille kuin suomea äidinkielenään puhuvat. Hänet kuitenkin arvioidaan suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaisesti ja hän saa tuki/lisäopetusta.

Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteena on, että maahanmuuttajat selviytyisivät lukio-opinnoistaan edellytyksiään vastaavalla tavalla ja opiskelija saavuttaisi sellaisen suomen kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti kaikkia lukion oppiaineita.

Voit tiedustella lukioon valmistavasta koulutuksesta kaupungin opetustoimesta. Lukioiden yhteystiedot löydät kaupungin opetustoimen sivuilta.

Lue lisää: Lukio.

linkkiRaahen kaupunki:
Toisen asteen opetussuomi

linkkiRaahen lukio:
Raahen lukiosuomi

Nuoret ilman opiskelupaikkaa

Etsivä nuorisotyö Satelliitti etsii ja auttaa 15-29 -vuotiaita nuoria, joilla ei ole työpaikkaa tai koulutuspaikkaa.

Etsivä nuorisotyö Satelliitti
Puhelin, Raahe: 040 830 3092
Puhelin, Vihanti: 040 135 6919

Satelliitti-valmennus on ryhmämuotoista valmennusta kuntouttavalla työtoiminnalla 17-29 -vuotiaille nuorille.
Puhelin: 044 439 3461

Satelliitti-palvelu on kuntouttavaa työtoimintaa käytännön työtehtävissä kaupungin omissa työpisteissä 17-29 -vuotiaille nuorille.
Puhelin: 040 135 6948

Sähköposti: satelliitti(at)raahe.fi

linkkiEtsivä nuorisotyö Satelliitti:
Satelliitti.infosuomi

Korkeakoulutus

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikka tarjoaa koulutuspalveluja eri asiakasryhmille. Pääosa opetuksesta on avointa yliopisto-opetusta, joka on avointa kaikille. Näitä opintoja suorittaneet voivat hakea tutkintoon johtaviin opintoihin normaalissa yhteishaussa tai tiedekuntien erillisvalinnan kautta suoritettuaan vaadittavan määrän avoimia yliopisto-opintoja.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikka tarjoaa myös ammatillista täydennyskoulutusta, josta osa on tilauskoulutusta. lisäksi järjestetään esimerkiksi ikääntyvien yliopistotoimintaa ja maksullisia yleisötapahtumia.

Raahen toimipaikan toimisto sijaitsee Raahen Porvari- ja Kauppakoulun Puukansliassa osoitteessa Merikatu 2. Toimisto on avoinna arkisin (ti – to) klo 9.00 - 15.00 ja muulloin sopimuksen mukaan. Lisätietoja Raahen toimipaikasta ja sen tarjonnasta löytyy kesäyliopiston internet-sivuilta.

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) koulutusyksiköt sijaitsevat Oulussa ja Oulaisissa, jotka sijaitsevat noin 70 kilometrin päässä Raahesta. Oamk kouluttaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin tehtäviin ammattilaisia, joiden osaaminen vastaa alueen työelämän tarpeita ja sen kehittämistä. Erityisesti Oamkin tekniikan alan koulutuksella on pitkät perinteet Raahessa ja Oamk on laajasti tunnettu kouluttaja alueella. Oamk tarjoaa tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi mm. avoimen ammattikorkeakoulun opetusta, täydennyskoulutusta sekä opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuksissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Lisätietoja löytyy Oulun ammattikorkeakoulun internet-sivuilta.

Lähin yliopisto on Oulussa. Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta. Lisätietoa löytyy Oulun yliopiston internet-sivuilta.

Lue lisää: Korkeakoulutus.

linkkiPohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistosuomi | englanti

linkkiOulun ammattikorkeakoulu:
Oulun ammattikorkeakoulusuomi | englanti

linkkiOulun yliopisto:
Oulun yliopistosuomi | englanti

Muita opiskelumahdollisuuksia

Raahen musiikkiopisto on Raahen kaupungin omistama taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta. Lisätietoja löydät musiikkiopiston sivuilta.

Musiikkiopiston toimisto:
Asemakatu 2, 92100 Raahe
Avoinna ma-pe 9-12 ja 13-16
Puhelin: 044 439 3420
sähköposti: raahen.musiikkiopisto(at)raahe.fi

Raahe-opisto on Raahen kaupungin omistama kansalaisopisto, joka järjestää yleissivistävää opetusta. Opiston toiminta-alueena on Raahen kaupunki ja Pyhäjoen kunta. Lisätietoja löydät Raahe-opiston sivuilta.

Raahe-opiston käyntiosoite:
Merikatu 1, 92100 Raahe
Puhelin: 040 135 6779 tai 040 135 6780
Sähköposti: raaheopisto(at)raahe.fi

Lue lisää: Muita opiskelumahdollisuuksia.

linkkiRaahen kaupunki:
Raaheopistosuomi

linkkiRaahen kaupunki:
Raahen musiikkiopistosuomi